Z kraju

 • 2020-08-05

  Przebieg zbioru zbóż

  Zgodnie z informacjami z Oddziałów Terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w większości województw koszone są już wszystkie zboża podstawowe.

 • 2020-08-05

  Ceny drobiu w Polsce (26.07.2020)

  Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w dniach od 19 do 26 lipca 2020 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano spadek większości cen drobiu. Jedynie ceny indyczek wzrosły.

 • 2020-08-04

  Ceny zbóż (26.07.2020)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 19 do 26 lipca br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano spadek większości cen zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

 • 2020-08-04

  Ceny przetworów mleczarskich w Polsce (26.07.2020)

  W dniach 19-26.07.2020 r. odnotowano wzrost większości cen przetworów mleczarskich w Polsce w relacji tygodniowej. Jedynie cena mleka spożywczego UHT, kefiru i mleka w proszku zmalała.

 • 2020-08-04

  Zasiłek opiekuńczy po 26 lipca 2020 r.

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), jako szczególne świadczenie z powodu COVID-19.

 • 2020-08-04

  NIK o postępowaniu z odpadami komunalnymi po przetworzeniu ich w instalacjach mechaniczno-biologicznych

  NIK negatywnie oceniła skuteczność monitorowania przez organy administracji publicznej sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz pochodzącymi z ich przetworzenia. Nie były one właściwie przetwarzane w instalacjach mechaniczno-biologicznych (MBP). Po przejściu przez instalacje nie nadawały się do recyklingu i ponownego użycia. Powodowało to trudności z dalszym...

 • 2020-08-04

  Warunki pogodowe uprawy warzyw gruntowych

  W tym sezonie siewy warzyw do gruntu w niektórych rejonach rozpoczęły się na ogół w terminie nieco późniejszym w odniesieniu do roku poprzedniego, ze względu na niskie temperatury oraz nadmierne przesuszenie wierzchniej warstwy gleby, a wschody były utrudnione i nierównomierne.

 • 2020-08-04

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (26.07.2020)

  Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 19-26.07.2020 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do wzrostu cen oleju rzepakowego rafinowanego i makuchu rzepakowego, a także do spadku cen śruty rzepakowej i nasion rzepaku.

 • 2020-08-04

  Zmiany planowane dla niektórych wniosków o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj

  W związku z planowaną zmianą przepisów, nie należy składać do ZUS wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy (ZUS rozpatrzy sprawę z urzędu - bez ponownego wniosku), ani o zwrot nadpłaty (o zwrot będzie można wystąpić po ustaleniu wysokości umorzenia).

 • 2020-08-03

  16 i 17 ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2020 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 16 i 17 w 2020 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń, na podstawie wyników otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

 • 2020-08-03

  Kojący rumianek

  Rumianek pospolity (łac. Matricaria chamomilla L.) Nazywany jest także - rumiankiem lekarskim, rumiankiem aptecznym czy kamilką. Jest to roślina jednoroczna z rodziny astrowatych. Znana już jako roślina lecznicza w starożytnym Egipcie i Rzymie. Rumianek można spotkać na łąkach, polach, polanach, trawnikach, przydrożach, nieużytkach. Lubi rosnąć na obrzeżach pól, na tradycyjnych...

 • 2020-08-03

  Dobre wieści z rynku pracy

  Polska po raz kolejny znalazła się w czołówce państw unijnych pod względem najniższej stopy bezrobocia.