| Autor: redakcja1

Utrzymuje się wzrostowa dynamika produkcji mięsa drobiowego

Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w lutym 2016 r. 188 tys. ton tego mięsa. Jest to poziom o 3,6% - 7 tys. ton mniejszy niż przed miesiącem, ale o 18% - 29 tys. ton większy niż przed rokiem - poinformował Grzegorz Dybowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Utrzymuje się wzrostowa dynamika produkcji mięsa drobiowego

Rynek drobiu w Polsce

Uwzględniając mniejszą liczbę dni w lutym niż w styczniu, dzienny poziom produkcji był minimalnie wyższy w lutym. Produkcja przemysłowa mięsa drobiowego w dużych zakładach zwiększyła się w okresie pierwszych dwóch miesięcy br. o 50 tys. Ton, czyli o 15% w porównaniu z poprzednim rokiem.
 
Sprzedaż zagraniczna była w dalszym ciągu głównym stymulantem rozwoju produkcji i całej branży drobiarskiej. Rozwojowi wysyłki drobiu z Polski sprzyja postępująca dywersyfikacja rynków zbytu, wspierana programami promocyjnymi współfinansowanymi ze środków UE.
 
W styczniu 2016 r. dostarczono za granicę o 8,4% - 5,3 tys. ton więcej mięsa drobiowego niż w roku poprzednim, a wysyłka stanowiła 36% przemysłowej produkcji drobiu wytwarzanej w dużych i średnich zakładach. Przywóz mięsa drobiowego wzrósł o 2,3% ton, do 2,6 tys. ton.
 
W lutym br. zmalały koszty pasz w chowie drobiu rzeźnego. Pełnoporcjowe mieszanki pasz dla kurcząt potaniały w skali miesiąca o 0,6%, a dla indyków o 1,4%. W porównaniu do lutego 2015 r., pasze dla kurcząt kosztowały jednak więcej o 2,3%, a dla indyków o 4,6% mniej. Stosunek cen żywiec/pasza wyniosła w lutym br. na rynku kurcząt 2,50 względem 2,61 przed rokiem, a na rynku indyków 4,31 w odniesieniu do 4,32.
 
Na początku br. rentowność produkcji kurcząt rzeźnych pogorszyła się, a indyków pozostała niezmienna w porównaniu z tym samym czasem 2015 roku. Wskaźniki opłacalności chowu indyków utrzymywały się powyżej granicy opłacalności, ale w chowie kurcząt zbliżyły się do tej granicy.
 
W marcu nastąpiła korekta ceny skupu kurcząt rzeźnych, które zwiększyły się o 3,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Ceny skupu indyków zmalały o 1,4% do najmniejszego poziomu notowanego w ostatnich kilkunastu miesiącach. Może to świadczyć o okresowej nadprodukcji żywca indyczego, co znajduje potwierdzenie w wysokiej miesięcznej sprzedaży piskląt indyczych.
 
Ceny otrzymywane przez ubojnie za tuszki kurcząt w marcu br. Zmniejszyły się o 0,5% w relacji do lutego i były o 1,8% mniejsze niż w marcu 2015 r. Ceny zbytu uzyskiwane przez ubojnie przemysłowe za tuszki indyków wzrosły o 12% i o 1% przewyższały poziom 2015 roku.
 
Jak wskazuje Grzegorz Dybowski, w pierwszych dwóch miesiącach 2016 r. cena detaliczna kurczęcia patroszonego wyniosła 6,73 zł/kg i była o 2,6% niższa niż w porównywalnym czasie przed rokiem. W lutym  cena detaliczna tuszki brojlera kurzego obniżyła się o 2,6% w porównaniu ze styczniem i o 4% z lutym 2015 r. Sprzyjające relacje cen polskiego i unijnego drobiu na jednolitym rynku europejskim jeszcze się poprawiły.Tagi:
źródło: