| Autor: redakcja1

Ocena stanu upraw rolnych

Z oceny przeprowadzonej w I dekadzie maja 2017 r. przez rzeczoznawców terenowych GUS wynika, że stan zasiewów upraw ozimych jest lepszy od zeszłorocznego. Oceniono go na 3,6 - 3,7 stopnia kwalifikacyjnego.

Ocena stanu upraw rolnych
Zasiewy jare
 
Zboża jare zasiano na ogół w większości województw terminowo lub z nieznacznym opóźnieniem. Spore przesuszenie gleby, chłodne noce i poranki hamowały początkowo wschody i rozwój roślin. Poprawa warunków agrometeorologicznych w końcu kwietnia i na początku maja wpłynęła sprzyjająco na wegetację zasiewów jarych.
 
Wstępne szacunki obszaru niektórych upraw pod zbiory w 2017r.
 
Areał ozimych zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi oszacowano na 4,3 mln ha, czyli o 5% więcej niż wynosiła powierzchnia zasiewów w poprzednim sezonie wegetacyjnym, w tym:
  • pszenicy ozimej – więcej o 1% do 1,9 mln ha,
  • żyta - o 20% do 0,9 mln ha,
  • jęczmienia ozimego - o 54% do 0,2 mln ha,
  • pszenżyta ozimego – mniej o 5% 1,2 mln ha.
Wstępnie przewiduje się, że jarych zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi zasiano 2,7 mln ha, t co oznacza 0,5% wzrost w skali roku, w tym:
  • pszenicy jarej mniej o 17% do 0,4 mln ha,
  • jęczmienia jarego o 4% do 0,8 mln ha,
  • owsa więcej o 2% 0,5 mln ha,
  • mieszanek zbożowych jarych o 20% do 0,9 mln ha.
Prognozuje się, że powierzchnia uprawy ziemniaków wyniesie 320 tys. ha, a areał zasiewów buraków cukrowych na 200 tys. ha.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!