| Autor: redakcja1

Polski handel zagraniczny ziarnem zbóż

W pierwszym kwartale sezonu 2017/2018 z Polski wyeksportowano 0,8 mln ton ziarna zbóż, czyli o 51% mniej niż rok wcześniej.

Polski handel zagraniczny ziarnem zbóż
Eksport pszenicy ukształtował się w granicy 403 tys. ton względem 1 162 tys. ton w tym samym okresie poprzedniego sezonu, tj. spadek o 65%. Żyta wywieziono 132 tys. ton, czyli o 5% mniej, a kukurydzy – o 61% do 67 tys. ton. Zmalał też wywóz jęczmienia o 3% do 46 tys. ton oraz owsa o 12% do 23,5 tys. ton. Wyjątkiem było pszenżyto, którego wysyłka była większa o 5% do 168 tys. ton. Pszenicę eksportowano głównie do Niemiec, Arabii Saudyjskiej i Hiszpanii. Odbiorcą żyta i jęczmienia były przede wszystkim Niemcy, a kukurydzy – Niemcy, Wielka Brytania i Holandia.
 
Wywóz produktów pierwotnego przetwórstwa oraz produktów wysokoprzetworzonych w okresie od lipca do września 2017 r. był wyższy niż przed rokiem odpowiednio o 8% i 12%. W sumie w okresie pierwszych trzech miesięcy sezonu 2017/2018 z kraju wyeksportowano 1,2 mln ton zbóż i przetworów zbożowych w ekwiwalencie ziarna względem 2,0 mln ton w tym samym okresie sezonu 2016/2017. Przychody z wysyłki były o 9% mniejsze od otrzymanych rok wcześniej i wyniosły 664 mln EUR.
 
Ze względu na małe zapasy import ziarna zbóż do kraju w okresie pierwszych trzech miesięcy sezonu 2017/2018 uległ wzrostowi. W okresie lipiec–wrzesień 2017 r. do Polski sprowadzono 0,4 mln ton ziarna zbóż, a zatem o 30% więcej niż w tym samym okresie 2016 r. Zwyżkę zaobserwowano zwłaszcza w imporcie pszenicy o 4% do 233 tys. ton, jęczmienia o 13% do 45,5 tys. ton oraz kukurydzy - 5-krotnie do 103 tys. ton. Spadek importu odnosił się do żyta, owsa i pszenżyta. Największymi dostawcami pszenicy i jęczmienia pozostały Słowacja i Czechy, a kukurydzy – Ukraina.
 
Zakup produktów zbożowych pierwotnego przetwórstwa w porównaniu z tym samym okresem sezonu 2016/2017 był niższy o 67%, a produktów wysokoprzetworzonych – o 64%. W okresie lipiec–wrzesień 2017 r. w sumie do kraju sprowadzono 0,7 mln ton zbóż i przetworów zbożowych w ekwiwalencie ziarna w stosunku do 0,6 mln ton w tym samym okresie poprzedniego roku. Wartość importu była o 9% większa niż rok wcześniej i wyniosła 252 mln EUR.
 
Ogólnie saldo handlu zagranicznego zbożami oraz przetworami zbożowymi w ekwiwalencie ziarna ukształtowało się w granicy 0,5 mln ton w stosunku do 1,4 mln ton rok wcześniej. Saldo wartościowe wyniosło 411 mln EUR i było o 18% niższe niż w tym samym czasie sezonu 2016/2017.


Tagi:
źródło: