Finanse i prawo

 • 2020-03-05

  Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin

  Zbliżający się okres intensywnych prac polowych związany jest ze stosowaniem środków ochrony roślin. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że osoby stosujące środki ochrony roślin nie mogą stwarzać zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Muszą również przeciwdziałać znoszeniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące...

 • 2020-03-05

  Płatności bezpośrednie – oświadczenie rolnika o braku zmian

  Rolnicy mogą już składać oświadczenia, w których potwierdzają brak zmian w porównaniu do ubiegłorocznego wniosku o płatności bezpośrednie. Od 1 marca do dnia 15 kwietnia 2020 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • 2020-02-28

  Nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły – możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego

  Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, które uczęszcza do żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego i dowiesz się, że placówka ta będzie zamknięta, możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

 • 2020-02-28

  Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS od dnia 1 marca 2020 r.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2020 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 29 lutego 2020 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 103,56%, nie mniej niż o kwotę 70 zł.

 • 2020-02-27

  Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2020 r.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2020 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

 • 2020-02-25

  „Finansowanie zwiększa rolę”. BNP Paribas ze specjalną ofertą finansowania działalności rolniczej

  Pod hasłem „Finansowanie zwiększa rolę” ruszyła tegoroczna akcja promocyjna Banku BNP Paribas z myślą o klientach prowadzących działalność rolniczą. Mogą oni liczyć na kredyty z atrakcyjnymi marżami i brak prowizji. Promocja obejmuje szeroką gamę produktów i trwa do końca maja.

 • 2020-02-25

  UE nie dba wystarczająco o rolnictwo?

  Copa i Cogeca przyjęły do wiadomości i przeanalizowały wniosek w sprawie przyszłych wieloletnich ram finansowych (WRF) przedstawiony przez przewodniczącego Rady Europejskiej, Charlesa Michela. Zaproponowano w nim finansowanie przyszłej WPR na poziomie niższym od obecnego. Jako przedstawiciele 22 milionów rolników i ich rodzin oraz 22 tysięcy spółdzielni rolniczych Copa-Cogeca...

 • 2020-02-24

  Grunty rolne w parkach narodowych i możliwość ich wydzierżawienia przez rolników

  Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej wystąpił do Ministra Klimatu Pana Michała Kurtyki w sprawie możliwości dzierżaw gruntów znajdujących się w parkach narodowych na drodze przetargu ograniczonego dla okolicznych rolników. W związku z powyższym wnioskiem Ministerstwo Klimatu poinformowało, że podjęto już prace nowelizacyjne ustawy o ochronie przyrody, w zakresie...

 • 2020-02-20

  Farmy fotowoltaiczne a ład przestrzenny gminy

  Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że Departamencie Polityki Przestrzennej Ministerstwa Rozwoju trwają prace nad reformą systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 • 2020-02-19

  Przepisy ułatwiające ubój zwierząt gospodarskich wchodzą w życie

  W lutym wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie tzw. rzeźni rolniczych. Co to oznacza dla hodowców?

 • 2020-02-19

  W „małym ZUS” już ponad 211 tys. osób

  Od początku lutego do "małego ZUS" zgłosiło się blisko 50 tys. przedsiębiorców. Do korzystania z ulgi, która od 2019 r. uprawnia do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne, wnioskowało już ponad 211 tys. osób.

 • 2020-02-14

  Nawozy – zgoda na stosowanie od 15 lutego

  Zgodnie z obietnicą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, w tym roku rolnicy mogą stosować nawozy na gruntach ornych z uprawami ozimymi, uprawami trwałymi, uprawami wieloletnimi oraz na trwałych użytkach zielonych od 15 lutego.
.