| Autor: redakcja1

Pomimo spadku cen polska wołowina jest w dalszym ciągu konkurencyjna cenowo na rynku UE

W pierwszych siedmiu miesiącach cena skupu bydła w Polsce była mniejsza o 2,1% niż przed rokiem i wynosiła 5,94 zł/kg. W lipcu 2016 r. cena skupu bydła spadła do 5,96 zł/ kg w. ż. i była o 2,5% niższa niż przed miesiącem - zauważa Dorota Pasińska z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Pomimo spadku cen polska wołowina jest w dalszym ciągu konkurencyjna cenowo na rynku UE

Rynek wołowiny

Relacje cen żywiec: mieszanka dla opasów w I kwartale br. zaczęły się zawężać w wyniku obniżki cen bydła, w następnych miesiącach stosunek cen był już korzystniejszy i bardziej zbliżony poziomem do tego sprzed roku.
 
Polska wołowina w br. jest w dalszym ciągu konkurencyjna cenowo na rynku unijnym. Zgodnie z Informacjami Komisji Europejskiej w okresie 22.08.2016-28.08.2016 cena tusz kategorii A/C/Z klasy R3 była o 13% mniejsza niż przeciętna cena unijna tego produktu, tusz młodego bydła w wieku 8-12 miesięcy (kategorii Z klasy U+R+O ) - o 18%, a tusz młodego męskiego bydła w wieku 12-24 miesiące (kategorii A klasy U+R+O) – o 13%.
 
Konsumpcja wołowiny w Polsce utrzymuje się na niskim poziomie, w szczególności w stosunku do wieprzowiny i drobiu, co wynika między innymi z jej relatywnie wysokich cen detalicznych. W 2015 r. wynosiło ono jedynie 1,2 kg na mieszkańca względem 1,6 kg na mieszkańca w roku poprzednim.
 
Od początku roku ceny detaliczne mięsa wołowego z kością, tj. rostbef lub antrykot zwiększyły się z 26,03 zł/kg do 26,12 zł/kg, mięsa cielęcego z kością z 28,24 zł/kg do 28,42 zł/kg, a ceny mięsa wołowego z kością – szponder zmalały z 18,57 zł/kg do 18,28 zł/kg. W pierwszych siedmiu miesiącach mięso wołowe zdrożało w detalu o 0,2%, a cielęce o 1,3%, a w lipcu br. o 0,4% i cielęce o 1,3% w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. W br. minimalnie wzrosły też ceny producenta produktów wołowych.
 
Liczba ubitych sztuk bydła zwiększyła się w obrębie 7 miesięcy 2016 r. o 8% do 1021,3 tys. szt. na co złożył się wzrost ubojów byków o 3%, krów o 12%, jałówek o 14% i cieląt o 1%. Podobnie jak przed rokiem największy udział wśród ubitych sztuk bydła miały byki - 49%. Znaczny udział w strukturze ubojów miały krowy - 32%, co może świadczyć o postępującej restrukturyzacji sektora mleczarskiego stymulowanej niskimi cenami skupu mleka.


Tagi:
źródło: