Produkcja zwierzęca

 • 2020-01-08

  Ceny polskich tusz tańsze od unijnych

  Ceny tusz w Polsce są mniejsze niż ich średnia cena w UE.

 • 2020-01-08

  Ograniczenia w imporcie na rynek Republiki Białorusi ze względu na występowanie HPAI

  Ograniczenia te nie obejmują pozwoleń, wydanych po uzgodnieniu z komitetami ds. rolnictwa i żywności obwodowych komitetów wykonawczych Republiki Białorusi, na poddane obróbce termicznej w procesie produkcji śruty do mieszanek paszowych, przeznaczonych dla zwierząt i mieszanek paszowych, przeznaczonych dla cennych gatunków ryb.

 • 2020-01-08

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 • 2020-01-08

  Wzrost produkcji wołowiny na świecie

  Jak wynika z danych FAO produkcja wołowiny na świecie w 2019 r. wzrośnie o 1,3%, o czym zadecyduje zwiększenie produkcji w Azji o 3%, Ameryce Centralnej o 2%, Ameryce Południowej o 2% i Oceanii o 0,8%.

 • 2020-01-07

  Spadek spożycia baraniny

  W krótkookresowej prognozie Komisji Europejskiej założono zmniejszenie się podaży na 22 tys. t. Jest to stosunkowo mało i w związku z tym obniżka spożycia może być nieznaczna.

 • 2020-01-03

  ALERT DLA WSZYSTKICH HODOWCÓW DROBIU

  - Ogłaszamy alert dla wszystkich hodowców drobiu w Polsce. Sytuacja jest bardzo poważna. Wzywa w swym alercie hodowców drobiu Dariusz Goszczyński, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej.

 • 2020-01-03

  Wzrost cen trzody chlewnej

  Cena trzody klasy E w Polsce wyniosła 178,17 EUR/100 kg wagi poubojowej i była wyższa o 0,2% niż przed miesiącem i o 32,2% niż przed rokiem.

 • 2020-01-03

  Wzrost uboju owiec

  W okresie od stycznia do końca lipca 2019 r. uboje owiec w UE-28 były o 4% wyższe niż przed rokiem.

 • 2020-01-02

  Ptasia grypa w Wielkopolsce pierwszy przypadek w 2020 roku na terenie Polski

  o 21 godzinie Wielopolska Izba Rolnicza poinformowała o ptasiej grypie na Wielopolsce. Jest to pierwszy w tym roku przypadek ptasiej grypy na terenie Polski w 2020 roku,a drugi przypadek w ciągu kilku dni. 31 grudnia 2019 został odnotowany pierwszy przypadek w Polsce na terenie województwa lubelskiego.

 • 2020-01-02

  Apel w sprawie ptasiej grypy u drobiu 2020

  Oświadczenie Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej w sprawie wystąpienia w 2019 roku 1. ogniska grypy ptaków u drobiu w Polsce

 • 2020-01-02

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (15.12.2019)

  W dniach od 9 do 15 grudnia 2019 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen ćwierćtuszy wołowych, a także wzrost cen tuszek kurcząt patroszonych, półtuszy wieprzowych i indyków.

 • 2020-01-02

  Tendencje cenowe skup mleka

  W Polsce ceny skupu mleka surowego od sierpnia 2019 r. wykazują stopniową zwyżkę.