| Autor: redakcja1

Większa powierzchnia zasiewów zbóż

GUS wstępnie ocenia się, że w 2019 r. całkowity obszar zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniesie ponad 7,2 mln ha i będzie o 2% większy niż przed rokiem.

Większa powierzchnia zasiewów zbóż
Areał zbóż ozimych oceniono na 4,3 mln ha, czyli o 3,5% więcej, a zbóż jarych – na 2,9 mln ha, a więc o 0,2% mniej.
 
W porównaniu z poprzednim sezonem wzrosła powierzchnia uprawy pszenicy ozimej o 2,5% do 1,9 mln ha, żyta – o 7,4% do 0,9 mln ha, jęczmienia ozimego – o 2,8% do 0,2 mln ha oraz pszenżyta – o 1,1% do 1,1 mln ha.
 
W odniesieniu do pszenicy jarej powierzchnia uprawy wyniesie 0,5 mln ha i będzie o 5,6% niższa niż w 2018 r., a owsa – o 0,7% do 0,5 mln ha. Obszar zasiewów jęczmienia jarego, tak jak przed rokiem, GUS szacuje na 0,8 mln ha. Zwiększeniu o 4,5% ulegnie jedynie powierzchnia zasiewów mieszanek zbożowych jarych i będzie kształtowała się na poziomie 1 mln ha.


Tagi:
źródło: