| Autor: redakcja1

Produkcja zbożowa w Polsce w 2015 r.

Pod zbiory 2015 r. zasiano ponad 4,4 mln ha zbóż ozimych z mieszankami zbożowymi, a więc to o ponad 0,1 mln ha - 2,8% więcej niż przed rokiem. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny zmalał areał uprawy żyta o 18,2% do 0,7 mln ha i mieszanek zbożowych ozimych – o 17,2% do 0,1 mln ha. Obszar pozostałych zbóż ozimych był wyższy niż przed rokiem: pszenicy ozimej – o 4,2%, pszenżyta ozimego o 19,2% i jęczmienia ozimego o 5%. Powierzchnia tych zbóż wynosiła odpowiednio 2,1 mln ha, 1,3 mln ha i 0,2 mln ha.

Produkcja zbożowa w Polsce w 2015 r.
Jesienią 2014 r. rozpoczęto przygotowanie pól pod zasiewy ozimin. Z uwagi na ciepłą i na ogół bezdeszczową pogodę w wielu regionach kraju notowano przesuszenie gleby, które utrudniało wykonywanie jesiennych prac polowych, a w szczególności orek przedsiewnych i siewów ozimin. Siewy zbóż ozimych dokonano w większości województw w optymalnych warunkach agrotechnicznych i zakończono do końca drugiej dekady października. Niedostateczne uwilgotnienie gleby miało niesprzyjający wpływ na procesy kiełkowania ziarna, wschody i rozwój roślin ozimych.
 
Przebieg pogody w grudniu, styczniu i w lutym nie stwarzał raczej większych zagrożeń dla zimujących roślin. Pod koniec lutego notowano początki ruszenia wegetacji. Korzystne warunki agrometeorologiczne już w pierwszej dekadzie marca umożliwiały wykonywanie pierwszych wiosennych prac polowych. W drugiej i trzeciej dekadzie miesiąca przystąpiono do siewów owsa, pszenicy jarej i jęczmienia jarego.
 
Uwilgotnienie wierzchniej warstwy gleby na początku okresu wegetacyjnego zabezpieczało potrzeby wodne roślin. W kwietniu 2015 roku pogłębiający się niedobór opadów wpłynął na spore przesuszenie wierzchniej warstwy gruntu, przez co zapotrzebowanie wodne upraw nie było w pełni zaspokojone. Pod koniec kwietnia kończono rozpoczęte w marcu siewy zbóż jarych.
 
W 2015 roku łączny obszar zasiewów wyniósł 10,8 mln ha i był wyższy o 333 tys. ha - 3,2% w odniesieniu do roku poprzedniego. Powierzchnia uprawy zbóż ogółem, tj. zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi, jęczmienia, owsa, kukurydzy, gryki, prosa i innych zbożowych wyniosła ponad 7,5 mln ha.
 
Sporo zwiększył się areał zasiewów pszenżyta o 16,1% oraz w mniejszym stopniu jęczmienia o 3,8% i pszenicy o 2,4%. Względem poprzedniego roku zmalała z kolei powierzchnia uprawy pozostałych zbożowych o 39%, prosa o 23%, żyta o 18,2%, mieszanek zbożowych o 7,7% i gryki o 6,7%.
 
W porównaniu z rokiem poprzednim:
  • w grupie zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi, obszar uprawy zbóż ozimych był w granicy 4,4 mln ha i był większy niż w 2014 r. o 0,1 mln ha – 2,8%. Powierzchnia zasiewów zbóż jarych wyniosła 2,3 mln ha i obniżyła się o 71,1 tys. ha - 3%.
  • powierzchnia uprawy zbóż intensywnych, czyli pszenicy, jęczmienia i pszenżyta wzrosła o 6,7% do 4,8 mln ha. Natomiast obszar uprawy zbóż ekstensywnych, a więc żyta, owsa i mieszanek zbożowych zmniejszyła się o 11% do 2 mln ha.
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: