Krajowa Izba Biopaliw

 • 2012-02-23

  Wreszcie nadchodzi B7!

  Z dniem 15 lutego br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.

 • 2012-02-20

  Komisja proponuje strategię na rzecz zrównoważonej biogospodarki w Europie

  13 lutego br. Komisja Europejska przyjęła strategię na rzecz częstszego i bardziej zrównoważonego korzystania z zasobów odnawialnych w gospodarce europejskiej. Jako że do 2050 roku liczba ludności na świecie osiągnie 9 miliardów a zasoby naturalne są ograniczone, Europa potrzebuje odnawialnych zasobów biologicznych, by zapewnić bezpieczną i zdrową żywność oraz paszę, jak...

 • 2012-02-19

  Włochy implementowały RED

  Włoski rząd transponował do prawodawstwa krajowego przepisy Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych wprowadzającej m.in. obligatoryjne objęcie systemem certyfikacji biopaliw potwierdzającym ich zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju.

 • 2012-02-12

  Komitety COPA-COGECA ostrzegają przed niewiarygodnymi danymi zawartymi w nowych analizach UE dotyczących biopaliw

  Komitety Copa-Cogeca wyraziły w swoim komunikacie prasowym z 8 lutego br. zastrzeżenia w związku z nowymi raportami UE oceniającymi wpływ zmiany użytkowania gruntów na emisje gazów cieplarnianych w kontekście zapotrzebowania na biopaliwa w roku 2020 i ostrzegły, że raporty te nie są wiarygodne.

 • 2012-02-11

  Biodiesel z oleju palmowego z wątpliwym efektem środowiskowym biopaliw

  Jak donosi FAMMU/FAPA, według amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska EPA (Environmental Protection Agency), biodiesel wytwarzany z oleju palowego nie spełnia tamtejszych standardów stawianych biopaliwom co do stopnia redukcji emisji gazów cieplarnianych.

 • 2012-02-07

  Paliwa odnawialne będą rozwijać się najszybciej

  Biopaliwa i inne paliwa odnawialne będą najszybciej rozwijającym się źródłem energii w ujęciu globalnym przez kolejne 2 dekady – wynika z opublikowanego w styczniu br. raportu BP „Energy Outlook 2030”.

 • 2012-02-05

  Brazylia pozostaje na obecnym poziomie udziału etanolu w benzynie

  Rząd Brazylii zachowa w najbliższym okresie obowiązujący obecnie w tym kraju udział etanolu w benzynach na poziomie 20% - donosi portal Fox Business powołując się na informacje przekazane przez jednego z urzędników Ministerstwa Górnictwa i Energetyki w wywiadzie dla brazylijskiego dziennika Valor Economico.

 • 2012-02-03

  Debata o projekcie ustawy i przyszłości odnawialnych źródeł energii w Polsce

  31 stycznia br. Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO) zorganizowała debatę poświęconą przedstawionemu przez Ministerstwo Gospodarki projektowi ustawy o odnawialnych źródłach energii. Celem wydarzenia była ekspercka dyskusja w zakresie przedstawionych przez resort gospodarki propozycji przepisów, które spotkały się z powszechną krytyką branży OZE.

 • 2012-02-02

  ePURE interweniuje w polskim Ministerstwie Finansów w sprawie dopuszczalnych norm ubytków naturalnych w transporcie bioetanolu

  ePURE, ogólnoeuropejska organizacja producentów etanolu, wystąpiła pod koniec ubiegłego roku do polskiego Ministerstwa Finansów w sprawie krajowych przepisów regulujących dopuszczalne normy ubytków w transporcie bioetanolu. W swoim piśmie skierowanym do Podsekretarza Stanu w resorcie finansów Jacka Kapicy, przekazanym również do wiadomości Ministerstwa Gospodarki i Krajowej Izby...

 • 2012-01-30

  I Ogólnopolska Konferencja "EcoFuel"

  W dniach 23-25 stycznia br. w Międzyzdrojach odbyła się I Ogólnopolska Konferencja EcoFuel poświęcona problematyce paliw alternatywnych w transporcie. Wydarzenie, któremu partnerowała Krajowa Izba Biopaliw, stanowiło znakomitą okazję do omówienia takich kwestii jak wykorzystanie energii elektrycznej, gazu ziemnego, biogazu oraz biopaliw w transporcie drogowym. Moderatorami każdego...

 • 2012-01-25

  Ponad 70 milionów złotych kar w 2011 r. za łamanie przepisów prawa energetycznego

  W wyniku 218 postępowań przeprowadzonych przez Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Urzędu Regulacji Energetyki Prezes URE wymierzył kary w wysokości ponad 68 mln zł za nieprzestrzeganie obowiązków lub naruszanie przepisów wynikających z ustaw określających bezpieczeństwo i jakość dostaw paliw i energii.

 • 2012-01-24

  Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie zobowiązania transportu morskiego do redukcji emisji

  19 stycznia Komisja Europejska oficjalnie rozpoczęła konsultacje społeczne na temat włączenia emisji z transport morskiego do unijnych zobowiązań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.