| Autor: redakcja1

Wzrost cen pasz dla drobiu

W czasie pierwszych siedmiu miesięcy 2016 r. zmalały koszty zużytych pasz w chowie drobiu rzeźnego.

Wzrost cen pasz dla drobiu
Pełnoporcjowe mieszanki pasz dla kurcząt potaniały o 0,5% w stosunku do porównywalnego okresu przed rokiem, a dla indyków o 1,9%. W lipcu br., w odniesieniu do lipca 2015 r., pasze dla kurcząt były jednak średnio droższe o 3,2%, a dla indyków o 0,9%.
 
Jak zauważa Grzegorz Dybowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w pierwszych siedmiu miesiącach br. ceny skupu kurcząt były mniejsze o 4,7%, a indyków o 7,5% niż przed rokiem. W lipcu ceny skupu kurcząt zmalały o 0,6% w ujęciu miesiąca i o 4,3% w trakcie roku. Ceny skupu indyków rzeźnych były niższe o 1,5% niż przed miesiącem i aż o 14,6% niż przed rokiem.
 
Wynika to z dużej podaży drobiu rzeźnego na rynku. Przeciętna relacja cen żywiec/pasza wyniosła w okresie pierwszych siedmiu miesięcy roku na rynku kurcząt 2,61 względem 2,73 przed rokiem, a na rynku indyków 3,80 w porównaniu do 4,22. Rentowność produkcji kurcząt i indyków znacząco się pogorszyła w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku, a stosunek cen żywiec/pasza są bliskie poziomowi granicznemu. W najbliższym okresie należy zatem oczekiwać minimalnej korekty cen na rynku drobiarskim.
 
Niemniej jednak, ich poziom pozostanie niski z uwagi na sporą podaż. Ceny zbytu w zakładach drobiarskich w lipcu zmalały. Ceny tuszek kurcząt zmniejszyły się o 2% w ujęciu do poprzedniego miesiąca i o 4,7% w skali roku.
 
Przeciętne ceny zbytu tuszek indyków były mniejsze o 2,8% niż rok temu, choć o 1,2% większe niż przed miesiącem. Cena detaliczna kurczęcia patroszonego wyniosła w tym samym czasie 6,87 zł/kg i była o 1,3% mniejsza niż przed rokiem. W lipcu cena detaliczna tuszki brojlera kurzego zwiększyła się o 2,3% w odniesieniu do poziomu z czerwca i była taka sama jak w lipcu 2015 r.
 
Utrzymują się sprzyjające relacje cen polskiego i unijnego drobiu na jednolitym rynku europejskim. W lipcu 2016 r. cena sprzedaży mięsa kurcząt w UE o 38,0% przewyższała polską cenę wyrażoną w euro, a przed rokiem była większa o 38,5%.
 
Cena sprzedaży kurcząt w UE-28 zmniejszyła się w tym czasie o 7,2%, podczas gdy cena polska o 7,0%. Zniżkę cen notowano w większości monitorowanych krajów członkowskich z wyjątkiem Niemiec. Najsilniejszy spadek cen miał miejsce na Węgrzech, Hiszpanii i w Holandii.


Tagi:
źródło: