Produkcja zwierzęca

 • 2019-10-11

  Unijna produkcja mięsa

  Według październikowej prognozy Komisji Europejskiej w 2019 r. we Wspólnocie nastąpi dalszy wzrost produkcji drobiu o 2,5% do 15,6 mln ton, czemu będzie sprzyjał utrzymujące się zapotrzebowanie na produkty drobiowe. Dalszy, ale mniej dynamiczny wzrost produkcji, bo o 1,5% oczekiwany jest także w 2020 r.

 • 2019-10-10

  Rynek mięsa w Polsce (29.09.2019)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2019-10-09

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (29.09.2019)

  W dniach od 23 do 29 września 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano spadek cen żywca wołowego i kurcząt brojlerów. Na wyższym poziomie znalazły się ceny żywca indyczego. Natomiast ceny żywca wieprzowego pozostały na niezmiennym poziomie.

 • 2019-10-09

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (29.09.2019)

  W dniach od 23 do 29 września 2019 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen, ćwierćtuszy wołowych i tuszek kurcząt patroszonych, a także wzrost półtuszy wieprzowych i indyków.

 • 2019-10-04

  Wzrost cen trzody chlewnej

  Od początku drugiego kwartału 2019 r. trwa zwyżkowy trend cen trzody obejmująca wiele krajów Unii Europejskiej, w tym Polskę.

 • 2019-10-04

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (22.09.2019)

  W dniach od 16 do 22 września 2019 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen półtuszy wieprzowych, ćwierćtuszy wołowych, indyków, a także wzrost tuszek kurcząt patroszonych.

 • 2019-10-03

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (22.09.2019)

  W dniach od 16 do 22 września 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen żywca wieprzowego i indyczego. Na niższym poziomie znalazły się ceny żywca wołowego i kurcząt brojlerów.

 • 2019-09-29

  Ceny skupu mleka surowego

  W lipcu 2019 r. przerwana została zniżkowa tendencja cen skupu mleka surowego.

 • 2019-09-27

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (15.09.2019)

  W dniach od 9 do 15 września 2019 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen półtuszy wieprzowych, indyków, a także wzrost tuszek kurcząt patroszonych. Za to cena ćwierćtuszy wołowych pozostała na niezmiennym poziomie.

 • 2019-09-27

  Handel zagraniczny mięsem

  W okresie styczeń–lipiec 2019 r. całkowite przychody z polskiego eksportu produktów wieprzowych, wołowych oraz drobiowych wyniosły 15,1 mld zł i były o 1% większe niż przed rokiem.

 • 2019-09-26

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (15.09.2019)

  W dniach od 9 do 15 września 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen żywca wieprzowego, indyczego i kurcząt brojlerów. Na niższym poziomie znalazły się ceny żywca wołowego.

 • 2019-09-24

  Pogłowie świń zmalało o 8,9%

  Jak wynika ze wstępnych danych, pogłowie świń w czerwcu 2019 r. liczyło 10,78 mln sztuk, wykazując w odniesieniu do analogicznego okresu minionego roku zniżkę o 8,9%. Spadek pogłowia wystąpił we wszystkich grupach produkcyjno–użytkowych trzody chlewnej.