Biznes

 • 2021-12-29

  NCBR nie zapomina o polskiej wsi – nawozy ze ścieków i biometan z odpadów!

  W niedalekiej przyszłości oczyszczalnie ścieków wraz z biogazowniami staną się fundamentem gospodarki cyrkularnej.

 • 2021-12-23

  Energia elektryczna

  W 2020 r., w porównaniu z rokiem 2013, moc osiągalna w elektrowniach słonecznych oraz wyprodukowana przez nie energia elektryczna zwiększyły się odpowiednio 1 653 oraz 1 321 razy.

 • 2021-12-22

  Pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych w Polsce

  Energia ze źródeł odnawialnych produkowana w Polsce obejmuje energię promieniowania słonecznego, wody, wiatru, zasobów geotermalnych, energię wytworzoną z biopaliw stałych, biogazu i biopaliw ciekłych, a także energię otoczenia pozyskiwaną przez pompy ciepła.

 • 2021-12-21

  Całkowity i sektorowy udział energii ze źródeł odnawialnych w latach 2009–2020

  Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia określonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r.

 • 2021-10-25

  NCBR i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wspólnie pracują nad ważnym projektem dla polskiej zielonej energii

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu został partnerem strategicznym dla przedsięwzięcia „Innowacyjna biogazownia”, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dzięki środkom z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Pierwsza w Polsce biogazownia produkująca biometan, która nie będzie emitować uciążliwych zapachów, powstanie w Brodach w gminie...

 • 2021-09-27

  OZE i ochrona klimatu na obszarach wiejskich – doświadczenia krajów Europy Środkowej

  W Grodnie k. Międzyzdrojów, w ramach IV Międzynarodowej Konferencji Energetyka, Środowisko, Rolnictwo, odbyła się debata poświęcona OZE i ochronie klimatu na obszarach wiejskich. Uczestniczył w niej minister Grzegorz Puda. Organizatorem konferencji była Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Agro Promotion SA oraz Konsulat Generalny Węgier w Gdańsku.

 • 2021-09-06

  Stanowisko do mycia maszyn rolniczych – czy warto?

  Coraz częściej na terenie swoich gospodarstw rolnicy rozważają budowę odpowiedniego stanowiska do mycia maszyn rolniczych. Na co komu budowa takiego stanowiska? Czy warto zabierać cenne miejsce swojego gospodarstwa? Czy to się aby kalkuluje?

 • 2021-07-14

  W Polsce ponad 100 tys. paneli fotowoltaicznych niedługo stanie się odpadem. Konieczne są inwestycje w ich recykling

  Boom na fotowoltaikę trwa nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, co pociąga za sobą także zapotrzebowanie na recykling paneli PV. Szacuje się, że w naszym kraju tylko w najbliższych latach do utylizacji lub recyklingu trafi ponad 100 tys. ton zużytych instalacji fotowoltaicznych. Ich producenci i dostawcy są coraz bardziej świadomi narastającego problemu. W Europie...

 • 2021-07-12

  Generali ogłasza cele Net-Zero Insurance Alliance na szczycie klimatycznym G20 w Wenecji

  Prezes Grupy Generali Philippe Donnet przedstawił dziś zaangażowanie branży ubezpieczeniowej w przyspieszenie przejścia do globalnej gospodarki o zerowej emisji netto jako ambasador Net-Zero Insurance Alliance (NZIA) podczas szczytu klimatycznego G20 w Wenecji.

 • 2021-06-22

  Ewaporacja Winterwarm - Nowa technologia w służbie Gospodarza

  Ewaporacja to proces schładzania powietrza z wykorzystaniem odparowywania wody, który zaczyna się wraz ze zmianą stanu skupienia wody. Powstała para wodna odbiera część energii z otaczającego powietrza, po czym zostaje wyprowadzona z pomieszczenia poprzez system wentylacyjny.

 • 2021-05-28

  Energia ze źródeł odnawialnych

  Rosnący popyt na energię wynikający z rozwoju cywilizacyjnego oraz troska o środowisko, powodują zwiększenie zainteresowania wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.

 • 2021-05-27

  Ekologiczne gospodarstwa rolne

  Rolnictwo ekologiczne to przyjazna środowisku, zrównoważona produkcja rolnicza.

 • 2021-04-29

  Szansa na zmianę współczynników rozliczeń energii

  W obliczu dynamicznie rozwijającego się rynku energii elektrycznej i związanych z tym wyzwań, jak również wobec konieczności implementacji prawa UE do krajowego porządku prawnego, aktualnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzone są prace analityczno-koncepcyjne mające na celu modyfikację dotychczasowego modelu prosumenckiego,...