Z kraju

 • 2023-12-28

  Szacowanie szkód – informacje zawarte w aplikacji

  Zarówno protokół, jak i kalkulacja oszacowania szkód zawierają oddzielne dane dotyczące wysokości szkód w produkcji roślinnej, które mogą być niezbędne do ubiegania się o pomoc.

 • 2023-12-18

  Wymiana pokryć dachowych – rusza II nabór

  Od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. odbędzie się drugi nabór wniosków o wsparcie na wymianę pokryć dachowych z azbestu w gospodarstwach rolnych, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

 • 2023-12-12

  Odtwarzanie potencjału produkcji rolnej – nabór trwa do 29 grudnia

  Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych lub ASF, mogą ubiegać się o środki finansowe na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” do 29 grudnia 2023 r. Wsparcie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • 2023-12-11

  Wsparcie rolników – nowe decyzje Rady Ministrów

  Zgodnie z zapowiedziami minister rolnictwa i rozwoju wsi Anny Gembickiej Rada Ministrów podjęła kolejne decyzje wspierające rolników.

 • 2023-12-08

  Interwencje pszczelarskie – 7 naborów w toku

  Do 18 stycznia 2024 r. hodowcy pszczół, zrzeszające pszczelarzy organizacje, ośrodki doradztwa rolniczego i jednostki naukowo-badawcze mogą się starać o dofinansowanie z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Dokumenty można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Do tej pory zarejestrowano ponad 550 wniosków o...

 • 2023-12-08

  Spis stanu stada świń – drugi termin mija 31 grudnia

  Zgodnie z przepisami posiadacze świń muszą raz na sześć miesięcy przeprowadzić spis stada (nie później niż do końca czerwca i grudnia).

 • 2023-12-04

  Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 grudnia 2023 r.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2023 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

 • 2023-11-30

  MRiRW w sprawie praktyki utrzymywanie na ściółce bydła w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt

  Ekoschemat Dobrostan zwierząt został skonstruowany w oparciu o zgłaszane postulaty przez rolników.

 • 2023-11-29

  Prognoza unijnej produkcji mięsa

  Komisja Europejska opublikowała krótkoterminową prognozę produkcji zwierzęcej.

 • 2023-11-27

  MRiRW w sprawie obowiązku ugorowania 4% gruntów rolnych

  Obowiązek ugorowania 4% gruntów ornych jest elementem wymogów normy GAEC 8 w ramach warunkowości, która została określona w przepisach rozporządzenia (UE) nr 2021/2115. Zarówno norma GAEC 8, jak i warunkowość są obowiązkowe do wdrożenia dla krajów członkowskich. Natomiast do polskiego porządku prawnego norma GAEC 8 została wprowadzona w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki...

 • 2023-11-27

  Dopłaty do ubezpieczeń rolnych w 2024 r.

  Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 r., przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 • 2023-11-20

  Wniosek o zwiększenie limitu w ramach RHD

  Zgodnie z przepisami z zakresu bezpieczeństwa żywności dotyczącymi RHD, maksymalny limit zbywania ww. produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego wynosi 2300 kg rocznie i ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do dostarczania tych produktów ww. zakładom, nie zaś do ich zbywania/sprzedaży konsumentom.

 • 2023-11-14

  Polska znaczącym światowym eksporterem zagęszczonego soku jabłkowego

  Polska jest drugim na świecie, po Chinach producentem i eksporterem zagęszczonego soku jabłkowego. Na rozwój krajowej produkcji ma wpływ dobrze rozwinięty i nowoczesny przemysł przetwórczy oraz odpowiedni surowiec. Od przystąpienia Polski do UE wywóz zagęszczonego soku jabłkowego odznacza się trendem zwyżkowym.