Produkcja zwierzęca

 • 2021-08-30

  "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego

  Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego.

 • 2021-08-23

  Bydło mleczne na gospodarstwie rolnym Adama Warnke

  Bydło mleczne na gospodarstwie rolnym Adama Warnke nawet przy upalnym dniu mają optymalnie w oborze.

 • 2021-09-23

  Ceny skupu świń rzeźnych (12.09.2021)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 5 do 12 września br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce spadły ceny półtusz wieprzowych wszystkich klas.

 • 2021-09-23

  Ceny drobiu w Polsce (12.09.2021)

  Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w dniach od 5 do 12 września 2021 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano zróżnicowaną relację cen drobiu.

 • 2021-09-22

  104 ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r.

  Na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z PIWet - PIB Puławy, Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu 104 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r.

 • 2021-09-22

  Ceny skupu mleka surowego według GUS

  W sierpniu 2021 r. krajowi dostawcy za mleko surowe otrzymywali 150,52 zł/hl, czyli więcej o 0,7% niż miesiąc wcześniej i o 13% niż przed rokiem.

 • 2021-09-22

  Ceny drobiu w Polsce (05.09.2021)

  Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w dniach od 29 sierpnia do 5 września 2021 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano spadek cen drobiu.

 • 2021-09-22

  Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - wkrótce rusza nabór

  Od 28 września 2021 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o dofinasowanie w ramach PROW 2014-2020 na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Nabór potrwa do 26 listopada 2021 r.

 • 2021-09-21

  Rynek mięsa w Polsce (05.09.2021)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2021-09-21

  Rynek wieprzowiny

  W 2021 r., po dwóch latach spadków prawdopodobnie odnotowany zostanie wzrost światowej produkcji wieprzowiny.

 • 2021-09-21

  Unijny eksport trzody chlewnej

  Od początku 2021 r. unijny eksport produktów wieprzowych do krajów trzecich utrzymuje się na wysokim poziomie, pomimo wykrycia ognisk ASF na terenie Niemiec, największego unijnego dostawcy wieprzowiny na rynki krajów pozaunijnych.

 • 2021-09-20

  Ceny jaj spożywczych w Polsce (12.09.2021)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 5 do 12 września 2021 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce zaobserwowano wzrost cen jaj.

 • 2021-09-19

  94-101 ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r.

  Na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z PIWet - PIB Puławy, Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu 94-101 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r.