Produkcja zwierzęca

 • 2020-07-17

  Wzrost cen żywca wieprzowego

  Podwyżki cen żywca wieprzowego na rynku niemieckim znalazły odzwierciedlenie na rynku krajowym.

 • 2020-07-17

  Rynek mięsa w Polsce (5.07.2020)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2020-07-16

  Nowości Spinder w roku 2020

  Nowościami firmy SPINDER w tym roku są bramy unoszone ku górze. Bramy mogą być unoszone ręcznie lub za pomocą dedykowanej aplikacji internetowej na telefonie.

 • 2020-07-16

  Krajowe ceny skupu żywca wołowego

  Na poziom cen skupu żywca wołowego w Polsce mają wpływ nie tylko uwarunkowania podażowo-popytowe w kraju, ale również sytuacja cenowa u największych producentów wołowiny w UE oraz kurs złotego wobec euro.

 • 2020-07-16

  Pułapki otwartego cyklu produkcji trzody chlewnej

  Rynek trzody chlewnej wciąż jest daleki od sytuacji cenowej sprzed pandemii. Ograniczanie importu przez Chiny z niektórych krajów UE oraz zablokowanie pracy jednej z największych ubojni w Niemczech powodują, że na rynku unijnym może być nawet 500 000 sztuk trzody chlewnej, która nie znajduje ujścia.

 • 2020-07-15

  Sytuacja na rynku pasz

  W 2019 r. przy zwyżce cen pasz ogółem o 3,8%, sprzedaż pasz przemysłowych używanych w żywieniu zwierząt gospodarskich kształtowała się na poziomie podobnym do roku poprzedniego i wyniosła 10,499 mln t.

 • 2020-07-15

  Polski handel zagraniczny drobiem

  Na początku 2020 r. odnotowano pogorszenie wyników w eksporcie drobiu z Polski.

 • 2020-07-15

  Dopłaty do prywatnego przechowywania mięsa

  W celu przeciwdziałania sporej obniżce cen spowodowanego pandemią koronawirusa Komisja Europejska uruchomiła mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania świeżego i schłodzonego mięsa z bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej.

 • 2020-07-15

  Krajowe ceny zakupu kurcząt brojlerów

  Na rynku krajowym do połowy marca 2020 r., pomimo wystąpienia ognisk grypy ptaków w niektórych rejonach kraju, utrzymała się zwyżkowy trend cen skupu kurcząt brojlerów.

 • 2020-07-14

  Handel drobiem Unii Europejskiej z krajami trzecimi

  Jak wynika z danych KE w czasie pierwszych czterech miesięcy 2020 r. unijny eksport produktów drobiowych był mniejszy o 16% niż przed rokiem i wyniósł 751 tys. ton.

 • 2020-07-14

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (05.07.2020)

  W dniach od 29 czerwca do 5 lipca 2020 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen kurcząt brojlerów, a także spadek cen żywca wieprzowego, wołowego i stabilizację cen żywca indyczego.

 • 2020-07-14

  Polski handel zagraniczny mięsem wołowym

  Polska jest liczącym się unijnym eksporterem wołowiny poza obszar celny Unii Europejskiej, jednak większa część wolumenu produkcji sprzedawanej za granicę kierowana jest do krajów UE.