Ceny rolnicze

 • 2018-12-10

  Ceny owiec rzeźnych

  Owce rzeźne sprzedawane były przede wszystkim we Włoszech i w Holandii.

 • 2018-12-10

  Ceny artykułów mleczarskich na rynkach zagranicznych

  W Chicago cena masła ukształtowała się na poziomie 5 071 USD/t i była wyższa o 3% niż w poprzednim notowaniu i o 0,4% niż przed miesiącem, a także o 2% niż przed rokiem.

 • 2018-12-07

  Ceny tuszek kurcząt w Unii Europejskiej

  Średnie ceny kurcząt brojlerów na rynku UE w czasie dziewięciu miesięcy 2018 r. ukształtowały się na w granicy nieco większej niż w porównywalnych okresach 2017 r.

 • 2018-12-06

  Trudna sytuacja na rynku trzody chlewnej

  Jak wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi średnia cena skupu żywca w 4. tygodniu listopada 2018 r. wyniosła 4,25 zł za kilogram, czyli o 8,3% mniej niż w porównywalnym okresie przed rokiem.

 • 2017-04-06

  Obniżki cen na światowych rynkach i umocnienie złotego przełożyły się na znaczne spadki cen rzepaku i pszenicy konsumpcyjnej

  Niższe ceny zbóż i oleistych na światowych rynkach w połączeniu z umocnieniem polskiej waluty wpłynęły na wyraźne obniżki cen rzepaku i pszenicy konsumpcyjnej w kraju.

 • 2018-12-18

  Spadek skupu bydła

  W miesiącach styczeń-październik 2018 r. skupiono 571 tys. t bydła w wadze żywej, czyli o 3,8% mniej niż w roku poprzednim, a przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 162 tys. t wołowiny, co daje spadek o 5,5%.

 • 2018-12-18

  Wzrost ubojów bydła

  Liczba ubitych sztuk bydła zwiększyła się w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. o 3,1% do 1476,5 tys. szt., na co złożył się wzrost ubojów byków o 4,1%, krów o 2,9%, jałówek o 2,7% oraz spadek ubojów cieląt o 8,2%.

 • 2018-12-18

  Spadek cen skupu polskiej trzody chlewnej

  Ceny skupu trzody w Polsce wyrażone w złotych wyniosły w I półroczu 2018 r. 4,46 zł/kg, a w III kwartale 4,73 zł/kg.

 • 2018-12-17

  Kontrakty na zboża, szczególnie pszenica, mają za sobą wzrostowy tydzień

  Większe zainteresowanie amerykańską pszenicą i wyższe ceny tego zboża w basenie Morza Czarnego pozwoliły na blisko 2% odbicie w górę notowań w Chicago i ponad 2% wzrost w Paryżu (dotyczy serii najbliższej. Termin marcowy unijnej pszenicy podrożał w ciągu tygodnia o 4,25 euro, do 206,75 eur/t na piątkowym zamknięciu.

 • 2018-12-16

  Rynek mięsa w Polsce (02.12.2018)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2018-12-15

  Na unijnym rynku drożeją ziemniaki

  Ceny ziemniaków jadalnych na rynku niemieckim na przełomie listopada i grudnia 2018 r. zwiększyły się do 270 EUR/t względem 110 EUR/t w roku poprzednim i 175-185 EUR/t w tym samym okresie w latach 2015-2016.

 • 2018-12-14

  Rynek zbóż w kraju (02.12.2018)

  Na rynku krajowym na przełomie listopada i grudnia 2018 r. zaobserwowano nieznaczną obniżkę cen zbóż konsumpcyjnych oraz kukurydzy, przy zwyżce cen jęczmienia paszowego. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.