Finanse i prawo

 • 2023-01-09

  Od 6 stycznia zmiany w zasadach rejestrowania i znakowania zwierząt

  Nowa ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wchodzi w życie 6 stycznia 2023 r. Zmiany spowodowane wprowadzeniem tych przepisów dotyczą przede wszystkim katalogu gatunków objętych obowiązkiem ewidencjonowania, zasad i terminów dokonywania zgłoszeń, a także wyboru środków identyfikacji. Oprócz tego paszporty bydła będą służyć dokumentowaniu wyłącznie...

 • 2022-12-21

  Emerytury rolnicze: Rada Ministrów podjęła decyzję

  Emerytura rolnicza po 25 latach opłacania składek nie będzie niższa od najniższej emerytury wypłacanej przez ZUS. Gwarantuje to przyjęty przez Radę Ministrów Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. O kluczowych założeniach projektu poinformowali podczas wspólnej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i wicepremier, minister RiRW Henryk Kowalczyk.

 • 2022-12-17

  WIR informuje - co rolnik musi od stycznia 2023 r.

  W ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej, od stycznia 2023 r. wchodzą, nowe zasady warunkowości. Ich niespełnienie będzie skutkowało karami w postaci potrąceń z dopłat bezpośrednich.

 • 2022-12-14

  Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2023 r.

  Kasa informuje, że Uchwałą Nr 9 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 29 listopada 2022 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2023 r. (M.P. z 2022 r., poz. 1180).

 • 2022-12-05

  Po raz drugi w tym roku można się ubiegać o zwrot części kosztów ubezpieczenia zwierząt

  1 grudnia rozpocznie się drugi w 2022 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej hodowcom drobiu, bydła i świń, którzy ubezpieczają zwierzęta od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą. Wsparcie to realizowane jest w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • 2022-11-24

  Poruszanie się maszynami rolniczymi na drogach publicznych w otoczeniu pojazdów pilotujących

  W obecnym stanie prawnym warunki dopuszczenia pojazdu lub zespołu pojazdów do ruchu określają przepisy art. 66 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022r. poz. 988, z późń. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz....

 • 2022-11-15

  Wypłata odszkodowania w kilka minut

  Generali wprowadziło samoobsługę w likwidacji prostych szkód majątkowych z ubezpieczeń mieszkań i domów. Od teraz oczywiste szkody majątkowe są likwidowane 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, nawet w weekendy i święta, a cały proces trwa nawet kilkanaście minut.

 • 2022-10-19

  Zniszczenia w gospodarstwie spowodowane zjawiskami atmosferycznymi – pomoc dla rodzin

  Dzięki przyjętej zmianie rozporządzenia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela wsparcia finansowego rodzinom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych zaistnieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

 • 2022-10-13

  Zasady stosowania nawozów naturalnych jesienią

  W związku z zapytaniami dotyczącymi terminów jesiennego stosowania nawozów naturalnych przypominamy, że w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest ich stosowanie na gruntach ornych do 30 listopada.

 • 2022-10-10

  Zasady stosowania odstępstw dotyczących produkcji na ugorach i zmianowania upraw w 2023 roku

  MRiRW przypomina, że ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu wojny w Ukrainie przepisy unijne umożliwiły państwom członkowskim skorzystanie z tymczasowego odstępstwa od stosowania norm GAEC 7 i GAEC 8, czyli dotyczących nakazu zmianowania upraw i zakazu produkcji na ugorach.

 • 2022-09-27

  Płoszenie dzikich ptaków na uprawach rolniczych

  Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 i 1726), dalej: uop, regionalny dyrektor ochrony środowiska na obszarze swojego działania może zezwolić w stosunku do gatunków objętych ochroną gatunkową m.in. na umyślne płoszenie i niepokojenie.

 • 2022-09-12

  Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2022 r.

  Kasa informuje, że Uchwałą Nr 7 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 31 sierpnia 2022 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2022 r. (M.P. z 2022 r., poz. 854).

 • 2022-09-08

  KPS przyjęty przez Komisję Europejską

  Komisja Europejska zatwierdziła przygotowany przez Polskę Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. To ponad 25 mld EUR dla polskiego rolnictwa.
.