Krajowa Izba Biopaliw

 • 2012-05-15

  II Ogólnopolskie Forum Gorzelników ZGP

  11 maja br. w Sypniewie (woj. kujawsko-pomorskie) odbyło się II Ogólnopolskie Forum Gorzelników, którego tematem wiodącym było „Czy biogazownie mogą uratować gorzelnie rolnicze w Polsce? Perspektywy i zagrożenia”. Organizatorem wydarzenia był Związek Gorzelni Polskich. Na Forum nie zabrakło Krajowej Izby Biopaliw reprezentowanej przez Członka Zarządu Jarosława Michałowskiego.

 • 2012-05-12

  Globalny popyt na zboża w sezonie 2012/2013 według Międzynarodowej Rady Zbożowej

  Według prognoz ekspertów Międzynarodowej Rady Zbożowej opublikowanych w dniu 26 kwietnia br., globalny popyt na zboża w nadchodzącym sezonie 2012/2013 będzie o 1,5% wyższy aniżeli szacowany w sezonie bieżącym i wyniesie 1 865 mln ton. W ocenie Rady rekordowy poziom zapotrzebowania na zboża jest wynikiem rosnącego w krajach rozwijających się popytu na mięso, a co za tym idzie...

 • 2012-05-10

  Angielscy farmerzy niezadowoleni z brytyjskiej polityki biopaliwowej

  Ostatnie oficjalne dane rządowe pokazują, że ogromna większość biopaliw na rynku brytyjskim produkowana jest z importowanych surowców. Niemal 9 na 10 litrów ma obce pochodzenie – podaje na swojej stronie National Farmers Union (NFU) – największa brytyjska organizacja rolnicza. „Brytyjska polityka biopaliwowa to policzek dla rolników” – czytamy w oświadczeniu władz NFU.

 • 2012-04-22

  Rośnie znaczenie rynkowe E10 we Francji

  W 2011 roku we Francji udział E10 w segmencie benzyny premium osiągnął 17%.

 • 2012-04-17

  "Polski Rynek Biopaliw – Debata 2012” – ostatnie dni na zgłoszenie udziału

  Jeszcze tylko do 20 kwietnia br. można zgłosić swój udział w V Spotkaniu Branży Petrochemicznej "Polski Rynek Biopaliw – Debata 2012". Konferencja, z aktywnym udziałem i pod patronatem Krajowej Izby Biopaliw, odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2012 roku w Hotelu OSSA k. Rawy Mazowieckiej.

 • 2012-04-07

  Olej napędowy jednak dla rolnictwa?

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad zmianą ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 • 2012-04-06

  Copa-Cogeca: unijny model obliczania wpływu biodiesla na redukcję emisji jest wadliwy

  Podczas wspólnego posiedzenia 4 kwietnia br. Grupy Robocze Copa-Cogeca dyskutowały szczegółowo na temat sprawozdań oceniających wpływ pośredniej zmiany użytkowania gruntów na emisje gazów cieplarnianych w związku z zapotrzebowaniem na biopaliwa, które zostały zrealizowane na zamówienie Komisji Europejskiej przez Międzynarodowy Instytut Badawczy Polityki Żywnościowej (IFPRI) i...

 • 2012-04-04

  USA: walka o wydłużenie wspracia dla etanolu celolozowego

  W Stanach Zjednoczonych, organizacja reprezentująca sektor biopaliw nowej generacji, The Advanced Ethanol Council (AEC), kontynuuje swoje działania lobbingowe w celu przedłużenia obowiązywania wsparcia dla etanolu celulozowego – donosi Ethanol Producer Magazine.

 • 2012-04-03

  Walne Zebranie Członków Krajowej Izby Biopaliw za nami

  28 marca br. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krajowa Izba Biopaliw.

 • 2012-03-26

  Komisja Europejska: fińskie, greckie i polskie ustawodawstwo nadal niezgodne z przepisami UE

  Zwiększenie do przynajmniej 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii do 2020 r. to istotny warunek niezbędny do pobudzania trwałego rozwoju i konkurencyjności w Europie.

 • 2012-03-21

  Holendrzy przyspieszają z biopaliwami

  W swoim wystąpieniu do Izby Reprezentantów, niższej izby Parlamentu Holenderskiego, Minister Infrastruktury i Środowiska Królestwa Niderlandów Joop Atsma zapowiedział, że obowiązkowy udział biopaliw w transporcie zostanie zwiększony w stosunku do dotychczasowych poziomów celów wskaźnikowych na najbliższe lata. I tak, ustalony na 2012 rok poziom 4,5% zostanie wzrośnie do 5,25%, w...

 • 2012-03-16

  Komisja Europejska harmonizuje klasyfikację mieszanin etanolu z benzyną! Koniec importu E90?

  12 marca br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została regulacja harmonizująca klasyfikację mieszanin etanolu z benzyny będących przedmiotem znaczącego importu na teren państw Wspólnoty. Od 3 kwietnia 2012 roku produkty tego rodzaju zawierające 70% etanolu i 30% benzyny będą zaklasyfikowane jako skażony etanol.