Ceny produktów zwierzęcych

 • 2023-11-30

  Ceny jaj w Polsce (19.11.2023)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 12 do 19 listopada bieżącego roku, w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce odnotowano wzrost cen jaj.

 • 2023-11-30

  Ceny serów w Polsce (19.11.2023)

  W dniach od 12 do 19 listopada bieżącego roku odnotowano zróżnicowanie cen serów w skali tygodnia.

 • 2023-11-29

  Handel zagraniczny produktami mlecznymi

  W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 r. wpływy branży mleczarskiej z eksportu produktów mlecznych ukształtowały się na poziomie mniejszym niż przed rokiem.

 • 2023-11-29

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (19.11.2023)

  W dniach od 12 do 19 listopada bieżącego roku w Polsce odnotowano wzrost większości cen przetworów mleczarskich w skali tygodnia. Jedynie cena śmietany i śmietanki o zmalała.

 • 2023-11-29

  Rynek produktów mleczarskich w Polsce (12.11.2023)

  Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

 • 2023-11-28

  Ceny drobiu w Polsce (19.11.2023)

  Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w dniach od 12 do 19 listopada 2023 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano zróżnicowanie cen drobiu.

 • 2023-11-28

  Handel mięsem i jego produktami

  W okresie styczeń–wrzesień 2023 r. przychody otrzymane przez krajowych przedsiębiorców ze sprzedaży zagranicznej mięsa, przetworów mięsnych, tłuszczów i żywca były wyższe o 4% niż rok wcześniej i wyniosły 7,5 mld EUR, stanowiąc 19% wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych.

 • 2023-11-28

  Ceny produktów mlecznych w Polsce (12.11.2023)

  W dniach od 6 do 12 listopada bieżącego roku odnotowano wzrost cen mleka w proszku i masła.

 • 2023-11-28

  Ceny mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego (12.11.2023)

  W dniach od 6 do 12 listopada bieżącego roku w Polsce zaobserwowano wzrost cen półtuszy wieprzowych i tuszek indyków, a także spadek cen kurcząt patroszonych.

 • 2023-11-28

  Ceny żywca wieprzowego i drobiowego (12.11.2023)

  W dniach od 6 do 12 listopada bieżącego roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano spadek cen żywca indyczego i żywca wołowego, stabilizację cen kurcząt brojlerów, a także wzrost cen żywca wieprzowego.

 • 2023-11-27

  Import mięsa wieprzowego

  W okresie ośmiu miesięcy 2023 r. do Polski zaimportowano w sumie 614 tys. ton żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych, czyli mniej o 13% niż przed rokiem.

 • 2023-11-27

  Ceny drobiu w Polsce (12.11.2023)

  Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w dniach od 5 do 12 listopada 2023 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano zróżnicowanie cen drobiu.

 • 2023-11-27

  Ceny skupu świń rzeźnych (12.11.2023)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 5 do 12 listopada bieżącego roku, w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce wzrosły ceny półtusz wieprzowych wszystkich klas.
Ceny produktów zwierzęcych