| Autor: redakcja1

Warunki agrometeorologiczne i jesienna ocena stanu upraw ozimych w 2017 roku

Uprawy ozime w końcowej fazie rozwoju jesienią 2017 r., czyli przed wejściem w stan zimowego spoczynku - są raczej właściwie wyrośnięte i dobrze rozkrzewione, a przebieg pogody w listopadzie nie stwarzał zagrożenia dla roślin. Istnieje niebezpieczeństwo, że nagły spadek temperatur w dalszym okresie wegetacji bez zahartowania i braku okrywy śnieżnej może wpłynąć niesprzyjająco na przezimowanie roślin.

Warunki agrometeorologiczne i jesienna ocena stanu upraw ozimych w 2017 roku
Rejonami nadmiar wilgoci w glebie w wyniku wrześniowych opadów deszczu utrudniał zbiór roślin okopowych. Na pozostałym obszarze kraju dobre uwilgotnienie gleby korzystnie wpłynęło na stan trwałych użytków zielonych i upraw poplonowych. W połowie września zakończono siewy rzepaku ozimego. W pierwszej dekadzie września rozpoczęto siewy żyta i pszenżyta, a w połowie miesiąca pszenicy ozimej.
 
Warunki wilgotnościowe gleby sprzyjały kiełkowaniu ziarna i wschodom roślin. We wrześniu w całym kraju, raczej w niekorzystnych warunkach pogodowych, prowadzono zbiór kukurydzy na zielonkę, a także kontynuowano wykopki ziemniaków. W połowie miesiąca przystąpiono do zbioru buraków cukrowych oraz rozpoczęto zbiór kukurydzy na ziarno. Na wielu polach, gdzie występowało nadmierne uwilgotnienie wierzchniej warstwy gleb, użycie sprzętu mechanicznego było utrudnione lub wręcz niemożliwe.
 
Październikowe częste, miejscami obfite opady deszczu pogłębiały nadmiar wilgoci w glebie, powodując lokalnie podtopienia. W rejonach o równomiernym rozkładzie opadów dobre uwilgotnienie gleby miało sprzyjający wpływ na procesy kiełkowania ziarna i wschody ozimin. W pierwszej połowie października dobiegł końca siew żyta i pszenżyta pod zbiory w 2018 r., a do końca drugiej dekady miesiąca zakończono siewy pszenicy ozimej. Oziminy wysiane we wrześniu, pod koniec października zaczęły się krzewić. Stan wschodów upraw ozimych w październiku br. oszacowano na 3,4 do 3,6 stopnia kwalifikacyjnego, czyli na poziomie podobnym do ubiegłorocznego.
 
Warunki agrometeorologiczne w listopadzie były zróżnicowane. W wyniku występujących w obrębie miesiąca opadów deszczu nadal utrzymywał się nadmiar wilgoci w glebie, utrudniając wykonywanie jesiennych prac polowych oraz zbiorów roślin okopowych i pastewnych. Lokalnie plantacje ziemniaków, buraków cukrowych i kukurydzy na ziarno, znajdujące się na podmokłych polach, pozostają jeszcze do tej pory niezebrane.

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!