Ceny produktów zwierzęcych

 • 2020-01-22

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (5.01.2020)

  W dniach od 30 grudnia 2019 roku do 5 stycznia 2020 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano spadek cen żywca wieprzowego i indyczego, a także wzrost cen żywca wołowego i kurcząt brojlerów.

 • 2020-01-21

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (5.01.2020)

  W dniach od 30 grudnia 2019 roku do 5 stycznia 2020 roku wzrosła cena mleka w proszku, a spadła cena masła.

 • 2020-01-20

  Rynek produktów mleczarskich w Polsce (5.01.2020)

  Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

 • 2020-01-16

  Ceny tuszek kurcząt w Polsce są niższe niż w UE

  W październiku 2019 r. cena tuszek kurcząt (65%) była w Polsce o 41% mniejsza niż w UE, gdzie było 185,88 EUR/dt i wyniosła 110,44 EUR/dt. W porównaniu z rokiem poprzednim rozpiętość ta wzrosła o 4 pkt. proc.

 • 2020-01-15

  Mięso drobiowe drożeje

  W październiku 2019 r. w porównaniu z grudniem 2018 r. mięso drobiowe zyskało na wartości 6,4%, w tym mięso z kur kogutów i kurcząt o 6,2%, a mięso z pozostałego drobiu o 7,1%.

 • 2020-01-11

  Wieprzowina drożeje

  Zwyżka cen skupu trzody jest podstawą wzrostu cen detalicznych wieprzowiny.

 • 2020-01-10

  Wzrost cen produktów mleczarskich

  Od września br. ponownie zwiększają się ceny zbytu masła, przy trwającej od roku zwyżce cen OMP i serów dojrzewających.

 • 2020-01-09

  Spadek skupu bydła

  W okresie styczeń-październik 2019 r. skupiono w Polsce 542,6 tys. t bydła, a więc to spadek o 5% w ujęciu roku, a przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 157 tys. t wołowiny, co daje spadek o 3,5%.

 • 2020-01-08

  Ceny polskich tusz tańsze od unijnych

  Ceny tusz w Polsce są mniejsze niż ich średnia cena w UE.

 • 2020-01-03

  Wzrost cen trzody chlewnej

  Cena trzody klasy E w Polsce wyniosła 178,17 EUR/100 kg wagi poubojowej i była wyższa o 0,2% niż przed miesiącem i o 32,2% niż przed rokiem.

 • 2020-01-03

  Wzrost uboju owiec

  W okresie od stycznia do końca lipca 2019 r. uboje owiec w UE-28 były o 4% wyższe niż przed rokiem.

 • 2020-01-02

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (15.12.2019)

  W dniach od 9 do 15 grudnia 2019 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen ćwierćtuszy wołowych, a także wzrost cen tuszek kurcząt patroszonych, półtuszy wieprzowych i indyków.
Ceny produktów zwierzęcych