rozwiązania informatyczne i strony powiązane

  • 2022-02-03

    SM Gostyń planuje gruntowną digitalizację

    Z życia firm

    Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu — krajowy lider w produkcji mleka zagęszczonego — wybrała dostawcę systemu klasy ERP. Wielkopolska Spółdzielnia podpisała umowę z katowicką spółką BPSC, producentem oprogramowania Impuls EVO.