| Autor: redakcja1

Polski eksport ziarna zbóż

W okresie sześciu miesięcy sezonu 2022/2023 eksport ziarna zbóż z Polski wyniósł 5,1 mln ton i był wyższy o 25% niż w analogicznym okresie sezonu 2021/2022.

Polski eksport ziarna zbóż
W strukturze wysyłki pszenica stanowiła 45%, kukurydza – 37%, pszenżyto – 8%, żyto – 5%, a jęczmień – 3%. Krajowi eksporterzy lokowali zboże przede wszystkim na rynku unijnym - 69% wywiezionego ziarna, głownie w Niemczech - 2,2 mln ton i 43% eksportu ziarna.

W okresie sześciu miesięcy sezonu 2022/2023 wywóz pszenicy był większy o 48% niż w tym samym okresie rok wcześniej i wyniósł 2,3 mln ton. W tym czasie wywóz żyta zmalał o 43% do 262 tys. ton, owsa – o 45% do 60 tys. ton, jęczmienia – o 40% do 162 tys. ton, a pszenżyta – o 9% do 410 tys. ton. O ponad 54% większy był natomiast wywóz kukurydzy i wyniósł - 1,9 mln ton.

Ziarno pszenicy wywożono głównie do Niemiec - 645 tys. ton i 28% eksportu tego ziarna, Nigerii - 331 tys. ton i 14%, Izraela i RPA - odpowiednio 170 tys. ton i 160 tys. ton i po około 7% oraz Angoli i Arabii Saudyjskiej - odpowiednio 122 tys. ton i 115 tys. ton i po około 5%. Odbiorcą kukurydzy i jęczmienia były przede wszystkim Niemcy oraz Niderlandy, żyta – Niemcy i Hiszpania, a owsa – Niderlandy oraz Niemcy.

Wartość wysyłki ziarna zbóż w okresie sześciu miesięcy sezonu 2022/2023 wyniosła ponad 1,7 mld EUR i była wyższa o 83,5% niż w porównywalnym okresie rok wcześniej. W okresie lipiec-grudzień 2022 r przywóz ziarna zbóż do Polski ukształtował się na poziomie 2,1 mln ton o wartości około 576 mln EUR. W strukturze zakupu kukurydza stanowiła 61%, pszenica – 33%, a jęczmień – 3%.

Dodatnie saldo wolumenu handlu zagranicznego ziarnem zbóż ukształtowało się na poziomie 3 mln ton względem 3,5 mln ton rok wcześniej. Saldo wartościowe handlu zagranicznego wyniosło 1,2 mld EUR i było większe o 48,5% niż w tym samym okresie 2021 r.


Tagi:
źródło: