Ze świata

 • 2022-08-08

  Ukraina zwiększa dostawy zbóż na światowy rynek

  W lipcu z Ukrainy wyeksportowano 1,7 mln ton zbóż, czyli o 21% więcej niż w czerwcu. Nadal jednak wynik ten jest o blisko połowę (-45%) słabszy niż przed rokiem.

 • 2022-07-30

  Pogłowie krów mlecznych w UE

  W grudniu 2021 r. w UE-27 pogłowie krów mlecznych liczyło 20,2 mln szt. i było o 1,6% niż niż rok wcześniej.

 • 2022-07-30

  Kondycja amerykańskich zasiewów jarych pogorszyła się w ostatnim tygodniu

  Tygodniowe oceny kondycji kukurydzy, soi i pszenicy jarej raportowane przez Departament Rolnictwa USA spadły bardziej niż oczekiwała większość analityków, podczas gdy nadchodzące prognozy wskazują na więcej upałów na Środkowym Zachodzie i Równinach Stanów Zjednoczonych.

 • 2022-07-29

  Globalna produkcja mleka

  Na światowym rynku utrzymuje się zwyżkowa tendencja w produkcji mleka.

 • 2022-07-28

  Unijny eksport zbóż wzrósł (r/r) w zakończonym sezonie 2021/22

  W tygodniu kończącym się 30-go czerwca 2022 roku kraje UE wyeksportowały 78,54 tys. ton pszenicy miękkiej. Był to ostatni - 53 tydzień sezonu 2021/22. Dla porównania w tygodniu kończącym się 26-go czerwca 2022 wyeksportowano poza UE 295,14 tys. ton tego zboża. W całym sezonie 2021/22 wywieziono poza UE 27,47 mln ton pszenicy miękkiej. Jest to wynik o 7% lepszy niż w analogicznym...

 • 2022-07-26

  Porozumienia w sprawie ważnych dla sektora rolnictwa kwestii

  Po dyskusjach, które miały miejsce w Radzie ds. Środowiska i Energii w Luksemburgu, ministrowie 27 państw członkowskich UE osiągnęli porozumienia w sprawie ważnych dla sektora rolnictwa kwestii.

 • 2022-07-26

  Ceny mleka na rynkach zagranicznych

  Ceny mleka w USA od września 2021 r. wykazywały tendencję wzrostową.

 • 2022-07-23

  Kondycja amerykańskiej kukurydzy i soi utrzymuje się na razie na stabilnym poziomie

  Poniedziałkowy raport Crop Progress pokazał, że zbiory pszenicy ozimej są w USA zaawansowane w 70%, co jest równe średniej dla tej daty. Stan upraw kukurydzy i soi pozostaje na stabilnym poziomie, zbliżonym do ubiegłego roku.

 • 2022-07-21

  Produkcja i eksport unijnego odtłuszczonego mleka w proszku

  Unia Europejska pozostaje niekwestionowanym liderem w globalnej produkcji i eksporcie odtłuszczonego mleka w proszku. Do grona liczących się producentów zaliczają się także: USA, Indie, Nowa Zelandia, Brazylia, Japonia oraz Australia.

 • 2022-07-20

  USDA podniósł prognozę zapsów kukurydzy w USA i w skali globalnej

  Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) podniósł (w lipcowej prognozie) o 1,4 mln ton szacunki zapasów końcowych amerykańskiej kukurydzy w starym sezonie. Wzrost starych zapasów dotyczy też skali globalnej i oznacza wyższe zapasy początkowe tego zboża w sezonie 2022/23.

 • 2022-07-20

  USDA obniża prognozę produkcji i spożycia pszenicy w nowym sezonie

  We wtorek (12.07.2022) Amerykański Departament Rolnictwa opublikował swoje comiesięczne prognozy dla krajowego i globalnego rynku zbóż. USDA podniósł nieco (w stosunku do czerwca) prognozę krajowych (USA) zbiorów i zapasów pszenicy na koniec nowego sezonu. W skali globalnej USDA obniżył (-1,8 mln ton w porównaniu z czerwcową prognozą) zbiory i o tyle samo konsumpcję. Lekki...

 • 2022-07-18

  Copa-Cogeca o unijnych celach odbudowy zasobów przyrodniczych

  W obliczu wojny kluczowe znaczenie ma zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Należy podjąć niezbędne kroki, aby zagwarantować dostawy żywności dla najbardziej pokrzywdzonych, na Ukrainie i całym świecie. Nadeszła chwila na dalsze umocnienie zjednoczonej europejskiej i międzynarodowej współpracy.

 • 2022-07-15

  Unijny rynek serów

  Unia Europejska jest największym globalnym producentem oraz eksporterem serów, które są dominującą pozycją w strukturze towarowej wywozu unijnych produktów mlecznych.