Partner serwisu Produkcja roślinna

 

Produkcja roślinna

 • 2021-04-08

  Unia Europejska importuje w tym sezonie dużo mniej kukurydzy

  W pierwszych 40 tygodniach sezonu 2020/21 (stan na 04.04.2021) kraje UE zaimportowały 15,8 mln ton zbóż. Oznacza to spadek o 21% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego sezonu (decyduje o tym mniejszy import kukurydzy).

 • 2021-04-16

  Kwietniowa prognoza zakłada dalsze pogorszenie bilansu kukurydzy w USA

  Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) zaktualizował 9-go kwietnia swoje prognozy podaży i popytu w obecnym sezonie. Tym razem w krajowych (USA) bilansach zbóż zaszły zmiany w stosunku do marcowej prognozy.

 • 2021-04-16

  Ceny zbóż (04.04.2021)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 28 marca do 4 kwietnia bieżącego roku, w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano wzrost większości cen zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

 • 2021-04-14

  Prognozy KE dla rynku zbóż w nowym sezonie

  Komisja Europejska prognozuje unijną produkcję pszenicy miękkiej w tym roku (sezon 2021/22) na poziomie 127,71 mln ton, co oznaczać będzie wzrost o 8,2% w porównaniu ze słabymi zbiorami w 2020 roku i 4,4% powyżej średniej pięcioletniej. Produkcja wszystkich zbóż szacowana jest na 295,11 mln ton, czyli o 5,3% więcej niż rok temu i 5,1% powyżej średniej.

 • 2021-04-14

  Ocena opłacalności produkcji rolniczej

  Podobnie jak w poprzedniej edycji badania, rolnicy negatywnie ocenili opłacalność produkcji rolniczej. Saldo odpowiedzi minimalnie pogorszyło się i wynosiło minus 7,3 p. proc. w grudniu 2020 r. względem minus 7,0 p. proc. w czerwcu 2020 r.

 • 2021-04-13

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (04.04.2021)

  W przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do spadku cen nasion rzepaku, oleju rzepakowego rafinowanego oraz wzrostu śruty rzepakowej.

 • 2021-04-13

  Ocena sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych

  Około 73% rolników, czyli o ponad 6% mniej niż w czerwcu 2020 r., uznało ogólną sytuację swoich gospodarstw rolnych jako normalną jak na tę porę roku lub dobrą.

 • 2021-04-12

  Prognoza sytuacji gospodarstw rolnych

  W grudniu 2020 r. prognozy dotyczące zarówno sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych, rentowność produkcji rolniczej, jak i popytu na wytwarzane produkty rolne były niekorzystne.

 • 2021-04-11

  Ocena popytu na produkty rolne

  W porównaniu z wynikami poprzedniej edycji badania respondenci byli bardziej pesymistyczni w ocenie bieżącego zapotrzebowania na wytwarzane w ich gospodarstwach produkty rolne, tj. minus 30,2 p. proc. w grudniu 2020 r. względem minus 29,3 p. proc. w czerwcu 2020 r.

 • 2021-04-09

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (28.03.2021)

  W przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do wzrostu cen nasion rzepaku, śruty rzepakowej oraz oleju rzepakowego rafinowanego.

 • 2021-04-08

  Projekt eDWIN, czyli rolnictwo przyszłości na naszych oczach

  Ostrzeżenia przed agrofagami lub załamaniem pogody, powiadomienia o możliwych zagrożeniach na polu, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, a nawet możliwość sprawdzenia, skąd pochodzi produkt i jakie środki były stosowane podczas uprawy. To przykładowe korzyści, jakie przyniesie wdrożenie ogólnopolskiego projektu eDWIN, którego pomysłodawcą jest Wielkopolski Ośrodek...

 • 2021-04-08

  Zwolniło tempo unijnego eksportu pszenicy

  Według danych Komisji Europejskiej kraje UE wyeksportowały w tygodniu kończącym się 4-go kwietnia tylko 174,8 tys. ton pszenicy miękkiej. Wynik ten zostanie najpewniej skorygowany w górę wzorem tygodni poprzednich ze względu na opóźnienia w raportowaniu. Dla porównania w tygodniu kończącym się 28-go marca 2021 wyeksportowano poza UE 317,1 tys. ton tego zboża, podczas gdy...

 • 2021-04-06

  Rynek zbóż w kraju (28.03.2021)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.
jedno z najważniejszych profili produkcyjnych na gospodarstwie rolnym