| Autor: redakcja1

Polska: Produkcja drobiu w styczniu wzrosła do ponad 200 tys. ton

Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w styczniu 2017 r. ok. 212 tys. ton tego mięsa. Był to poziom wyższy o 2,4% niż przed miesiącem i o 8,7%, tj. o 17 tys. ton niż przed rokiem.

Polska: Produkcja drobiu w styczniu wzrosła do ponad 200 tys. ton

Produkcja drobiu w Polsce

Jednak w stosunku do największego poziomu miesięcznej produkcji z listopada 2016 r. produkcja była o 8 tys. ton - 3,6% mniejsza. Jest to w dużym stopniu następstwem rozprzestrzeniania się w Polsce ognisk grypy ptaków oraz związanych z tym procedur bezpieczeństwa.

Eksport drobiu

Sprzedaż zagraniczna, która w listopadzie 2016 r. zmniejszyła się jeszcze nieznacznie, bo tylko o 0,2% w skali miesiąca, w grudniu była już niższa o 13,1% - 12,7 tys. ton, w wyniku obostrzeń przywozowych wprowadzonych przez wiele państw spoza UE będących odbiorcami polskiego drobiu. W relacji 12-miesięcznej wywóz drobiu z Polski był jednak o 7,3% - 6 tys. ton wyższy.
 
W skali całego 2016 r. sprzedano za granicę o 22% - 184 tys. ton więcej mięsa drobiowego niż w roku poprzednim, przekraczając po raz pierwszy poziom 1 mln ton. Wysyłka stanowiła prawie 42% przemysłowej produkcji mięsa drobiowego, wytwarzanej w dużych zakładach przemysłowych. Przywóz tego mięsa wzrósł o 34,4% - 12 tys. ton, co stanowiło 2,6% spożycia krajowego.

Ceny drobiu

W styczniu 2017 r. relacja cen żywiec/pasza na rynku kurcząt wyniosła 2,44 względem 2,38 przed rokiem, a na rynku indyków 3,68 wobec 4,38. Na początku 2017 r. rentowność produkcji kurcząt poprawiła się więc minimalnie, natomiast indyków, uległa sporemu pogorszeniu i już tylko nieznacznie przewyższała próg opłacalności. Zwiększenie się cen skupu żywca drobiowego w lutym może przyczynić się do dalszej poprawy rentowności produkcji kurcząt i powstrzymania spadku chowu indyków.
 
Jak zauważa Grzegorz Dybowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, cena zbytu tuszki kurcząt w zakładach przemysłu drobiarskiego w lutym 2017 r. była niższa o 7,4% niż przed miesiącem i o 4,9% niż przed rokiem. Cena zbytu indyków wzrosła w lutym w relacji do stycznia o 3,8%, ale była o 6,1% mniejsza niż w lutym 2016 r.
 
Miesięczna cena detaliczna kurczęcia patroszonego wyniosła w 2016 r. 6,85 zł/kg i była o 2% niższa niż w poprzednim roku. W grudniu cena detaliczna tuszki brojlera kurzego zmniejszyła się o 3,3% w porównaniu do poziomu z listopada i była o 2,3% niższa niż przed rokiem.
 
Sprzyjające relacje cen polskiego i unijnego drobiu na jednolitym rynku europejskim poprawiły się jeszcze. W styczniu 2017 r. cena sprzedaży mięsa kurcząt w UE prawie o 60% przewyższała polską cenę wyrażoną w euro. Przed rokiem była ona większa o 56%.
 
Cena sprzedaży tuszek kurcząt w UE-28 obniżyła się w tym czasie o 2,6%, a w Polsce o 4,9%. Spadek cen notowano również w Czechach, Holandii i na Węgrzech, a zwyżkę w Niemczech i we Francji. W odniesieniu do grudnia 2016 r. w styczniu br. unijna cena kurczęcia była wyższa o 0,3%, podczas gdy cena polska wzrosła o 3,7%.


Tagi:
źródło: