Z kraju

 • 2020-04-02

  Energia odnawialnych odpadów komunalnych

  W krajowej sprawozdawczości statystycznej z zakresu gospodarki paliwami i energią uwzględniane są także paliwa odpadowe pochodzące z palnych odpadów przemysłowych i komunalnych, takich jak: guma, tworzywa sztuczne, odpady olejów i innych podobnych produktów.

 • 2020-04-01

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (22.03.2020)

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 16 do 22 marca 2020 roku cen zbóż względem poprzedniego tygodnia wykazywały wzrostową tendencję. Jedynie cena jęczmienia paszowego zmalała.

 • 2020-04-01

  Przewiduje się możliwość ustalenia maksymalnych cen lub maksymalnych marż

  Prezes UOKiK, podjął decyzję o powołaniu zespołu, który zajmuje się nieuzasadnionym wzrostom cen żywności i produktów higienicznych. Pracownicy UOKiK oraz Inspekcji Handlowej monitorują ceny w Internecie oraz w sklepach, w tym sieciach handlowych. Względem przedsiębiorców podwyższających ceny w sposób nieuzasadniony będą stosowane sankcje.

 • 2020-04-01

  Biopaliwa ciekłe

  Biopaliwa ciekłe dla transportu są wytwarzane z surowców pochodzenia organicznego, tj. z biomasy lub biodegradowalnych frakcji odpadów.

 • 2020-04-01

  Rynek mięsa w Polsce (22.03.2020)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2020-04-01

  OPOLAGRA 2020 - zmiana terminu wystawy na wrzesień

  Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce, pragniemy poinformować o zmianie terminu OPOLAGRY 2020. W związku z tym, planuje się zorganizowanie wystawy w dniach 4 - 6 września 2020, w Kamieniu Śląskim k. Opola.

 • 2020-03-31

  Polscy hodowcy oferują sprzęt do dezynfekcji ulic

  W Polsce działa ponad 2 tys. dużych gospodarstw hodowlanych dysponujących nowoczesnym sprzętem do spryskiwania pól. Ofertę wykorzystania tego sprzętu w walce z koronawirusem przedstawił w piśmie do wojewodów Prezes Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG – Aleksander Dargiewicz.

 • 2020-03-31

  Bez pracowników rolnictwo sobie nie poradzi

  Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych apeluje do polskich władz o elastyczne podchodzenie do kwestii wpuszczania do kraju zagranicznych pracowników sezonowych. Bez ich pomocy zbiory będą bardzo utrudnione. Na problem z dostępnością rąk do pracy w czasach epidemii koronawirus'a zwracają także inne organizacje farmerskiej w całej Europie.

 • 2020-03-31

  Ciepło otoczenia pozyskane przez pompy ciepła

  Zaliczane do energii ze źródeł odnawialnych ciepło otoczenia jest wychwytywane przez pompy ciepła z powietrza atmosferycznego - zewnętrznego, gruntu - geotermia płytka oraz wód gruntowych i powierzchniowych - rzeki, stawy, jeziora.

 • 2020-03-31

  Kampania „Kupuj świadomie – Produkt polski"

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego weźmie udział w tegorocznej, ogólnopolskiej kampanii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa „Kupuj świadomie – Produkt polski", której celem jest uświadamianie polskiemu społeczeństwu znaczenia codziennych decyzji zakupowych dla funkcjonowania gospodarki i wspierania krajowego rolnictwa, szczególnie...

 • 2020-03-31

  Krajowe ceny skupu zbóż

  Na rynku krajowym, po sporej sezonowej obniżce w okresie zbiorów, ceny zbóż wykazywały trend zwyżkowy.

 • 2020-03-31

  Biopaliwa stałe

  Biopaliwa stałe obejmują organiczne, niekopalne substancje o pochodzeniu biologicznym, które mogą być wykorzystywane w charakterze paliwa do produkcji ciepła lub wytwarzania energii elektrycznej.