Ceny rolnicze

 • 2017-04-06

  Obniżki cen na światowych rynkach i umocnienie złotego przełożyły się na znaczne spadki cen rzepaku i pszenicy konsumpcyjnej

  Niższe ceny zbóż i oleistych na światowych rynkach w połączeniu z umocnieniem polskiej waluty wpłynęły na wyraźne obniżki cen rzepaku i pszenicy konsumpcyjnej w kraju.

 • 2018-10-23

  Regionalne zróżnicowanie cen skupu bydła

  Utrzymuje się regionalne zróżnicowanie cen skupu bydła i cen sprzedaży ćwierci z byków do lat dwóch i krów.

 • 2018-10-22

  Spadek na giełdowym rynku zbóż

  Słaba sprzedaż eksportowa i lepsza pogoda na głównych terenach amerykańskich upraw wywierały presję spadkową na notowania kukurydzy i soi w Chicago.

 • 2018-10-20

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (7.10.2018)

  W dniach od 1 do 7 października 2018 w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano spadek cen żywca wieprzowego i kurcząt brojlerów. Natomiast cena żywca indyczego i wołowego wzrosła.

 • 2018-10-19

  Niskie ceny polskich owiec

  W I połowie 2018 r. ceny polskich owiec ciężkich były stosunkowo niskie, a ich roczny wzrost mniejszy niż ceny w UE-28.

 • 2018-10-19

  Rynek mięsa w Polsce (7.10.2018)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2018-10-19

  Niższe zbiory ziemniaków

  W 2018 r., z uwagi na niesprzyjające warunki w czasie wegetacji, tj. wysoka temperatura i susza, zbiory ziemniaków w UE są sporo mniejsze niż w roku poprzednim.

 • 2018-10-19

  Wzrost cen ryb i ich przetworów

  W okresie styczeń-sierpień 2018 r. ceny detaliczne ryb, owoców morza oraz ich przetworów były o 1,2% większe niż w porównywalnym czasie roku poprzedniego, a w relacji sierpień br. do grudnia ub.r. tempo zwyżki było minimalnie większe i wyniosło 1,5%.

 • 2018-10-19

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (7.10.2018)

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 1 do 7 października 2018 roku większość cen zbóż względem poprzedniego tygodnia spadła. Jedynie cena jęczmienia paszowego się nie zmieniła, a cena pszenicy konsumpcyjnej wzrosła.

 • 2018-10-18

  Rynek produktów mleczarskich w Polsce (7.10.2018)

  Razem z obniżką cen masła na rynkach zagranicznych też w Polsce jego ceny od połowy września 2018 r. ulegają spadkom. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

 • 2018-10-18

  Większe ceny drobiu

  Ceny zbytu kurcząt patroszonych otrzymywane przez zakłady przemysłu drobiarskiego były we wrześniu 2018 r. o 6,7% większe niż przed miesiącem.

 • 2018-10-18

  Ceny artykułów mleczarskich na rynkach zagranicznych

  Na koniec sierpnia 2018 roku w portach Europy Zachodniej cena ukształtowała się w granicy 6638 USD/t i była większa o 1% niż w poprzednim notowaniu i o 5% niż przed miesiącem, a także o 18% mniejsza niż przed rokiem.