Produkcja zwierzęca

 • 2020-07-03

  Co ze wsparciem producentów wieprzowiny?

  Minister J.K. Ardanowski zaznaczył, że strona polska nieustannie podejmuje działania na rzecz zmniejszania zasięgu obszaru zagrożenia oraz prowadzi szereg innych działań w celu poprawy sytuacji producentów trzody chlewnej. Działania zarówno Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i Głównego Lekarza Weterynarii mają na celu ograniczenie obowiązujących restrykcji.

 • 2020-07-02

  Rynek mięsa w Polsce (21.06.2020)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2020-07-02

  Dostawy mleka surowego w kraju

  W Polsce w miesiącach styczeń–maj 2020 r. utrzymywał się wysoki poziom dostaw mleka surowego do skupu.

 • 2020-07-02

  Handel zagraniczny polskimi produktami mięsnymi

  Wartość polskiego eksportu produktów mięsnych w okresie styczeń–kwiecień 2020 r., podobnie jak przed rokiem, osiągnęła poziom 2,1 mld EUR, co stanowiło 19% w strukturze asortymentowej wysyłki produktów rolno-spożywczych.

 • 2020-07-01

  Prognoza na globalnym rynku mleka

  Na rynku światowym utrzymuje się zwyżkowy trend w produkcji mleka.

 • 2020-07-01

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (21.06.2020)

  W dniach od 15 do 21 czerwca 2020 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen kurcząt brojlerów, a także spadek cen żywca wieprzowego, przy jednoczesnej stabilizacji cen żywca wołowego i indyczego.

 • 2020-06-30

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (21.06.2020)

  W dniach od 15 do 21 czerwca 2020 roku w Polsce zaobserwowano wzrost cen tuszek kurcząt patroszonych i ćwierćtuszy wołowych, a także spadek cen indyków i półtuszy wieprzowych.

 • 2020-06-29

  Skup mleka w Unii Europejskiej

  Jak wynika z dostępnych danych KE w okresie dwóch miesięcy 2020 r. unijni producenci dostarczyli do skupu 26 mln ton mleka, czyli o 3% więcej niż w analogicznym czasie 2019 r.

 • 2020-06-29

  Krajowy skup trzody chlewnej

  Od początku 2020 r. dostawy żywca wieprzowego do skupu były niższe niż w porównywalnym okresie 2019 r.

 • 2020-06-26

  Krajowy skup żywca rzeźnego

  W okresie styczeń–kwiecień 2020 r. w Polsce skupiono 1 660,5 tys. ton żywca rzeźnego, o blisko 1% więcej niż przed rokiem.

 • 2020-06-26

  Handel wieprzowiną Unii Europejskiej z krajami trzecimi

  W okresie styczeń–kwiecień 2020 r. z UE wysłano 1,9 mln ton produktów wieprzowych w ekwiwalencie tusz, a więc to więcej o 8% niż przed rokiem.

 • 2020-06-26

  Ceny jaj spożywczych w Polsce (14.06.2020)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 7 do 14 czerwca 2019 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce zaobserwowano zróżnicowaną relację cen jaj.