| Autor: redakcja1

Warunki agrometeorologiczne i jesienna ocena stanu upraw ozimych w 2018 roku

Ciepła i słoneczna pogoda we wrześniu bieżącego roku stwarzała korzystne warunki dla przeprowadzania zbioru upraw, ale niesprzyjająco wpłynęła na stan uwilgotnienia gleby. Niedobór opadów deszczu, a także nierównomierny ich rozkład zarówno w układzie regionalnym, jak i czasowym, powodowały w wielu rejonach kraju utrudnienia w wykonywaniu prac polowych, w tym głównie orek przedsiewnych i siewów ozimin.

Warunki agrometeorologiczne i jesienna ocena stanu upraw ozimych w 2018 roku
Niedobór wilgoci w glebie lokalnie stwarzał też niesprzyjające warunki dla kiełkowania ziarna i wschodów roślin ozimych. Na początku września zakończono rozpoczęte w sierpniu siewy rzepaku ozimego. W pierwszej dekadzie września zaczęły się siewy żyta i pszenżyta, a w połowie miesiąca pszenicy ozimej. W pierwszej połowie września przystąpiono do zbioru buraków cukrowych. W obrębie miesiąca kontynuowano rozpoczęte w sierpniu wykopki ziemniaków. W całym kraju prowadzono zbiór kukurydzy na zielonkę, a w drugiej połowie września zaczął się zbiór kukurydzy na ziarno.
 
W pierwszej połowie października bieżącego roku w wielu rejonach kraju w dalszym ciągu obserwowano przesuszenie gleby. Występujące przede wszystkim w drugiej połowie października opady deszczu poprawiły stan uwilgotnienia wierzchniej warstwy gleby i miały sprzyjający wpływ na siew ozimin, procesy kiełkowania ziarna i wschody roślin. Do końca drugiej dekady października zakończono rozpoczęte we wrześniu siewy żyta i pszenżyta oraz pszenicy ozimej. Oziminy wysiane we wrześniu zaczęły się krzewić pod koniec października. Stan wschodów upraw ozimych w październiku br. oceniono na 3,5 do 3,8 stopnia kwalifikacyjnego względem 3,4 – 3,6 stopnia w 2017 r.
 
 
W drugiej dekadzie października zakończono wykopki ziemniaków. Prowadzono w dalszym ciągu zbiór buraków cukrowych oraz kukurydzy uprawianej na ziarno. Pod koniec października na ogół prace te zakończono. W trakcie miesiąca trwał sprzęt poplonów ścierniskowych. Powszechnie wykonywano orki przedzimowe. Miejscami z powodu niedostatecznego uwilgotnienia gleby wykonywanie orek przedzimowych było utrudnione. Utrzymująca się w listopadzie dodatnia temperatura powietrza podtrzymywała wegetację i stwarzała korzystne warunki dla wzrostu i rozwoju ozimin. Umożliwiała również wykonywanie jesiennych prac polowych oraz zbiorów roślin okopowych i pastewnych.
 
Oziminy wysiane w optymalnych terminach agrotechnicznych w listopadzie krzewiły się. Dobowe wahania temperatury powietrza pod koniec miesiąca sprzyjały hartowaniu się roślin. Na początku miesiąca dobiegał końca zbiór buraków cukrowych i kukurydzy uprawianej na ziarno. Kończono również zbiór poplonów ścierniskowych oraz wykonywanie orek przedzimowych i innych jesiennych prac polowych. Sprzyjające warunki termiczne w wielu rejonach kraju wpłynęły na przedłużenie sezonu pastwiskowego do końca listopada. W optymalnym terminie w kraju zasiano oziminy na 80% obszaru przeznaczonego pod uprawę zbóż ozimych, szczególnie w województwach, gdzie była dostateczna wilgotność gleby, z kolei resztę zasiano nawet z 2-3 tygodniowym opóźnieniem. Uprawy ozime w końcowej fazie rozwoju jesienią 2018 r. - przed wejściem w stan zimowego spoczynku - są nadmiernie wyrośnięte, w tym zwłaszcza rzepak i rzepik i dobrze rozkrzewione.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: