Produkcja zwierzęca

 • 2020-06-21

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (7.06.2020)

  W dniach od 1 do 7 czerwca 2020 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen kurcząt brojlerów, a także spadek cen żywca wieprzowego oraz żywca wołowego, przy jednoczesnej stabilizacji cen żywca indyczego.

 • 2020-06-20

  Dopłaty do prywatnego przechowywania mięsa

  W celu przeciwdziałania sporej obniżce cen spowodowanej pandemią koronawirusa Komisja Europejska uruchomiła mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania świeżego i schłodzonego mięsa z bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej.

 • 2020-06-19

  Wsparcie do konwencjonalnego chowu drobiu

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o podjęcie działań umożliwiających uzyskanie wsparcia z operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” realizowanych w ramach działania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020 na operację dotyczącą konwencjonalnego chowu drobiu (w...

 • 2020-06-19

  Pomoc suszowa – hodowla i chów ryb słodkowodnych

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13w ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, iż od dnia 1.07.2020 r. do dnia 15.07.2020 r. podatnicy podatku rolnego, którzy w 2019 r....

 • 2020-06-19

  Ceny produktów drobiowych w Polsce (07.06.2020)

  Według ekspertów resortu rolnictwa w analizowanym czasie na krajowym rynku podrobów drobiowych, najbardziej podrożały uda z indyka o 3,2% do 7694 zł/t. Najwięcej za ten produkt uzyskiwano w makroregionie zachodnim – 9317 zł/t, a najmniej w południo-wschodnim – 6522 zł/t.

 • 2020-06-18

  Konieczne działania wspierające producentów wieprzowiny

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych mając na uwadze stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wsparcia sektora trzody chlewnej ogłoszone podczas nieformalnego posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa UE poprzez uruchomienie rezerwy kryzysowej z budżetu UE, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego przeanalizowanie poniższych postulatów...

 • 2020-06-18

  Ceny skupu świń rzeźnych (7.06.2020)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 31 maja do 7 czerwca 2020r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce spadły ceny półtusz wieprzowych wszystkich klas.

 • 2020-06-17

  Perspektywa specjalisty w dziedzinie zdrowia zwierząt na temat rzekomego związku między produkcją żywności a epidemią COVID-19

  Kryzys jest faktem. Pytanie jak sobie z nim poradzić? Postrzegamy śmiercionośnego wirusa prawie jako jedyną i słuszną prawdę. Podejmujemy więc stosowne działania. Praktycznie wszystkie działania czy to w wymiarze społecznym, handlowym, czy politycznym podejmowane są obecnie w odniesieniu do COVID-19. Komisja Europejska na nowo ustala priorytety w swoim głównym narzędziu...

 • 2020-06-17

  Ceny jaj spożywczych w Polsce (07.06.2020)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 31 maja do 7 czerwca 2019 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce zaobserwowano wzrost cen jaj w trzech klasach. Jedynie jaja klasy XL potaniały.

 • 2020-06-17

  Działania MRiRW w sprawie cen żywca wołowego i wieprzowego

  W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie gwałtownego spadku cen żywca wołowego i wieprzowego, który nie przekłada się na ceny w sklepach i hipermarketach, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że na bieżąco analizuje rozwój sytuacji na rynkach rolnych, w tym na rynku wołowiny i wieprzowiny, oraz podejmuje działania mające na celu...

 • 2020-06-16

  4 ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2020 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 4 w 2020 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń, na podstawie wyników badań z 15 kwietnia 2020 r., otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

 • 2020-06-16

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (31.05.2020)

  W dniach od 25 do 31 maja 2020 roku w Polsce zaobserwowano wzrost cen indyków, tuszek kurcząt patroszonych, ćwierćtuszy wołowych i półtuszy wieprzowych.