| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce i na świecie (02-08.06.2014)

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem rynku zbóż w dniach od 2 do 8 czerwca 2014 roku w Polsce, przygotowanym w cotygodniowym raporcie przez Agencję Rynku Rolnego.

Rynek zbóż w Polsce i na świecie (02-08.06.2014)
Według prognozy USDA (United States Department of Agriculture) światowe zbiory zbóż z wykluczeniem ryżu w sezonie 2014/2015 wyniosą 1,96 mld ton i będą o 1% niższe od rekordowych zbiorów w minionym roku. Zmniejszenie produkcji oceniane jest dla wszystkich zbóż podstawowych. Zbiory kukurydzy mogą utrzymać się na poziomie zbliżonym do poprzedniego sezonu.
 
Prognozuje się, że w sezonie 2014/2015, ze względu na wyższe niż przed rokiem zapasy, zasoby zbóż ulegną zwiększeniu, pomimo nieco mniejszych zbiorów. USDA przewiduje wzrost zużycia ziarna do 1,95 mld ton. W związku z tym, zużycie zbóż nadal będzie niższe od obecnej produkcji. W tej sytuacji na globalnym rynku zbóż utrzyma się przewaga podaży nad popytem.
W UE zbiory zbóż w 2014 r. prognozowane są na 299 mln ton, czyli na poziomie o 1% mniejszym niż w bardzo dobrym 2013 r. Popyt na zboża w UE w sezonie 2014/2015 jest oceniany na 282 mln ton, a zatem to o niecały 1% więcej niż w poprzednim sezonie.
 
Obniżenie produkcji o 3%, do 188 mln ton prognozuje się także w krajach WNP. Jednak podaż ziarna z tego kierunku, w tym również do UE będzie spora. W Polsce zbiory zbóż zapowiadają się dobrze i mogą być wyższe niż w 2013 r.
 
Ceny krajowe
 
Prognozy dobrych krajowych i światowych zbiorów wywierają presję na spadek cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 02– 8.06.2014 r. średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się w granicach 775 zł/t, żyta konsumpcyjnego 573 zł/t, a jęczmienia paszowego 752 zł/t, czyli to mniej o około 2% niż tydzień wcześniej i o 2–4% niż przed miesiącem.
 
W porównaniu do notowań sprzed roku pszenica była tańsza o 17%, żyto o 5%, a jęczmień paszowy o 2%. Spadek cen zbóż podstawowych przyczynił się do zmniejszenia się ceny skupu kukurydzy.
 
W dniach 02–08.06.2014 r. średnia cena tego ziarna wynosiła 714 zł/t i była o 1% mniejsza niż w poprzednim tygodniu. Cena kukurydzy była zbliżona do notowanej przed miesiącem i o 17% niższa niż rok wcześniej.
 
Ceny na giełdach zagranicznych
 
Na monitorowanych giełdach zagranicznych odnotowano zniżki cen pszenicy. W notowaniu z 5 czerwca 2014 r. (za FAPA) na giełdzie w USA pszenica SRW, Nr 2 była tańsza o 5% niż tydzień wcześniej, a HRW, Nr 1 – o 3%. W tym czasie na giełdzie w Niemczech cena pszenicy konsumpcyjnej zmalała o 2%, a we Francji o 1%. Na Ukrainie cena pszenicy konsumpcyjnej pozostała niezmienna.
W odniesieniu do notowań sprzed tygodnia giełdowa cena jęczmienia paszowego we Francji zwiększyła się o 2%, w Niemczech praktycznie nie uległa zmianie, a w USA spadła o 5%. Za kukurydzę na giełdzie w Argentynie otrzymywano mniej o 6% niż przed tygodniem, a w USA o 4%. W tym czasie ceny tego zboża we Francji wzrosły o 2%.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!