| Autor: mikolaj

Rynek zbóż w Polsce i na świecie (16-22.02.2015)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem rynku zbóż w dniach od 16 do 22 lutego 2015 roku w Polsce, przygotowanym przez Agencję Rynku Rolnego.

Rynek zbóż w Polsce i na świecie (16-22.02.2015)

Ceny pszenicy

Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MriRW, w dniach 16–22 lutego 2015 r. za pszenicę konsumpcyjną średnio w kraju uzyskiwano 737 zł/t, a więc mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 4% niż miesiąc wcześniej. Tym samym zboże to było o 5% tańsze niż przed rokiem. Najwyższe ceny za pszenicę konsumpcyjną otrzymywano w makroregionie Północno- Zachodnim 760 zł/t, a mniejsze w Centralno-Wschodnim – 746 zł/t i w Południowym – 711 zł/t.

Ceny żyta

Przeciętna cena żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 530 zł/t, czyli niższym o 2% niż tydzień wcześniej i o 2,5% niż przed miesiącem. W porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. żyto potaniało o 7%. W makroregionie Południowym średnia cena żyta wyniosła 541 zł/t, w makroregionie Północno-Zachodnim – 530 zł/t, a w Centralno-Wschodnim – 525 zł/t.


Ceny zbóż - czytaj więcej
 

Ceny jęczmienia

Za jęczmień paszowy przeciętnie w kraju otrzymywano 633 zł/t, tj. więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 6% niż przed miesiącem. Ziarno to było jednak o 17% tańsze niż rok wcześniej. Najwyższe ceny za jęczmień uzyskiwano w makroregionie Centralno-Wschodnim – 659 zł/t, a najmniejsze w Północno-Zachodnim – 624 zł/t oraz w Południowym – 610 zł/t.

Ceny kukurydzy

Średnia cena skupu kukurydzy, w odniesieniu do poprzedniego tygodnia, zmalała o 1% do 592 zł/t. Cena ta była o 2% większa niż miesiąc wcześniej, ale o 11% mniejsza niż przed rokiem. W makroregionie Północno-Zachodnim przeciętna cena kukurydzy ukształtowała się na poziomie 597 zł/t, w Centralno-Wschodnim – 589 zł/t, a w Południowym – 584 zł/t.


Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: