Produkcja zwierzęca

 • 2019-07-14

  Prognoza sytuacji na światowym rynku mleka

  Światowy wzrost zapotrzebowania na produkty mleczne będzie się przyczyniał do utrzymania zwyżkowych trendów w globalnej produkcji mleka.

 • 2019-07-13

  Minimalnie większa konsumpcja drobiu

  W 2018 r. odnotowano nieznaczny wzrost bilansowego spożycia mięsa drobiowego.

 • 2019-07-12

  Porozumienie Rolnicze zespół ds. wołowiny

  – Porozumienie Rolnicze powstało po to, aby grupy robocze, zainteresowane poszczególnymi tematami wypracowały propozycje realnych rozwiązań, które ministerstwo rolnictwa, a właściwie rząd, będzie się starał realizować – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas spotkania z grupą zajmującą się rynkiem wołowiny.

 • 2019-07-11

  GIW odnośnie następnych ognisk ASF w 2019 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu 16 i 17 ogniska ASF w Polsce w 2019 roku w dniu 9 lipca 2019 r., na podstawie wyników badań krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

 • 2019-07-11

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (30.06.2019)

  W dniach od 24 do 30 czerwca 2019 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen ćwierćtuszy wołowych, indyków patroszonych i półtuszy wieprzowych, a także wzrost cen tuszek kurcząt patroszonych.

 • 2019-07-10

  Konsumpcja wołowiny rośnie

  W Polsce poziom konsumpcji wołowiny jest mniejszy niż średnio w UE. Według szacunków IERiGŻ–PIB w 2018 r. przeciętny mieszkaniec Polski mógł spożyć 3,3 kg mięsa wołowego względem 3,2 kg w 2017 r.

 • 2019-07-10

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (30.06.2019)

  W dniach od 24 do 30 czerwca 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen żywca indyczego i kurcząt brojlerów, a także spadek cen żywca wołowego i wieprzowego.

 • 2019-07-09

  GIW odnośnie kolejnych ognisk ASF w 2019 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu następnych ognisk ASF w Polsce w 2019 r.

 • 2019-07-09

  Zniesienie zakazu eksportu produktów mięsnych wieprzowych i mięsa wołowego i produktów mięsnych wołowych na Kubę

  Służby weterynaryjne Kuby poinformowały o zniesieniu zakazu eksportu produktów mięsnych wieprzowych i mięsa wołowego i produktów mięsnych wołowych nałożonego na Polskę w lutym 2019 r. w reakcji na doniesienia prasowe o nielegalnym uboju bydła leżącego oraz niekorzystną sytuację epizootyczną w zakresie występowania ASF na terytorium Polski.

 • 2019-07-08

  Skup mleka w Unii Europejskiej

  W kwietniu 2019 roku do mleczarni w UE – 28 trafiło 14,008 mln ton mleka.

 • 2019-07-08

  Skup mleka w maju

  Skup mleka w maju wyniósł 1 059,5 mln l (GUS). Natomiast w okresie od stycznia do maja bieżącego roku skupiono 5 005,6 mln l, tj. o 3,1% więcej niż w porównywalnym czasie 2018 r.

 • 2019-07-05

  GIW odnośnie 12 ogniska ASF w 2019 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu kolejnego ogniska ASF w Polsce w 2019 r.