Produkcja zwierzęca

 • 2019-11-08

  Rynek mięsa w Polsce (27.10.2019)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2019-11-07

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (27.10.2019)

  W dniach od 21 do 27 października 2019 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen tuszek kurcząt patroszonych, indyków, a także wzrost cen ćwierćtuszy wołowych i półtuszy wieprzowych.

 • 2019-11-07

  Bilansowe spożycie mięsa w Polsce

  Jak wynika z danych GUS bilansowa konsumpcja mięsa, podrobów i przetworów mięsnych w 2018 r. wyniosła 80,2 kg na mieszkańca w stosunku do 74,6 kg na mieszkańca w 2017 r.

 • 2019-11-07

  Spadek cen mięsa drobiowego

  Przeciętne ceny tuszek kurcząt w Polsce są niższe niż ich średnia cena w UE.

 • 2019-11-06

  Najwięcej drobiu ubija Polska

  Najwięcej drobiu, wśród krajów UE, podobnie jak przed rokiem ubija się w Polsce.

 • 2019-11-06

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (27.10.2019)

  W dniach od 21 do 27 października 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano spadek cen żywca wieprzowego i kurcząt brojlerów. Na wyższym poziomie znalazły się ceny żywca wołowego i indyczego.

 • 2019-11-04

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (20.10.2019)

  W dniach od 14 do 20 października 2019 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen tuszek kurcząt patroszonych, indyków, ćwierćtuszy wołowych i półtuszy wieprzowych.

 • 2019-11-01

  Rynek mięsa w Polsce (20.10.2019)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2019-10-31

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (20.10.2019)

  W dniach od 14 do 20 października 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano spadek cen żywca wieprzowego i kurcząt brojlerów. Na wyższym poziomie znalazły się ceny żywca wołowego. Za to ceny żywca indyczego pozostały niezmienne.

 • 2019-10-30

  Ceny tusz w Polsce są niższe niż ich średnia cena w UE

  W okresie 16.09-22.09.2019 r. cena tusz kategorii A/C/Z1 klasy R32 była w Polsce o 21% mniejsza niż średnio w UE i wyniosła 279,66 EUR/dt.

 • 2019-10-29

  Większy eksport drobiu

  W pierwszych siedmiu miesiącach 2019 r. wywóz mięsa drobiowego z krajów UE do krajów trzecich wzrósł o 9,7%, a import o 10,5%.

 • 2019-10-29

  Spadek skupu bydła

  W miesiącach styczeń-sierpień 2019 r. skupiono w Polsce 461,9 tys. t bydła, czyli o 7,8% mniej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego, a przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 145 tys. t wołowiny, co daje zwyżkę o 10,7%.