Produkcja zwierzęca

 • 2020-03-17

  Produkcja mięsa drobiowego w dobie koronowirusa

  Utrzymanie ciągłości pracy zakładów drobiarskich jest dla nas obecnie szczególnie istotne. Jako organizacja branżowa pragniemy zwrócić uwagę, że większość pracowników zakładów produkujących mięso i produkty drobiowe nie może przejść w tryb pracy zdalnej. Nie pozwala im na to charakter wykonywanej pracy. Zapewniamy jednak, że zakłady drobiarskie podjęły szereg działań...

 • 2020-03-17

  Ceny mięsa drobiowego

  W styczniu 2020 r. zakłady drobiarskie zbywały tuszki kurcząt patroszonych z szyjami po 5,38 zł/kg, czyli taniej o 3% niż w grudniu 2019 r., a tuszki indyków patroszonych o 8% do 9,23 zł/kg.

 • 2020-03-16

  Gospodarstwo rolne miejscem kwarantanny

  Nie ma żadnych przeszkód, aby w okresie kwarantanny opiekę nad swoimi zwierzętami na terenie domu lub gospodarstwa sprawował ich posiadacz, o ile stan zdrowia mu na to pozwala i nie musi się on w związku z tym nigdzie przemieszczać.

 • 2020-03-13

  Rynek mięsa w Polsce (1.03.2020)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2020-03-12

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (1.03.2020)

  W dniach od 24 lutego do 1 marca 2020 roku w Polsce zaobserwowano wzrost półtuszy wieprzowych, indyków, ćwierćtuszy wołowych, a także spadek cen tuszek kurcząt patroszonych.

 • 2020-03-11

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (1.03.2020)

  W dniach od 24 lutego do 1 marca 2020 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen żywca wieprzowego i kurcząt brojlerów, a także spadek cen żywca wołowego i indyczego.

 • 2020-03-10

  30 ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w 2020 r.

  Na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniu 6 marca 2020 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczono 30 w 2020 r. ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u drobiu.

 • 2020-03-09

  Dostawy mleka surowego

  W Polsce na początku 2020 r. zaobserwowano dalszy wzrost podaży mleka surowego do skupu.

 • 2020-03-09

  29 ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w 2020 r.

  Na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniu 4 marca 2020 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczono 29 w 2020 r. ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u drobiu.

 • 2020-03-09

  Resort rolnictwa w sprawie „podatku od mięsa”

  W sprawie dyskusji członków Parlamentu Europejskiego nad propozycjami koalicji organizacji pozarządowych wprowadzenia dodatkowego podatku od produkcji i sprzedaży mięsa resort rolnictwa poinformował, że w ramach prowadzonej w Unii Europejskiej oficjalnej debaty dotyczącej problemów związanych ze środowiskiem i klimatem oraz wyzwań i oczekiwań w tym zakresie dla poszczególnych...

 • 2020-03-09

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (23.02.2020)

  W dniach od 17 do 23 lutego 2020 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen żywca wieprzowego, wołowego i indyczego, a także spadek cen kurcząt brojlerów.

 • 2020-03-06

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (23.02.2020)

  W dniach od 17 do 23 lutego 2020 roku w Polsce zaobserwowano wzrost półtuszy wieprzowych, tuszek kurcząt patroszonych, ćwierćtuszy wołowych, a także stabilizację cen indyków.