Produkcja roślinna

 • 2019-09-06

  KE kolejny już raz obniżyła swoje szacunki zbiorów rzepaku w Unii Europejskiej

  Najniższe od kilkunastu lat zbiory nasion rzepaku w UE wynikają przede wszystkim z wyjątkowo małej powierzchni zasiewów.

 • 2019-09-03

  Susza w Europie: zgoda co do środków wsparcia zaproponowanych przez KE

  Państwa członkowskie zgodziły się 28 sierpnia 2019 r. na szereg środków wsparcia zaproponowanych przez Komisję w celu złagodzenia trudności finansowych, z którymi borykają się rolnicy w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi, oraz w celu zwiększenia dostępności paszy dla zwierząt.

 • 2019-09-03

  Susza rolnicza notowana w 6 województwach

  IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

 • 2019-08-30

  Komisja Europejska obniża oczekiwne plony kukurydzy

  W biuletynie z 26 sierpnia (JRC MARS Bulletin Crop monitoring in Europe) oszacowano średnią wydajność kukurydzy na ziarno w UE na 7,93 t/ha, w porównaniu do 8,08 t/ha - miesiąc wcześniej. Oznacza to spadek oczekiwanego plonu średniego o 2,2% w porównaniu z lipcem i wynik nadal znacznie (+4,1%) powyżej średniej pięcioletniej. Korekta w dół plonowania dotyczy głównie kukurydzy...

 • 2018-10-30

  Handel zagraniczny zbożem

  W okresie dwóch miesięcy sezonu 2018/2019 z kraju wysłano ponad 745 tys. ton ziarna zbóż, a więc 2 razy więcej niż rok wcześniej.

 • 2019-09-16

  Pomoc suszowa w 2019 – czy dla wszystkich poszkodowanych?

  W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 12 września 2019 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał Prezesowi Rady Ministrów sprzeciw wobec braku konsultacji w/w aktu prawnego z Krajową Radą Izb...

 • 2019-09-14

  Rynek zbóż w kraju (1.09.2019)

  Na przełomie sierpnia i września 2019 r. na rynku krajowym przeważały zwyżki cen zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2019-09-13

  Amerykańskie kontrakty na zboża i soję wzrosły po publikacji najnowszych prognoz

  W czwartek (12-09-2019) Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) opublikował swoje comiesięczne szacunki podaży i popytu.

 • 2019-09-13

  Wzrost globalnych zbiorów zbóż

  Zbiory zbóż w 2019 r. są szacowane na 2,159 mld t1, a więc to więcej o 0,8% niż w 2018 r., ale z uwagi na niższe zapasy początkowe, podaż całkowita zmalała o 0,1% do 2,784 mld t.

 • 2019-09-12

  Rozpoczęcie 18. Kampanii Cukrowniczej w KSC. S.A.

  Krajowa Spółka Cukrowa S.A.  rozpoczęła kampanię cukrowniczą. 10 września skup i przerób buraków cukrowych zaczęła Cukrownia w Werbkowicach. 14 września ruszy kampania w Malborku. 18 września kampanię rozpoczną Cukrownie Dobrzelin, Kluczewo i Krasnystaw. 28 września kampania zacznie się w Kruszwicy i Nakle nad Notecią.

 • 2019-09-12

  Przecena większości kontraktów na zboża i nasiona oleiste

  Zboża, soja oraz rzepak oddały w środę część wzrostów z początku tygodnia. Spadki notowań przeważały wczoraj po obu stronach Atlantyku. Kontraktom w Chicago szkodziło skokowe umocnienie dolara w stosunku do głównych walut (mniej konkurencyjny eksport) i mniejsze szanse na złagodzenie wojny handlowej między USA i Chinami.

 • 2019-09-12

  Indeks cen zbóż według FAO w sierpniu 2019 r.

  Jak wynika z danych FAO w sierpniu 2019 r. zaobserwowano ponowny spadek wskaźnika cen zbóż. W omawianym miesiącu indeks cen FAO wyniósł 157,6 punktu i był o 6,4% mniejszy niż w lipcu 2019 r. i o 6,6% niż przed rokiem.