| Autor: redakcja6

GUS: Bezrobocie w Polsce w I kwartale 2017 r.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w końcu marca 2017 r. wyniosła 1324,2 tys. osób (w tym 698,1 tys. kobiet) i była niższa od odnotowanej w końcu IV kwartału 2016 r. o 11,0 tys. osób (tj. o 0,8%) oraz niższa o 276,2 tys. osób (tj. o 17,3%) w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

GUS: Bezrobocie w Polsce w I kwartale 2017 r.

W porównaniu z IV kwartałem 2016 r., wzrost liczby bezrobotnych odnotowano wśród populacji mężczyzn o 3,2 tys. (tj. o 0,5%), natomiast wśród populacji kobiet odnotowano spadek o: 14,1 tys. (tj. o 2,0%). W stosunku do marca 2016 roku zmniejszyła się zbiorowość bezrobotnych mężczyzn i kobiet zarejestrowanych w urzędach pracy odpowiednio o: 155,3 tys. osób (tj. o 19,9%) oraz o 120,9 tys. (tj. o 14,8%).

W stosunku do IV kwartału 2016 roku, w końcu marca 2017 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano w trzynastu województwach, przy czym najbardziej znaczący w województwach: lubuskim (o 4,1%), pomorskim (o 3,6%), świętokrzyskim (o 3,0%) i podkarpackim (o 1,5%). W dwóch województwach: dolnośląskim i kujawsko-pomorskim odnotowano wzrost liczby bezrobotnych (odpowiednio o 0,3% i 0,2%), natomiast w województwie warmińsko-mazurskim liczba bezrobotnych utrzymała się na tym samym poziomie. W porównaniu z marcem 2016 r., bezrobocie zmniejszyło się we wszystkich województwach, najistotniejszy spadek odnotowano w województwach: pomorskim (o 22,1%), małopolskim (o 21,5%), lubuskim (o 21,3%) i śląskim (o 20,7%).

Stopa bezrobocia w końcu marca 2017 r. wyniosła 8,1% cywilnej ludności aktywnej
zawodowo1 i była o 0,2 pkt. proc. niższa niż w IV kwartale 2016 r., w porównaniu do marca 2016 roku była niższa o 1,8 pkt. proc. Utrzymało się bardzo duże terytorialne zróżnicowanie bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (14,1%), kujawsko-pomorskim (11,9%), podkarpackim (11,3%), zachodniopomorskim (10,7%) i świętokrzyskim (10,4%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (4,9%), śląskie (6,5%), małopolskie (6,6%) oraz mazowieckie i pomorskie (po 7,0%).

W I kwartale 2017 r. w urzędach pracy zarejestrowano 520,5 tys. osób, tj. o 79,5 tys. osób mniej niż w analogicznym okresie 2016 r. Najwięcej nowych rejestracji bezrobotnych miało miejsce w styczniu 2017 r. (203,0 tys.), natomiast najmniej w lutym 2017 r. (153,3 tys.).

Czytaj dalej na następnej stronie...



Tagi:
źródło: