| Autor: redakcja1

Znaczący wzrost eksportu pszenicy z Polski w 2016 r.

W ubiegłym roku eksport pszenicy z Polski znacznie wzrósł i osiągnął rekordową wielkość ponad 4,3 mln t. Większość sprzedaży trafiła do krajów afrykańskich i na Półwysep Arabski.

Znaczący wzrost eksportu pszenicy z Polski w 2016 r.

Eksport pszenicy z Polski

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów (za: Sparks) w 2016 r. eksport pszenicy (CN 1001) z Polski wyniósł 4,34 mln t i był o 0,41 mln t, czyli ponad 10%, wyższy niż rok wcześniej. Szczególnie dobre wyniki odnotowano w II połowie roku. Pomogło m.in. osłabienie się złotego, niskie zbiory u czołowego unijnego producenta i eksportera pszenicy - Francji oraz duży popyt importowy w Afryce i na Bliskim Wschodzie.
 
Największym odbiorcą pszenicy z Polski w 2016 r. była Arabia Saudyjska. Powtórzyła się zatem sytuacja z 2014 r. gdy kraj ten, importując od nas 882 tys. t ziarna, zepchnął na drugie miejsce dotychczasowego lidera - Niemcy. W ubiegłym roku do Arabii Saudyjskiej trafiło 1 293 tys. t, co stanowiło prawie 30% całego eksportu pszenicy. Wielkość ta była jednocześnie ponad 2-krotnie wyższa niż w 2015 r.
 
Jak już wcześniej wspominano, na drugim miejscu znalazły się Niemcy, do których trafiło 767 tys. t ziarna wobec 987 tys. t sprzedanych w 2015 r.
 
Egipt - największy na świecie importer pszenicy - zakupił w 2016 r. w naszym kraju 412 tys. t tego towaru, co oznacza spadek o prawie 37% względem wcześniejszego roku.
 
Na liście odbiorców polskiej pszenicy na kolejnych siedmiu miejscach, aż pięć zajmują kraje afrykańskie: Algieria, Nigeria, RPA, Mozambik oraz Kenia. Łącznie zakupiły one w 2016 r. 946 tys. t, co stanowiło 22% polskiego eksportu, czyli więcej niż eksport do Niemiec. Na dziesiątym miejscu wśród największych importerów pojawiła się Kuba, z wolumenem zakupów wynoszącym 102 tys. t.
 
Warto zauważyć, że zwiększył się też import pszenicy. W całym 2016 r. wyniósł on 1,1 mln t, co oznacza, że był o 26% większy niż rok wcześniej. W rezultacie nadwyżka eksportu nad importem zmniejszyła się z 3,48 mln t w 2015 r. do 3,22 mln t.
 
Zdaniem Marty Skrzypczyk, eksperta rynków rolnych BGŻ BNP Paribas, jest duże prawdopodobieństwo, że wielkość eksportu pszenicy z Polski w 2017 r. będzie nieznacznie mniejsza niż w 2016 r, szczególnie dotyczy to II połowy roku.

Eksport kukurydzy z Polski

W 2016 r. zwiększył się również eksport kukurydzy. Według wstępnych danych MF wyniósł on ponad 868 tys. t i był o 177 tys. t (26%) większy w relacji rocznej. Odwrotnie niż na rynku pszenicy, w przypadku kukurydzy praktycznie cała sprzedaż trafiła na rynek unijny. W ubiegłym roku największym odbiorcą były Niemcy, które zakupiły 74% tego ziarna (639 tys. t).

Eksport pozostałych zbóż z Polski

Co ciekawe, obniżył się, czasami dosyć wyraźnie, eksport ziarna innych rodzajów zbóż. Największy spadek procentowy (o 48%) zanotował jęczmień. Duże spadki dotyczyły również owsa, żyta i pszenżyta - o około 25%. W całym 2016 r. sprzedaż zagraniczna jęczmienia wyniosła 94 tys. t, owsa 82 tys. t, żyta 384 tys. t, a pszenżyta 425 tys. t.


Tagi:
źródło: