| Autor: redakcja1

O zrównoważonej transformacji w Paryżu

Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej, uczestniczył w Paryżu w spotkaniu inaugurującym projekt dotyczący przygotowania europejskiej strategii niskoemisyjnego rozwoju do roku 2050.

O zrównoważonej transformacji w Paryżu
Spotkanie zostało zorganizowane przy okazji szczytu „One Planet Summit”, przez konsorcjum Międzynarodowego Centrum Handlu i Zrównoważonego Rozwoju u (ang. ICTSD – International Centre for Trade and Sustainable Development) oraz Bruegel (brukselski think tank specjalizujących się kwestiach gospodarczych i finansowych).
 
W czasie dyskusji uczestnicy wskazywali na konieczność uwzględnienia w nowej strategii niskoemisyjnego rozwoju sektorów dotychczas pominiętych w przepisach europejskiego pakietu klimatyczno-energetycznego, czyli leśnictwa i rolnictwa.
 
Wiceminister Sałek podkreślił potrzebę uwzględnienia pochłaniania w ogólnym bilansie emisyjnym Unii Europejskiej. Wskazał ponadto, że ocena skutków wdrożenia nowej strategii musi być przeprowadzona na poziomie państw członkowskich.

- Realizacja strategii powinna doprowadzić do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez całą Unię Europejską – zaznaczył wiceminister Sałek.

 
Wiceminister zaprosił także organizatorów do przeprowadzenia w Polsce jednej z planowanych na styczeń 2018 r. sesji konsultacyjnych.
 
O roli lasów w pochłanianiu CO2
 
W trakcie wizyty w Paryżu wiceminister Sałek uczestniczył także w spotkaniu poświęconym finansowaniu zrównoważonej transformacji gospodarczej. Zostało ono zorganizowane przez ICTSD oraz I4CE - Institute for Climate Economics.
 
W swoim wystąpieniu wskazał, że Porozumienie paryskie wraz z Celami Zrównoważonego Rozwoju 2030 stworzyły ramy mające kształtować politykę rozwoju wszystkich państw świata w następnej dekadzie. Przypomniał także o doświadczeniach polskiej transformacji i roli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w rozwoju inwestycji środowiskowych.

- Dla każdego społeczeństwa najważniejszym priorytetem pozostaje poprawa warunków życia, wzrost zamożności, a także bezpieczeństwo energetyczne. Realizacja tych zadań nie może jednocześnie, w sposób nieodwracalny, oddziaływać na środowisko – podkreślił wiceminister Sałek.
 
Wiceminister zapowiedział także, że najważniejszym celem polskiej prezydencji COP24 jest przyjęcie pełnego pakietu implementacyjnego dla Porozumienia paryskiego, tak by możliwe było niezwłoczne funkcjonowanie wszystkich przewidzianych w Porozumieniu mechanizmów i instytucji.
 
Spotkanie dotyczące przygotowania europejskiej strategii niskoemisyjnego rozwoju do roku 2050 odbyło się w Paryżu 13 grudnia 2017 r.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!