Produkcja zwierzęca

 • 2021-02-15

  KORONAWIRUS u norek - wyniki sekwencjonowania genomu SARS-CoV-2

  Wirus zidentyfikowany u norek z fermy w powiecie kartuskim może przenikać na człowieka i odwrotnie.

 • 2021-02-24

  Kryzys polskiego drobiarstwa wywołany wzrostem cen pasz

  Miniony rok był najcięższym dla polskiego drobiarstwa w jego najnowszej historii. Pandemia COVID-19 oraz grypa ptaków były dwoma mocnymi ciosami skierowanymi w stronę producentów oraz hodowców drobiu. Nowy rok to niestety nowe problemy sektora. Oprócz grypy ptaków i pandemii koronawirusa branża musi zmagać się z najwyższymi od sześciu lat cenami pasz. Dodatkowo niskie marże...

 • 2021-02-24

  Jagnięciena podhalańska w 12 odsłonach

  Jagnięcina Podhalańska w 12 odsłonach to projekt realizowany w ramach Inicjatywy Jagnięcina Podhalańska, którą Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi rozpoczął w 2020 roku w porozumieniu z Gminą Kościelisko.

 • 2021-02-24

  Informacje na temat wirusa grypy ptaków podtypu H5N8

  Do dziś nie ma dowodów na to, aby wirus grypy ptaków podtypu H5N8 przenosił się na ludzi.

 • 2021-02-24

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (07.02.2021)

  W dniach od 1 do 7 lutego bieżącego roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen kurcząt brojlerów, żywca wieprzowego, indyczego, a także żywca wołowego.

 • 2021-02-23

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (07.02.2021)

  W dniach od 1 do 7 lutego bieżącego roku w Polsce zaobserwowano wzrost cen ćwierćtuszy wołowych i półtuszy wieprzowych, a także spadek cen tuszek indyków kurcząt patroszonych.

 • 2021-02-23

  Stwierdzone przypadki wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u dzikich ptaków w 2021 r. w Polsce

  W 2021 r. na podstawie badań laboratoryjnych próbek pobranych od dzikiego ptactwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzono 13 przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 • 2021-02-23

  Ceny mleka surowego i produktów mlecznych w Polsce

  Ceny mleka surowego i produktów mlecznych w Polsce są silnie uzależnione od cen na rynku globalnym, które charakteryzują się około dwuletnim cyklem koniunkturalnym.

 • 2021-02-22

  Aktualna sytuacja w zakresie występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Europie w 2021 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o sytuacji w zakresie występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w poszczególnych państwach członkowskich UE oraz na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Norwegii oraz Ukrainy w okresie od 1 stycznia br. Dotychczas najwięcej ognisk HPAI u drobiu stwierdzono we Francji oraz w Niemczech, u dzikiego ptactwa najwięcej przypadków...

 • 2021-02-22

  Ceny drobiu w Polsce (14.02.2021)

  Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w dniach od 7 do 14 lutego 2021 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano wzrost cen drobiu.

 • 2021-02-20

  Ceny jaj spożywczych w Polsce (14.02.2021)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 7 do 14 lutego 2021 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce zaobserwowano zróżnicowaną relację cen jaj.

 • 2021-02-19

  24 ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu 24. w 2021 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce, stwierdzonego na postawie wyników badań laboratoryjnych z PIWetPIB Puławy z 16 lutego br.

 • 2021-02-19

  Import polskiej wieprzowiny

  W okresie styczeń–listopad 2020 r. do Polski sprowadzono 809 tys. ton żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych, czyli o 3% mniej niż w tym samym okresie 2019 r. Wydatki poniesione na zakup tego asortymentu były o 6% niższe niż przed rokiem i wyniosły 1,8 mld euro (7,7 mld zł).