Finanse i prawo

 • 2021-03-01

  Leśnictwo i łowiectwo związane z rolnictwem

  W związku z procedowaniem przez Sejm RP rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 897), Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu stanowisko samorządu rolniczego w sprawie włączenia działu leśnictwo i łowiectwo do kompetencji ministra odpowiedzialnego za sprawy...

 • 2021-03-01

  Komunikat dla eksporterów polskich jabłek do Indii

  Od 1 marca 2021 roku zacznie obowiązywać wymóg strony indyjskiej, który dotyczy posiadania zaświadczenia o braku GMO w wybranych produktach spożywczych importowanych do Indii.

 • 2021-03-01

  "Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych”

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych”. Ogłoszenie dotyczy operacji, o których mowa w art. 29 ust. 1...

 • 2021-03-01

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24 grudnia i od 28 grudnia 2020 r. do 14 marca 2021 r.

  Od 9 listopada 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres wypłaty zasiłku został przedłużony do 24 grudnia 2020 r. oraz od 28 grudnia 2020 r. do 14 marca 2021 r.

 • 2021-03-01

  Ubezpieczenie od ryzyka suszy w Concordii Polska Grupa Generali

  Od 1 marca Concordia Polska Grupa Generali rozpoczyna sprzedaż polis od ryzyka suszy. Z oferty mogą skorzystać klienci Concordii Polska Grupa Generali, którzy ubezpieczyli swoje uprawy od innych ryzyk w sezonie jesiennym 2020 roku.

 • 2021-02-26

  Co dalej z kaptanem?

  Komitety Copa-Cogeca zwróciły się do Komisji Europejskiej o ponowne rozważenie wniosku w sprawie możliwości odnowienia pozwolenia dla substancji czynnej - kaptan, ponieważ jej bezpieczeństwo zostało potwierdzone przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) solidnymi dowodami naukowymi dotyczącymi wszystkich zastosowań (zarówno w szklarni jak i na polu).

 • 2021-02-25

  Ochrona hodowli przed salmonellą i przegrzaniem

  Przegrzanie stada oraz wykrycie serotypów Salmonelli w nowo wstawionym stadzie to najpoważniejsze zagrożenia w hodowli drobiu. Takie ryzyka obejmuje ubezpieczenie Concordii Polska Grupa Generali.

 • 2021-02-25

  Generali uruchamia Fenice 190, pięcioletni plan o wartości 3,5 mld euro mający na celu wsparcie zrównoważonego ożywienia w Europie i realnej gospodarki

  Triest - Generali, założone w Trieście 26 grudnia 1831 r., kończy 190 lat. Ta historyczna rocznica zostanie uczczona w 2021 roku szeregiem inicjatyw skierowanych do pracowników, agentów, klientów i społeczności, w których działa Grupa. Z tej okazji Generali ogłasza Fenice 190, plan inwestycyjny o wartości 3,5 mld euro, którego celem jest wsparcie odbudowy gospodarek europejskich...

 • 2021-02-24

  Przez innowacyjność do sukcesu z Concordią Polska Grupa Generali

  Eksperci Concordii Polska Grupa Generali wezmą udział w X edycji konferencji rolniczej „Przez innowacyjność do sukcesu”, która rozpoczyna się dziś. Głównym tematem spotkania będzie w tym roku uprawa rzepaku ozimego, pszenicy ozimej oraz kukurydzy. Osobny blok poświęcony zostanie technice rolniczej. Całe wydarzenie zorganizowane jest online.

 • 2021-02-23

  Inicjatywa zapachowa

  Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych popiera pomysł podjęcia przez ministra rolnictwa inicjatywy ustawodawczej dotyczącej określenia i ochrony sensorycznego dziedzictwo wsi. Podobne rozwiązania przyjął właśnie parlament francuski.

 • 2021-02-18

  Minister Klimatu i Środowiska w sprawie szkód łowieckich i nadzoru nad KŁ przez Starostwa

  Odnosząc się do postulatu objęcia nadzoru nad kołami łowieckimi przez właściwych terytorialnie starostów w pierwszej kolejności Minister Klimatu i Środowiska zaznacza, że organy te odpowiadają jedynie za wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych.

 • 2021-02-18

  Szansa na przywrócenie mączek mięsno-kostnych? Czy faktycznie będzie można nimi skarmiać?

  Od dłuższego czasu porusza się temat prac Komisji Europejskiej nad przywróceniem mączek zwierzęcych na rynek paszowy. Początkowo zniesienie zakazu stosowania tych surowców w paszach było niemożliwe ze względu na brak metod laboratoryjnych, które pozwalałyby na określenie konkretnego gatunku białka zawartego w paszach, jednakże dzięki pracom naukowym porodzono sobie z tym...

 • 2021-02-18

  Informacja dotycząca warunków przewozu nawozów mineralnych na bazie azotanu amonu

  Nawozy mineralne na bazie azotanu amonu o zawartości powyżej 28% N, np: Saletra amonowa, Saletrosan 30 są materiałami niebezpiecznymi i muszą być transportowane jako „Materiały utleniające” klasy 5.1. Numer UN: 2067 (oznakowania na opakowaniu, worku lub big-bagu), co wymaga zastosowania określonych warunków przewozu wynikających z przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych...

« poprzednia | strona 1 z 236 | elementów 1–15 z 3537 | następna »
.