Finanse i prawo

 • 2023-04-19

  Wniosek KRIR w sprawie ekoschematu obszary z roślinami miododajnymi - stanowisko MRiRW

  Resort rolnictwa poinformował, iż ekoschematy zostały ustanowione na mocy art. 31 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115.

 • 2023-03-26

  Koniec z nadużyciami przy interwencyjnym odbiorze zwierząt

  – Jesteśmy świadkami bezpardonowego ataku na polskie rolnictwo – stwierdził sekretarz stanu Rafał Romanowski, odnosząc się do zarzutów przedstawionych dziś przez ugrupowanie Konfederacja wobec projektu dotyczącego zasad odbierania zwierząt przez organizacje społeczne. Sekretarz stanu przedstawił nowe rozwiązania zawarte w tym projekcie. Zwrócił też uwagę, że monitoring to...

 • 2023-03-22

  Wypalanie traw czy gruntów rolnych grozi utratą dopłat

  W marcu jak w garncu… Na razie jest mokro i zimno, ale już za kilka dni może być słonecznie i wiosennie. A jednym z wiosennych problemów, powtarzających się – niestety – od lat, jest wypalanie traw.

 • 2023-03-20

  ZUS czy KRUS – co wybrać?

  Rolnik, który prowadzi gospodarstwo rolne i utrzymuje się wyłącznie z tego tytułu, zgodnie z obowiązującym prawem, nie ma wyboru. Musi pozostać ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dylemat czy wybrać KRUS czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych dotyczy jednak rolników, którzy planują założyć własną działalność gospodarczą albo chcą wejść jako...

 • 2023-03-20

  Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2023 r.

  Kasa informuje, że Uchwałą Nr 14 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 7 marca 2023 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2023 r.

 • 2023-02-19

  Prezydent podpisał nowelizację ustawy ograniczającą podwyżki cen ciepła

  Prezydent Andrzej Duda, 13 lutego 2023 r., podpisał nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. Wzrost cen ciepła do końca tego roku zostanie zahamowany na poziomie nie wyższym niż 40 proc.

 • 2023-02-13

  Zmniejszanie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych – ważne terminy stosowania nawozów i wyjątki od nich

  Od 8 lutego 2023 r. obowiązuje „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

 • 2023-02-08

  Szerszy zakres czynności świadczonych przez pomocnika rolnika - obywatela Ukrainy

  Od dnia 28 stycznia 2023 r. pomocnik rolnika, będący obywatelem Ukrainy w okresie legalnego pobytu na terytorium Polski, może wykonywać w gospodarstwie rolnika wszystkie czynności związane z prowadzeniem działalności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej albo pozostające w związku z wykonywaniem tych czynności.

 • 2023-01-25

  Zmiany w programie azotanowym

  Zbliża się aktualizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia tzw. programu azotanowego.

 • 2023-01-23

  Wsparcie na zakładanie systemów rolno-leśnych

  Od tego roku w ramach Planu Strategicznego na lata 2023-2027 przyznawane będzie wsparcie na zakładanie i utrzymanie systemów rolno-leśnych. Jest to nowy rodzaj wsparcia, niewdrażany dotychczas w Polsce, w ramach WPR.

 • 2023-01-09

  Od 6 stycznia zmiany w zasadach rejestrowania i znakowania zwierząt

  Nowa ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wchodzi w życie 6 stycznia 2023 r. Zmiany spowodowane wprowadzeniem tych przepisów dotyczą przede wszystkim katalogu gatunków objętych obowiązkiem ewidencjonowania, zasad i terminów dokonywania zgłoszeń, a także wyboru środków identyfikacji. Oprócz tego paszporty bydła będą służyć dokumentowaniu wyłącznie...

 • 2022-12-21

  Emerytury rolnicze: Rada Ministrów podjęła decyzję

  Emerytura rolnicza po 25 latach opłacania składek nie będzie niższa od najniższej emerytury wypłacanej przez ZUS. Gwarantuje to przyjęty przez Radę Ministrów Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. O kluczowych założeniach projektu poinformowali podczas wspólnej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i wicepremier, minister RiRW Henryk Kowalczyk.

 • 2022-12-17

  WIR informuje - co rolnik musi od stycznia 2023 r.

  W ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej, od stycznia 2023 r. wchodzą, nowe zasady warunkowości. Ich niespełnienie będzie skutkowało karami w postaci potrąceń z dopłat bezpośrednich.
.