Produkcja zwierzęca

 • 2019-03-23

  Wnioski o wsparcie na inwestycje w produkcje: prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego można składać od 29 marca

  Od 29 marca do 27 maja 2019 r. rolnicy mogą ubiegać się o pomoc na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych" związane z produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B) czy produkcją bydła mięsnego (obszar C).

 • 2019-03-22

  Rynek mięsa w Polsce (10.03.2019)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2019-03-22

  Handel zagraniczny mięsem

  W styczniu 2019 r. przychody z eksportu produktów wieprzowych, wołowych oraz drobiowych z Polski wyniosły 478 mln EUR i były o 4% wyższe niż w pierwszym miesiącu 2018 r.

 • 2019-03-21

  Uzgodnienie nowego wzoru świadectwa na eksport pasz roślinnych na Ukrainę

  Podczas V posiedzenia polsko-ukraińskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa został uzgodniony poprawiony wzór świadectwa zdrowia na wywożone do Ukrainy pasze pochodzenia roślinnego. Dokument obowiązuje od 14 marca 2019 r.

 • 2019-03-21

  Modernizacja gospodarstw rolnych - rozwój produkcji bydła mięsnego

  Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarze rozwój produkcji bydła mięsnego w terminie od dnia 29 marca 2019 r....

 • 2019-03-20

  Polska importerem netto baraniny

  W 2018 r. polski eksport żywca i mięsa baraniego wyniósł 882 tony, a import 1031 ton. Oznacza to, że Polska przestała być eksporterem netto, a stała się importerem netto baraniny.

 • 2019-03-20

  Rośnie cena owiec

  W styczniu 2019 r. cena jagniąt w UE-28 wyniosła 540,1 EUR/100 kg, a owiec ciężkich 501,2 EUR/100 kg wagi poubojowej. Cena jagniąt była o 1% mniejsza niż przed rokiem, a owiec ciężkich o tyle samo większa.

 • 2019-03-19

  Zniesienie ograniczeń importowych wprowadzonych przez Białoruś w związku z BSE

  Decyzją Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi z dniem 15 marca 2019 r. zostały zniesione czasowe ograniczenia importowe dla całej Polski, wprowadzone z powodu wystąpienia atypowej formy przypadku gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) w województwie dolnośląskim.

 • 2019-03-18

  Ciąg dalszy spadku cen jaj

  Po silnej zwyżkowej tendencji cen na rynku jaj konsumpcyjnych, jaka wystąpiła w drugiej połowie 2017 r., w 2018 r. miała miejsce ich stopniowa obniżka.

 • 2019-03-14

  Porozumienie Rolnicze – zespół roboczy ds. wołowiny

  W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie zespołu ds. stabilizacji i wsparcia rynku mięsa wołowego, zorganizowane w ramach inicjatywy Porozumienie Rolnicze. Z uczestnikami spotkania rozmawiał minister Jan Krzysztof Ardanowski.

 • 2019-03-13

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (03.03.2019)

  W dniach od 25 lutego do 3 marca 2019 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen zbytu tuszek kurcząt patroszonych i półtuszy wieprzowych, a także wzrost cen ćwierćtuszy wołowych oraz indyków patroszonych.

 • 2019-03-12

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (03.03.2019)

  W dniach od 25 lutego do 3 marca 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen żywca wieprzowego, wołowego, kurcząt brojlerów a także spadek cen żywca indyczego.