Produkcja zwierzęca

 • 2020-10-14

  Ceny drobiu w Polsce (04.10.2020)

  Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w dniach od 27 września do 4 października 2020 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano zróżnicowaną relację cen drobiu.

 • 2020-10-13

  Ceny skupu świń rzeźnych (04.10.2020)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 27 września do 4 października 2020r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce spadły ceny półtusz wieprzowych wszystkich klas.

 • 2020-10-12

  Wpływ pandemii na koniunkturę w gospodarstwach rolnych w I półroczu 2020 r.

  Odpowiedź na dodatkowe pytanie odnośnie wpływu pandemii COVID-19 na sytuację gospodarstw rolnych było udzielane na zasadzie dobrowolności.

 • 2020-10-12

  Prognoza sytuacji gospodarstw rolnych

  W czerwcu 2020 r. prognozy odnośnie zarówno sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych, rentowności produkcji rolniczej, jak i zapotrzebowania na wytwarzane produkty rolne były niekorzystne.

 • 2020-10-12

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (27.09.2020)

  W dniach od 21 do 27 września 2020 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano stabilizację cen kurcząt brojlerów i żywca wołowego, a także wzrost cen indyczego i spadek cen żywca wieprzowego.

 • 2020-10-09

  Eksport żywca, mięsa i przetworów mięsnych

  W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych najbardziej znaczącą pozycję pod kątem wartości zajmuje żywiec, mięso i jego przetwory.

 • 2020-10-09

  99 ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2020 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 99 w 2020 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń, na podstawie wyników badań z 6 października br. otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

 • 2020-10-09

  Ocena popytu na produkty rolne

  W porównaniu z wynikami poprzedniej edycji badania respondenci byli bardziej pesymistyczni w ocenie bieżącego zapotrzebowania na produkowane w ich gospodarstwach produkty rolne.

 • 2020-10-09

  Ceny jaj spożywczych w Polsce (04.10.2020)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 27 września do 4 października 2020 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce zaobserwowano zróżnicowaną relację cen jaj.

 • 2020-10-08

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (27.09.2020)

  W dniach od 21 do 27 września 2020 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen kurcząt patroszonych, indyków i ćwierćtuszy wołowych, a także wzrost cen półtuszy wieprzowych.

 • 2020-10-08

  Ocena opłacalności produkcji rolniczej

  Podobnie jak w poprzedniej edycji badania, rolnicy negatywnie ocenili bieżącą rentowność produkcji rolniczej.

 • 2020-10-08

  Ceny drobiu w Polsce (27.09.2020)

  Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w dniach od 20 do 27 września 2020 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano zróżnicowaną relację cen drobiu.

 • 2020-10-08

  Ceny skupu świń rzeźnych (27.09.2020)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 20 do 27września 2020r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce spadły ceny półtusz wieprzowych wszystkich klas.