| Autor: redakcja1

Produkcja bydła w UE wzrosła o 4%

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej w pierwszych III kwartałach 2015 r. kraje Wspólnoty (UE-28) wyprodukowały o 4% więcej bydła w przeliczeniu na tony niż przed rokiem, przy czym ubój w sztukach wzrósł o 2,4% - podaje FAMMU/FAPA.

Produkcja bydła w UE wzrosła o 4%

Produkcja bydła w UE

Produkcja bydła w „starych” krajach UE zwiększyła się o 3,2%, a w sztukach o 1,5%. Zwyżki produkcji w tonach w UE-28 dotyczyły głównie wolców o 5,4% oraz jałówek o 6,3%, a także cieląt o 2,4%, krów o 5,6% i wołów o 2,5%. Produkcja młodego bydła zmalała o 1,3%.
 
W analizowanym czasie więcej bydła w tonach wytworzyła m.in. Rumunia, Bułgaria, Polska, Litwa, Węgry, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Estonia, Cypr, Luksemburg, Słowenia, Belgia, Finlandia, Austria, Francja, Czechy oraz Holandia.

Największe obniżki produkcji zaobserwowano z kolei na Malcie, w Grecji, Chorwacji, na Słowacji, w Danii, Irlandii oraz w Wielkiej Brytanii.Tagi:
źródło: