Artykuły|Porady|Analizy

 • 2021-09-06

  Susza rolnicza w Polsce

  IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

 • 2021-02-15

  Liczebność ptaków jako wskaźnik kondycji środowiska naturalnego

  Spacerując wśród pół i łąk podkrakowskich miejscowości coraz trudniej uzbierać bukiet chabrów czy kąkoli. Ubożeją dziko rosnące zioła. Coraz trudniej znaleźć na miedzach uprawnych pól rumianek, dziurawiec, czy nawet wszędobylski do niedawna krwawnik. Zmiany w jakości i liczebności flory łąkowej pociągają za sobą zmniejszenie populacji owadów i ptaków. Trznadle,...

 • 2021-02-11

  Rola trwałych użytków zielonych (TUZ) w gospodarowaniu na terenach górskich i podgórskich

  Współczesne gospodarstwa w terenach górskich, ze względu na małą rentowność produkcji rolniczej, utrzymują się głównie z turystyki oraz innych pozarolniczych aktywności zawodowych. Niska dochodowość działalności rolniczej wynika między innymi z dużego rozdrobnienia gospodarstw, ale również ze zmian społeczno-ekonomicznych. W klatach 90. ubiegłego wieku nastąpiło...

 • 2021-01-27

  Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w grudniu 2020r.

  Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w grudniu 2020r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w grudniu 2020r.

 • 2020-12-22

  Symbole okresu Świąt Bożego Narodzenia

  W polskiej tradycji żadne inne święta nie mają tylu symboli i obrzędów, jak Święta Bożego Narodzenia, zwane po staropolsku – Godami. Przypomnijmy sobie niektóre z nich.

 • 2020-11-02

  Prace polowe w listopadzie

  Listopad jest miesiącem zamykającym cykl prac gospodarczych. W związku z tym należy zebrać owoce, warzywa, zabezpieczyć drzewka czy zasiać niektóre warzywa na wcześniejsze zbiory wiosną.

 • 2020-10-20

  Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w III kwartale 2020r.

  Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w III kwartale 2020r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w III kwartale 2020r.

 • 2020-09-30

  Susza rolnicza notowana w całej Polsce

  IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

 • 2020-09-18

  Susza rolnicza notowana w 9 województwach

  IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

 • 2020-09-08

  Odrodzenie nastrojów wśród rolników

  W trzecim kwartale 2020 r. wartość wskaźnika koniunktury w rolnictwie IRG SGH (IRGAGR) wzrosła aż o 13,8 pkt, z nawiązką odrabiając stratę odniesioną w drugim kwartale (wówczas odnotowano spadek o 11,6 punktu).

 • 2020-09-07

  Susza rolnicza notowana na terenie całego kraju

  IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

 • 2020-08-27

  Zapaść w polskim rolnictwie

  Zazwyczaj w drugim kwartale roku koniunktura rolna ulega poprawie. W ostatnich 20 latach badania koniunktury przez IRG SGH tylko 4-krotnie zdarzyło się, by wartość wskaźnika koniunktury (IRGAGR) obniżyła się o tej porze, a średni przyrost w tych latach, w których ona wzrosła, wyniósł 3,1 pkt.

 • 2020-08-26

  Susza rolnicza notowana w całym kraju

  IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.
Najważniejsze treści dla każdego Gospodarza.