Z kraju

 • 2024-05-17

  Więcej czasu na złożenie wniosków

  W związku z postulatami środowisk rolniczych minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski wydłużył termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Wnioski można składać do 1 lipca br.

 • 2024-05-08

  Więcej czasu na złożenie wniosków

  Do 17 czerwca br. minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski wydłużył w tym roku termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

 • 2024-04-23

  Wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich – 50 zł do jednego pnia, nabór trwa

  Do 31 maja 2024 r. można składać wnioski, w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Budżet na ten cel to 80 mln zł. Do tej pory dokumenty złożyło 5,3 tys. pszczelarzy.

 • 2024-04-19

  Resort rolnictwa w sprawie szacowania szkód "suszowych"

  Resort rolnictwa poinformował, że że prawidłowość działania aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” potwierdzają wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2023 r. opracowanego przez Główny Urząd Statystyczny (np. średni plon pszenicy w 2022 r. 5,5 t/ha, w 2023 r. 5,4 t/ha, średni plon kukurydzy w 2022 r. 7 t/ha, w 2023 r. 7,3 t/ha).

 • 2024-04-09

  Pierwsza prognoza krajowych zbiorów zbóż w tym roku

  Komisja Europejska oczekuje, że w 2024 roku produkcja pszenicy miękkiej spadnie w Polsce o 0,8% (r/r) do 12,97 mln ton (13,08 mln ton w 2023 roku.

 • 2024-03-25

  Resort rolnictwa o stratach powodowanych przez zwierzęta rybożerne

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca uwagę na zmianę podejścia środowisk naukowych do problematyki oddziaływania kormorana na siedliska i gatunki chronione. W przypadku kormorana dotychczas skupiano się przede wszystkim na konfliktach natury gospodarczej i oddziaływaniu tego gatunku na ekonomikę gospodarstw rybackich. W ostatnich latach coraz częściej dostrzegane są i...

 • 2024-03-21

  KPO: dłuższy termin na realizację przedsięwzięć dotyczących zakupu i montażu silosów

  15 marca 2024 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

 • 2024-03-20

  Drugi dzień rozmów o przyszłości rolnictwa. Ministerstwo przyjęło uzgodnienia z protestującymi rolnikami

  Drugi dzień szóstej edycji Europejskiego Forum Rolniczego zdominowało ogłoszenie uzgodnień zawartych między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami organizacji oraz środowisk rolniczych. Dziś poruszano również kwestie dotyczące współpracy oraz wyzwań stojących przed Polską po dwóch dekadach członkostwa w Unii Europejskiej.

 • 2024-03-18

  Wypalanie traw grozi utratą dopłat

  Wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR.

 • 2024-03-13

  Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe – nie ma zgody na wcześniejsze przyorywanie

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia ws. ekoschematów, w przypadku praktyki Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe dokonuje się siewu międzyplonów ozimych w terminie od dnia 1 lipca do dnia 1 października i utrzymuje te międzyplony co najmniej do dnia 15 lutego roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, przy czym po...

 • 2024-02-28

  Od 1 marca 2024 r. emerytury i renty wypłacane przez KRUS zostaną podwyższone

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że waloryzacja emerytur i rent rolniczych w 2024 r. polega na pomnożeniu kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2024 r. wynosi 1.602,86 zł, przez wskaźniki wymiaru ustalone indywidualnie dla każdego świadczenia (dla części składkowej i dla części uzupełniającej).

 • 2024-02-27

  Płatności w ramach ekoschematów obszarowych

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na 5 marca 2024 r. zaplanowała realizację przyznanych rolnikom płatności w ramach ekoschematów obszarowych w kampanii 2023 r.

 • 2024-02-22

  Dopłaty do kukurydzy

  Biura Powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r.