Przetwórstwo spożywcze

 • 2019-11-29

  Handel zagraniczny produktami mlecznymi

  Od początku 2019 r. przychody z eksportu produktów mlecznych utrzymują się na poziomie większym niż w 2018 r.

 • 2019-11-28

  Saldo handlu zagranicznego towarami rolno–spożywczymi

  Od akcesji Polski do Unii Europejskiej zwiększa nadwyżka eksportu towarów rolno-spożywczych nad importem. W okresie trzech kwartałów 2019 r. dodatnie saldo osiągnęło poziom 7,6 mld EUR, a więc o 7,2% większy niż przed rokiem.

 • 2019-11-28

  Krajowe ceny produktów mleczarskich

  We wrześniu bieżącego roku, po raz pierwszy od roku, zwiększyły się ceny zbytu masła w blokach i masła konfekcjonowanego odpowiednio o 4,9 i 3,7% w ujęciu miesiąca, przy dalszej zwyżce cen OMP o 2,6%.

 • 2019-11-27

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (10.11.2019)

  W dniach od 4 do 10 listopada 2019 roku wzrosła cena pełnego mleka w proszku, a spadła cena masła i odtłuszczonego mleka w proszku.

 • 2019-11-26

  Eksport towarów rolno-spożywczych z Polski

  Główną pozycję w strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych zajmuje żywiec, mięso i jego przetwory.

 • 2019-11-26

  Lepsze wyniki handlu przetworami mlecznymi

  Wyniki handlu zagranicznego branży mleczarskiej w okresie ośmiu miesięcy 2019 r. były lepsze niż w analogicznym okresie ub.r.

 • 2019-11-26

  Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w okresie trzech kwartałów 2019 r.

  W czasie trzech kwartałów 2019 r. wpływy z eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski rosły minimalnie szybciej niż wydatki ponoszone na import, co miało wpływ na dalszy wzrost nadwyżki obrotów handlowych.

 • 2019-11-22

  Wysokie ceny mleka w proszku i sera

  Na globalnym rynku utrzymują się wysokie ceny mleka w proszku i sera Cheddar, przy stosunkowo niskich cenach masła.

 • 2019-11-22

  Wysoki eksport cukru

  Jak wynika ze wstępnych danych w okresie styczeń-sierpień 2019 r. wywieziono z Polski 506,6 tys. t cukru z uwagi na sporą produkcję w kampanii 2018/2019 i szacowaną dużą produkcję w sezonie 2019/2020.

 • 2019-11-19

  Wyhamowało tempo wzrostu cen cukru

  We wrześniu 2019 r. został zahamowany zwyżkowy trend cen cukru na krajowym rynku.

 • 2019-11-19

  Większa produkcja cukru

  Kampania cukrownicza 2019/2020 rozpoczęła się we wrześniu i do tej pory przebiega bez większych trudności.

 • 2019-11-14

  Handel przetworami mlecznymi

  Eksport artykułów mleczarskich w okresie siedmiu miesięcy br. wyniósł 2,70 mld l w przeliczeniu na mleko surowe i był o 1,4% niższy niż w takim samym okresie ub.r., o czym zadecydował głównie spory spadek wywozu masła o 21,6%, ze względu na mniejsze ceny eksportowe o 10% oraz wzrost krajowego spożycia.
Przetwórstwo spożywcze, przemysł spożywczy