| Autor: redakcja1

G. Dybowski: Utrzymuje się silna wzrostowa dynamika produkcji mięsa drobiowego

Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wyprodukowały w marcu 2016 r. 198 tys. ton tego mięsa. Jak zauważa Grzegorz Dybowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, jest to o 5,3% - 10 tys. ton więcej niż przed miesiącem i o 13,8% - 24 tys. ton więcej niż przed rokiem. W pierwszym kwartale br. produkcja przemysłowa mięsa drobiowego wzrosła o 74 tys. ton - 14,6% w porównaniu z porównywalnym czasem w poprzednim roku.

G. Dybowski: Utrzymuje się silna wzrostowa dynamika produkcji mięsa drobiowego
Sprzedaż zagraniczna była w dalszym ciągu głównym czynnikiem sprawczym rozwoju produkcji i całej branży drobiarskiej. Rozwojowi wywozu drobiu z Polski sprzyja postępująca dywersyfikacja rynków zbytu, wspierana programami promocyjnymi współfinansowanymi ze środków UE. W lutym 2016 r. wysłano za granicę o 16,4% - 10,2 tys. ton więcej mięsa drobiowego niż w roku poprzednim, a wywóz stanowił 37% przemysłowej produkcji drobiu wytwarzanej w dużych i średnich zakładach.
 
Import mięsa drobiowego zmalał o 9,5% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 13,2% wobec poprzedniego roku. W pierwszych dwóch miesiącach br. całkowicie eksport zwiększył się 13,8%, a import zmniejszył się o 3,8%. W pierwszym kwartale br. obniżyły się koszty paszowe w chowie drobiu rzeźnego. Pełnoporcjowe mieszanki pasz dla kurcząt potaniały 3,8% w ujęciu do analogicznego okresu przed rokiem, a dla indyków o 3,3%.
 
W marcu w odniesieniu do lutego 2016 r., pasze dla kurcząt były o 1,5% tańsze, a dla indyków o 1,2% droższe. Stosunek cen żywiec/pasza wyniosła w marcu br. na rynku kurcząt 2,62 względem 2,69 przed rokiem, a na rynku indyków 4,07 wobec 4,30. W pierwszym kwartale br. rentowność produkcji kurcząt rzeźnych i indyków pogorszyła się w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.
 
Wskaźnik opłacalności chowu indyków kształtował się jednak na poziomie znacznie powyżej granicy rentowności, a w chowie kurcząt spadł nieco poniżej tej granicy. W kwietniu ceny skupu kurcząt oraz indyków rzeźnych zmalały o 3%. Przyczyniło się to prawdopodobnie do dalszego spadku opłacalności chowu drobiu rzeźnego. Zdaniem Grzegorza Dybowskiego, może to świadczyć o okresowej nadprodukcji żywca drobiowego.


Tagi:
źródło: