Partner serwisu Produkcja roślinna

 

Produkcja roślinna

 • 2022-03-17

  Skup zbóż według GUS

  W Polsce podaż zbóż do skupu w styczniu 2022 r. uległa sporemu spadkowi.

 • 2022-03-15

  Marcowe prognozy USDA dla rynku zbóż i oleistych

  Według marcowych prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA), sezon 2021/22 przyniesie poprawę światowego bilansu kukurydzy. Jednocześnie nastąpi dalsze uszczuplenie światowych zapasów pszenicy, ale w mniejszym zakresie niż oczekiwano w lutym. W stosunku do lutowego raportu wzrosła o ponad 7 mln ton światowa produkcja wszystkich zbóż w tym sezonie do rekordowych 2791,5 mln...

 • 2022-03-12

  Samowystarczalność Polski na unijnym rynku rzepaku

  W Polsce produkcja rzepaku jest mniejsza od zapotrzebowania rynku wewnętrznego, a to oznacza, że Polska nie jest w pełni samowystarczalna.

 • 2022-03-11

  Jesteśmy, gdy uprawy budzą się do życia. Ubezpieczenia upraw w sezonie wiosennym w Generali Agro

  14 marca 2022 r. Generali Agro udostępni sprzedaż ubezpieczeń upraw dla wszystkich klientów. Jak w latach ubiegłych, klienci mogą skorzystać z ochrony już od 8% ubytku w plonie we wszystkich ryzykach objętych podstawowym zakresem ochrony. Dodatkowo, już w trakcie zawierania umowy ubezpieczenia upraw z dopłatami budżetu państwa, rolnicy mogą ubezpieczyć ziemiopłody oraz...

 • 2022-03-10

  Wydłużenie termninu stosowania nawozów naturalnych

  Mając na względzie znaczenie nawożenia, MRiRW od wielu lat dokłada starań, aby pogodzić coraz bardziej restrykcyjne wymagania środowiskowe z możliwością prowadzenia produkcji zwierzęcej i roślinnej.

 • 2022-03-08

  Etanol z kukurydzy bardziej szkodliwy dla środowiska od benzyny

  Najnowsze amerykańskie badanie opublikowane 14.02.2022 w Proceedings of the National Academy of Sciences sugeruje, że etanol produkowany z kukurydzy może być bardziej emisyjny niż wcześniej sądzono i prawdopodobnie przyczynia się do większej emisji gazów cieplarnianych niż benzyna. Badanie to informuje, że korzyści dla środowiska wynikające z amerykańskiego standardu paliw...

 • 2022-03-04

  Najnowsze szacunki KE dla unijnego rynku zbóż

  Komisja Europejska o 3,5 mln ton podwyższyła swoją prognozę produkcji kukurydzy w sezonie 2021/22 w UE do 72,5 mln ton. Jednocześnie utrzymano bez zmian prognozę importu kukurydzy do UE na poziomie 14,5 mln ton.

 • 2022-03-02

  Zbiory i skup rzepaku w Polsce

  Polska, po Niemczech i Francji, zaliczana jest do grona czołowych producentów rzepaku w UE–27, z około 19% udziałem w unijnej produkcji w 2021 r.

 • 2022-02-23

  Handel zagraniczny zbożami

  Od początku sezonu 2021/2022 (w okresie lipiec–grudzień 2021 r.) z kraju wyeksportowano 4 mln ton ziarna zbóż, czyli o 15% mniej niż w tym samym okresie 2020 r.

 • 2022-02-14

  Zbiory rzepaku na świecie

  Na rynku światowym w sezonie 2021/20222 produkcja rzepaku może ulec spadkowi. Zgodnie z szacunkiem USDA, globalne zbiory rzepaku w sezonie 2021/2022 mogą wynieść 69,3 mln ton i być niższe o 5,4% niż w sezonie 2020/2021.

 • 2022-02-09

  Handel krajową kukurydzą

  Zbiory kukurydzy w Polsce na ogół przekraczają popyt rynku wewnętrznego, co umożliwia eksport nadwyżek tego zboża na rynki zagraniczne. Polska od sezonu 2016/2017 wysyłała po około 1–1,4 mln ton ziarna kukurydzy.

 • 2022-01-28

  W Europie zima nie wyrządziła dotąd szkód w uprawach ozimych

  Opublikowany 24-go stycznia 2022 roku biuletyn MARS (unijna jednostka monitorująca uprawy) informuje, że w okresie od grudnia do połowy stycznia zasiewy ozime na większości terenów Europy korzystały z nieco wyższych niż zwykle temperatur i opadów sezonowych lub ponadsezonowych.

 • 2022-01-25

  Polski eksport pszenicy poza UE obniżył się gwałtownie w połowie tego sezonu

  Dane KE pokazują, że Polska wyeksportowała poza UE w tym sezonie (od 1 lipca 2021 do 9 stycznia 2022) tylko 1,06 mln ton zbóż w porównaniu do 1,67 mln ton w ciągu 28 tygodni sezonu 2020/21. Oznacza to spadek naszego eksportu ziarna aż o 37% r/r. Jeszcze gorzej wyglądają dane na temat wysyłek poza UE polskiej pszenicy. Dotychczasowy wynik na poziomie 850 tys. ton jest o 43% gorszy...
jedno z najważniejszych profili produkcyjnych na gospodarstwie rolnym