| Autor: redakcja1

Zagraniczny handel zbożami

W okresie pięciu miesięcy sezonu 2022/2023 eksport ziarna zbóż z Polski wyniósł 4,2 mln ton i był większy o 22,5% niż w analogicznym okresie sezonu 2021/2022.

Zagraniczny handel zbożami
W strukturze wywozu pszenica stanowiła 45%, kukurydza – 35%, pszenżyto – 9%, żyto – 5%, a jęczmień – 4%. Krajowi eksporterzy lokowali zboże przede wszystkim na rynku unijnym - 69% wywiezionego ziarna, głównie w Niemczech - 1,8 mln ton i 44% eksportu ziarna.

W czasie pięciu miesięcy sezonu 2022/2023 wywóz pszenicy był o 44% większy niż w tym samym okresie rok wcześniej i wyniósł 1,9 mln ton. W tym okresie wysyłka żyta zmniejszyła się o 48% do 228 tys. ton, owsa – o 42% do 54 tys. ton, jęczmienia – o 39% do 155 tys. ton, a pszenżyta – o 5% do 388 tys. ton. O blisko 60% większy był z kolei wywóz kukurydzy - 1,5 mln ton.

Ziarno pszenicy dostarczano głównie do Niemiec - 570 tys. ton i 30% eksportu tego ziarna, Nigerii - 264 tys. ton i 14%, RPA - 160 tys. ton i 8%, Arabii Saudyjskiej - 115 tys. ton i 6% oraz Kenii - 105 tys. ton i 5%. Odbiorcą kukurydzy, żyta i jęczmienia były głównie Niemcy i Niderlandy, a owsa – Niderlandy oraz Niemcy.

Wartość wysyłki ziarna zbóż w okresie pięciu miesięcy sezonu 2022/2023 wyniosła blisko 1,5 mld EUR i była 86% wyższa niż w porównywalnym czasie rok wcześniej. W okresie lipiec-listopad 2022 r import ziarna zbóż do Polski ukształtował się na poziomie 1,7 mln ton o wartości około 450 mln EUR. W strukturze przywozu pszenica stanowiła 32%, kukurydza – 62%, a jęczmień – 3%.

Dodatnie saldo wolumenu handlu zagranicznego ziarnem zbóż ukształtowało się w granicy 2,5 mln ton względem 3 mln ton rok wcześniej. Saldo wartościowe handlu zagranicznego wyniosło 1 mld EUR i było większe o 52% niż w tym samym okresie 2021 r.


Tagi:
źródło: