wodociągi i strony powiązane

 • 2017-10-20

  NIK o zaopatrzeniu aglomeracji w wodę w sytuacjach kryzysowych

  Z życia instytucji

  Duże aglomeracje miejskie w Polsce nie są przygotowane na brak wody pitnej spowodowany zdarzeniami kryzysowymi dotyczącymi systemu wodociągowego. Plany, jakimi dysponują podmioty odpowiedzialne za jej dostawy oparte są na niekompletnych danych, a zapotrzebowanie na wodę obliczane jest jedynie w odniesieniu do liczby mieszkańców. Kalkulacje pomijają na przykład potrzeby zakładów...

 • 2017-01-12

  NIK: Ujęcia wody pitnej powinny być lepiej chronione

  Z życia instytucji

  Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że działania realizowane przez przedsiębiorstwa wodociągowe i gminy, nie gwarantują należytej ochrony jakości wody ujmowanej i podawanej do sieci wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Związane jest to m.in. z brakiem stref ochronnych wokół ujęć wód i słabym nadzorem gmin nad gospodarką ściekową na ich terenie.

 • 2016-08-24

  NIK: Ceny wody w Polsce są jednymi z najwyższych w UE. W ciągu 8 lat wzrosły o ponad 60%

  Z kraju

  Postawione w potrójnej roli: właściciela przedsiębiorstwa, regulatora i przedstawiciela konsumentów samorządy nie wykorzystywały skutecznie swoich uprawnień i nie chroniły mieszkańców przed systematycznym wzrostem cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków - wskazuje Najwyższa Izba Kontroli, wskazując, że w ciągu ośmiu lat ceny te wzrosły o ponad 60 proc., co istotnie...