Produkcja zwierzęca

 • 2019-05-21

  Wzrost produkcji polskiej wołowiny

  W okresie styczeń-marzec 2019 r. skupiono w Polsce 105,0 tys. t bydła, a więc o 4% mniej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego, a przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 51,3 tys. t wołowiny, co daje wzrost o 7,7%.

 • 2019-05-21

  Mniejsza produkcja wieprzowiny

  W krótkookresowej prognozie Komisja Europejska szacuje, że w 2019 r., w odniesieniu do 2018 r. zmiany produkcji wieprzowiny w UE-28 będą nieznaczne, przy czym w 2019 r. produkcja może być niższa o 4 tys. t.

 • 2019-05-21

  Handel polskim mięsem

  W okresie pierwszych trzech miesięcy 2019 r. przychody z polskiego eksportu produktów wieprzowych, wołowych oraz drobiowych wyniosły 1 457 mln EUR i były o 1% wyższe niż przed rokiem.

 • 2019-05-21

  GIW odnośnie 2 ogniska ASF w 2019 r., w gminie Giżycko

  Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w wyniku prowadzonego dochodzenia epizootycznego w ognisku ASF w gminie Giżycko ustalono w tej samej miejscowości stado kontaktowe, liczące 135 świń.

 • 2019-05-20

  Drugie ognisko afrykańskiego pomoru świń w tym roku

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu 2 ogniska ASF w Polsce w 2019 r.

 • 2019-05-20

  Wzrost produkcji drobiu

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w marcu 2019 r. ok. 232 tys. t mięsa drobiowego, a więc więcej o 11% niż przed miesiącem i o 3,1% niż przed rokiem.

 • 2019-05-20

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (05.05.2019)

  W dniach od 22 kwietnia do 5 maja 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen żywca wieprzowego i wołowego, spadek indyczego i kurcząt brojlerów.

 • 2019-05-17

  Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych trwa w najlepsze

  W dniach 17-19 maja bieżącego roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich trwa Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych.

 • 2019-05-17

  Spadek cen drobiu

  Korzystne relacje cen polskiego i unijnego drobiu na jednolitym rynku europejskim jeszcze się poprawiły, przede wszystkim w wyniku szybszej obniżki cen w Polsce.

 • 2019-05-16

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (05.05.2019)

  W dniach od 22 kwietnia do 5 maja 2019 roku w Polsce zaobserwowano wzrost cen tuszek kurcząt patroszonych, a także spadek cen zbytu indyków patroszonych, ćwierćtuszy wołowych i półtuszy wieprzowych.

 • 2019-05-15

  Najlepsze okazy zwierząt na Narodowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych

  Od 17 do 19 maja tego roku Poznań na trzy dni ponownie stanie się polską stolicą hodowców.

 • 2019-05-15

  Mniejszy eksport jaj

  W 2018 r. za granicę sprzedano mniej o 18% jaj w skorupkach niż w roku poprzednim i o 12,5% przetworów z jaj.