| Autor: redakcja1

Rynek zbóż (listopad 2013)

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem rynku zbóż w Polsce w listopadzie 2013 r., opracowanym w miesięcznym raporcie przez ekspertów Agencji Rynku Rolnego.

Rynek zbóż (listopad 2013)
Według wynikowego szacunku GUS zbiory zbóż w 2013 r. z uwzględnienie, kukurydzy, prosa i gryki oszacowano na 28,4 mln ton, co oznacza wzrost w odniesieniu do oceny wrześniowej o 0,2 mln ton. Zbiory te były o 0,6% niższe niż w 2012 r., ale o 6,2% wyższe od średnich zbiorów z lat 2006–2010.
 
Na spadek produkcji zbóż główny miało wpływ ograniczenie areału uprawy w skali roku o 3,2%. Niemniej jednak w wyniku większego obszaru uprawy zbóż ozimych oraz wyższych niż rok temu ich plonów, a także zwiększenia udziału zasiewów kukurydzy, spadek produkcji zbóż był nieznaczny.
 
W 2013 r. pszenicy zebrano blisko 9,5 mln ton - wzrost o 10%, żyta 3,3 mln ton - więcej o 14%, a jęczmienia ponad 2,9 mln ton - spadek o 30%. Zbiory kukurydzy GUS oszacował na ponad 4 mln ton, czyli o 1,2% wyżej niż rok wcześniej.
 
Zasiewy ozimin pod zbiory 2014 roku
 
Z oceny przeprowadzonej przez GUS w listopadzie 2013 r. wynika, że powierzchnia zasiewów
zbóż ozimych jest zbliżona do notowanej w minionym roku i wynosi 4,4 mln ha.
 
Uprawy ozime przed wejściem w stan zimowego spoczynku były właściwie wyrośnięte i dobrze rozkrzewione. GUS ocenia stan zasiewów zbóż ozimych na 3,6–3,8 stopnia kwalifikacyjnego wobec 3,5–3,7 w 2012 r.
 
Skup zbóż
 
W listopadzie 2013 r. odnotowano sezonowe spadki podaży ziarna do skupu. Według danych GUS zbóż podstawowych z mieszankami zakupiono 565 tys. ton, a zatem o 38% mniej niż w październiku 2013 r. Było to jednak o 5% więcej niż rok wcześniej.
 
Skup pszenicy wyniósł 399 tys. ton, w tym 112 tys. ton pszenicy paszowej, tj. o 30,5% mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 7% więcej niż w listopadzie 2012 r.
 
Dostawy żyta do skupu w listopadzie 2013 r. ukształtowały się w granicach 94 tys. ton, a więc o 34% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 86% więcej niż przed rokiem.
 
Skup jęczmienia zmalał do 18 tys. ton, czyli o 83% w odniesieniu do października 2013 r. Jednocześnie był on o 75% niższy niż rok wcześniej.
 
W listopadzie 2013 r. podmioty rynkowe zakupiły również 420 tys. ton kukurydzy, a zatem mniej o 30% niż w poprzednim miesiącu i o 16% niż rok wcześniej.
 
Jak wynika z danych meldunkowych GUS, łącznie w okresie pięciu miesięcy obecnego sezonu skup zbóż podstawowych z mieszankami był o 7,5% niższy niż w tym samym okresie poprzedniego roku i wyniósł 4,1 mln ton.
 
Pszenicy skupiono 2,6 mln ton - o 5% mniej niż w analogicznym okresie 2012 r., jęczmienia 505 tys. ton - spadek o 32%, a żyta 646 tys. ton - o 12% więcej. Skup kukurydzy był o 22% niższy i ukształtował się w granicach 1,2 mln ton.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!