Podatki, rachunkowość

 • 2016-11-22

  Podatek rolny w 2017 r.

  Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS, przeciętna cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 52,44 zł za 1 kwintal. W związku z tym, w 2017 roku podatek rolny będzie niższy niż w bieżącym roku.

 • 2016-10-07

  Polskie sklepy uciekają do internetu z powodu podatku od handlu

  Chociaż podatek od handlu detalicznego został zawieszony przez Komisję Europejską i być może nie zostanie przywrócony, polskie firmy sprzedażowe nie chcą czekać w niepewności. Coraz więcej z nich nie zamierza tracić zysków i przenosi swoją działalność do internetu. Czy wszystkie są jednak na to gotowe?

 • 2016-09-02

  Wszedł w życie podatek od sprzedaży detalicznej

  Podstawę opodatkowania stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej powyżej 17 mln zł. W związku z tym, podatek będzie musiało płacić 200 firm, z czego – co budzi największe kontrowersje – 95 proc. to zagraniczne sieci handlowe. Do budżetu w 2016 roku wpłynie z tego tytułu 400 mln zł. Podatek uszczupli jednak kasy...

 • 2016-08-25

  Litwa planuje redukcję VAT-u na mięso

  Rząd litewski planuje redukcję podatku VAT na świeże oraz chłodzone mięso do 5% lub 9% z poziomu 21% w celu obniżenia cen tych towarów oraz pobudzenia popytu wewnętrznego – podaje FAMMU/FAPA.

 • 2016-08-10

  KIDP: System podatkowy w Polsce trzeba zbudować od nowa

  W Polsce mamy patchworkowe prawo podatkowe – na już istniejące regulacje są nakładane kolejne, często sprzeczne ze sobą – mówią przedstawiciele Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Problemem są częste zmiany przepisów, które mają na celu łatanie dziur i rozwiązywanie aktualnych kwestii. To powoduje, że w tym chaotycznym systemie gubią się nie tylko podatnicy...

 • 2016-08-02

  Źródła informacji organów skarbowych o majątku podatnika są niemal nieograniczone. Dane dostarczyć mogą nawet biura podróży czy koła łowieckie

  Fiskus ma wiele różnych możliwości zdobycia informacji o dochodach i wydatkach podatnika. Organy podatkowe są uprawnione do weryfikacji wydatków i ich pokrycia w uzyskanych dochodach już w obrębie czynności sprawdzających, które poprzedzają kontrolę lub postępowanie odnoszące się do opodatkowania dochodów nieujawnionych. Banki muszą poinformować fiskusa o transakcjach...

 • 2016-07-26

  Opłaty za wodę w rolnictwie

  Tylko około 8 proc. gospodarstw rolnych zostanie objętych nowymi opłatami za pobór wody, które przewiduje projekt nowego Prawa Wodnego. Jak bowiem informuje Ministerstwo Środowiska, opłaty za wodę w rolnictwie dotyczyć będą wyłącznie sztucznie pobieranych wód w ilościach, które przekraczają 5000 litrów dziennie (tj. w ilościach przekraczających zwykłe korzystanie z wód).

 • 2016-07-14

  Zmiany w organizacji podatkowej i częstsze kontrole mają poprawić ściągalność podatków

  Przychody z podatków VAT i CIT są coraz niższe. W ubiegłym roku luka podatku od towarów i usług była szacowana na 53 mld zł, o 12 mld więcej niż rok wcześniej. Dzięki zmianom w organizacji podatkowej i częstszym kontrolom ściągalność podatków ma ulec poprawie. Przygotowany Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej na 2016 rok zidentyfikował newralgiczne branże, na...

 • 2016-06-15

  KRIR: Grunty objęte w trwałe użytkowanie powinny być zwolnione z podatku rolnego

  Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Finansów o wprowadzenie zmian w art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2016 poz.617).

 • 2016-06-14

  KRUS: Uwaga osoby prowadzące pozrolniczą działalność gospodarczą

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2016 rok.

 • 2016-05-23

  Opłata audiowizualna to nowy podatek, który wszyscy zapłacimy podwójnie

  Od 1 lipca w miejsce abonamentu RTV ma wejść w życie nowa opłata audiowizualna doliczana do rachunku za prąd. Od każdego punktu poboru prądu energii ma być pobierane 15 zł miesięcznie. Koszty poniesie wiele firm, nawet te, które nie mają radia ani telewizora, a najbardziej będą dotknięci ci przedsiębiorcy, którzy mają jakąkolwiek infrastrukturę zasilaną energią...

 • 2016-04-28

  KRUS: Uwaga osoby prowadzące pozarolniczą działalności gospodarczą i kontynuujące podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników

  W dniu 31 maja zbliża się terminie na złożenie w KRUS zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.