| Autor: redakcja1

Światowa produkcja zbóż w sezonie 2013/2014

Globalna produkcja zbóż z wykluczeniem ryżu w sezonie 2013/2014 wyniesie 1,972 mld ton, w tym pszenicy będzie 713 mln ton, a zbóż paszowych 1,259 mld ton. W związku z tym, będzie ona o 10% wyższa niż w poprzednim sezonie – informuje Agencja Rynku Rolnego.

Światowa produkcja zbóż w sezonie 2013/2014
Po zeszłorocznym spadku, w tym roku gospodarczym znacząco większe niż w poprzednim roku były zbiory zbóż w krajach WNP, w tym w Rosji o 31%, na Ukrainie o 35%, a w Kazachstanie o 53%. Wyniosły one niemal 192 mln ton, przy czym pszenicy zebrano 105 mln ton.
 
W Unii Europejskiej zbiory zbóż w 2013 r. są oceniane na poziomie 302 mln ton, czyli to o 8% więcej niż w 2012 r., w tym pszenicy na 143 mln ton, jęczmienia na 60 mln ton, a kukurydzy na 65 mln ton, a więc są wyższe niż przed rokiem odpowiednio o 7%, o 9% i o 10%. Łącznie unijne zbiory zbóż paszowych prawdopodobnie wyniosą 159 mln ton, tj. wzrost o 9% niż w 2012 r.
 
Według USDA, ze względu na większe zasoby zbóż w UE, import ziarna do UE może zmaleć, a eksport ulegnie zwiększeniu. Wzrostowi wysyłki będzie sprzyjał duży popyt na zboża na rynku światowym. Eksport z UE może być ograniczany dużą podażą ziarna z krajów basenu Morza Czarnego, czyli przez Rosję, Ukrainę, a także Kazachstan. Przewidywany (zarówno przez USDA, jak i KE) wzrost unijnych zapasów będzie przyczyniał się do utrzymania cen zbóż na poziomie mniejszym niż w poprzednim sezonie.
 
W Polsce zbiory zbóż ogółem w 2013 r. zostały oszacowane na 28,4 mln ton, czyli o niecały 1% niżej niż w 2012 r., ale o ponad 6% wyżej od średniej z lat 2006-2010. Zebrane ziarno jest dobrej jakości.
 
Zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi zebrano 24,2 mln ton, przy czym 9,5 mln ton pszenicy, 2,9 mln ton jęczmienia, 4,3 mln ton pszenżyta i 3,3 mln ton żyta, a zatem to o blisko 1% mniej niż w zeszłym roku. Zniżka produkcji wynikała z mniejszych zbiorów jęczmienia - o 30%, mieszanek zbożowych - o 23% i owsa - o 19%.
 
Z kolei wzrost zbiorów zanotowano w odniesieniu do pozostałych zbóż: pszenżyta o 28%, żyta o 14% oraz pszenicy o 10%. Zbiory kukurydzy uprawianej na ziarno GUS szacuje na ponad 4 mln ton, tj. o 1% więcej niż we wcześniejszym roku.
 
Warunki pogodowe jesienią 2013 r. sprzyjały siewom zbóż. Przed wejściem w stan zimowego spoczynku uprawy były odpowiednio wyrośnięte i dobrze rozkrzewione. Obszar zasiewów zbóż ozimych pod zbiory w 2014 r. jest zbliżony do notowanego w poprzednim roku i wynosi około 4,4 mln ha. Analitycy ARR prognozują, że łączna powierzchnia zasiewów zbóż pod zbiory w 2014 r. będzie zbliżona do areału obsianego w poprzednim roku.
 
O poziomie plonów i zbiorów zbóż w 2014 r. będą decydowały głównie warunki termiczne i wilgotnościowe. Przewiduje się, że przy średnich warunkach agrometeorologicznych zbiory zbóż w 2014 r. mogą ukształtować się w granicach 27,5–28,5 mln ton, czyli na poziomie zbliżonym do średniej z lat 2008-2013 wynoszącym 28 mln ton.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!