| Autor: redakcja1

Utrzymuje się silna wzrostowa dynamika produkcji mięsa drobiowego

Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wyprodukowały w maju 2016 r. 196 tys. ton tego mięsa. Jak zauważa Grzegorz Dybowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, jest to wprawdzie poziom o 10% niższy niż przed miesiącem, ale o 7,7% - 14 tys. ton wyższy niż przed rokiem.

Utrzymuje się silna wzrostowa dynamika produkcji mięsa drobiowego

Produkcja mięsa drobiowego

Produkcja przemysłowa mięsa drobiowego w dużych zakładach wzrosła w okresie pierwszych pięciu miesięcy br. o 135 tys. ton, czyli o prawie 16% w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku. Sprzedaż zagraniczna była w dalszym ciągu głównym czynnikiem sprawczym rozwoju produkcji i całej branży drobiarskiej.
 
Szybkiej dynamice zwyżki eksportu drobiu z Polski sprzyjała postępująca dywersyfikacja rynków zbytu, wspierana programami promocyjnymi, współfinansowanymi ze środków UE. W kwietniu 2016 r. sprzedano za granicę o 2,9% - 13,2 tys. ton więcej mięsa drobiowego niż w roku 2015.
 
Import mięsa drobiowego zwiększył się o 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 8,5% w relacji do poprzedniego roku. W okresie pierwszych czterech miesięcy br. w sumie wywóz wzrósł o 16%, a przywóz o 2,4%. Wysyłka stanowiła 31% przemysłowej produkcji drobiu wytwarzanej w zakładach dużych.
 
W pierwszych pięciu miesiącach 2016 r. zmalały koszty paszowe w chowie drobiu rzeźnego. Pełnoporcjowe mieszanki pasz dla kurcząt potaniały o 1,5% wobec analogicznego okresu przed rokiem, a dla indyków o 2,8%. W maju br., w odniesieniu do maja 2015 r., pasze dla kurcząt były o 2,7% tańsze, a dla indyków tylko o 1%.
 
W pierwszym półroczu br. ceny skupu kurcząt były niższe o 4,5%, a indyków o 6,8% niż przed rokiem. W czerwcu ceny skupu kurcząt zmniejszyły się o kolejne 1,1% w skali miesiąca i o 5% w ujęciu roku. Ceny skupu indyków rzeźnych były mniejsze o 0,4% niż przed miesiącem, ale aż o 10,5% niż przed rokiem.

W ocenie Grzegorza Dybowskiego, rentowność chowu kurcząt sporo się poprawiła w porównaniu z pierwszym kwartałem br. Ceny zbytu w zakładach drobiarskich w czerwcu zmalały. Ceny otrzymywane przez ubojnie za tuszki kurcząt były mniejsze o 5,3% w odniesieniu do maja i o 5,2% w ujęciu roku.  Ceny zbytu otrzymywane przez ubojnie przemysłowe za tuszki indyków były mniejsze o 2% niż przed miesiącem i o 3% niż przed rokiem. Cena detaliczna kurczęcia patroszonego w pierwszych pięciu miesiącach br. wyniosła 6,80 zł/kg i była o 1,2% niższa niż w porównywalnym okresie przed rokiem. W maju cena detaliczna tuszki brojlera kurzego zwiększyła się o 5,7% w stosunku do poziomu z kwietnia i była o 4,5% wyższa wzgledem2015 r.
 
Utrzymują się sprzyjające relacje cen polskiego i unijnego drobiu na jednolitym rynku europejskim, choć w okresie styczeń-maj 2016 r. minimalnie się pogorszyły. W br. ceny sprzedaży mięsa kurcząt w UE o 40,4% przewyższały polskie ceny wyrażone w euro. Przed rokiem były większe o 42,6%. Cena sprzedaży kurcząt w UE-28 zmniejszyła się w tym czasie o 3,3%, podczas gdy cena polska była niższa o 1,8%. Spadek cen notowano w większości monitorowanych krajów członkowskich poza Niemcami. Najsilniejsza zniżka cen miała miejsce na Węgrzech i w Hiszpanii.
 
Jak wynika z danych GUS w 2015 roku, całkowite miesięczne spożycie mięsa drobiowego na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych pozostała niezmienna w porównaniu z 2014 r., mimo sprzyjających zmian cen detalicznych i wyniosła 1,53 kg. Konsumpcja bezpośrednia mięsa drobiu kurzego wyniosła 1,36 kg/miesiąc, czyli o 0,7% mniejszym niż przed rokiem, a pozostałego drobiu 0,17 kg, tzn. była o 6,2% wyższa.


Tagi:
źródło: