Krajowa Izba Biopaliw

 • 2011-11-15

  Litewski rynek biopaliw: podsumowanie 2010 roku

  Zgodnie z oficjalnymi informacjami władz Litwy, produkcja biodiesla w tym kraju wyniosła w 2010 roku 89 200 ton, co oznacza spadek wytwarzanego wolumenu ze 104 700 ton w roku 2009.

 • 2011-11-07

  W 2011 roku wzrósł import biodiesla do Unii Europejskiej

  Jak donosi FAMMU/FAPA import biodiesla do UE w 2011 roku prawdopodobnie osiągnie około 2,5 mln ton wobec 2,1 mln ton w 2010 roku, co oznacza progres aż o 21%. Największym dostawcą - podobnie jak w ubiegłym roku - pozostanie Argentyna, która powinna dostarczyć 1,4 mln ton wobec 1,18 mln ton rok wcześniej, a przyrost z tego kierunku wzrósł o 18%.

 • 2011-11-07

  Jeszcze poczekamy na B7?!

  Komisja Europejska zgłosiła zastrzeżenia do projektu nowelizacji rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, które wprowadza możliwość zwiększenia maksymalnego dopuszczalnego udziału estrów metylowych w oleju napędowym z 5 do 7%.

 • 2011-11-05

  ePURE wnioskuje do Komisji Europejskiej o podjęcie działań ograniczających import amerykańskiego etanolu

  2 listopada ogólnoeuropejska organizacja producentów etanolu ePURE wystąpiła do Komisji Europejskiej o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do ograniczenia nieuczciwych praktyk w imporcie etanolu do Unii Europejskiej ze Stanów Zjednoczonych.

 • 2011-10-30

  Konferencja „BIOGAZ - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”

  Już po raz trzeci Konferencja „BIOGAZ - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię” zgromadziła ponad 130 inwestorów, przedstawicieli samorządów lokalnych i decydentów zainteresowanych możliwością wykorzystania biogazu w ich działalności.

 • 2011-10-29

  35 Konferencja Rolnicza Ameryka Północna - Unia Europejska po raz pierwszy w Polsce

  W dniach 25-26 października 2011 r. w Warszawie odbyła się 35 Konferencja Rolnicza Ameryka Północna i Unia Europejska, której tematem przewodnim była „Jaki kierunek dla polityk rolnych?”.

 • 2011-10-27

  Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Biogas as vehicle fuel”

  Instytut Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie uczestniczy w europejskim projekcie badawczym „Baltic Biogas Bus”, wpisującym się w strategie Unii Europejskiej promowania i wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych.

 • 2011-10-25

  VIII Kongres Nowego Przemysłu: energetyka - gaz – paliwa

  W dniach 19-20 października br. w Warszawie odbył się VIII Kongres Nowego Przemysłu: energetyka - gaz – paliwa należący do najważniejszych wydarzeń gospodarczych tego rodzaju w Polsce. Celem Kongresu, konsekwentnie realizowanego od ośmiu lat, jest wspieranie pozytywnych inicjatyw i działań wpływających na zmiany w sektorze energetycznym, gazowym i paliwowym.

 • 2011-10-16

  Propozycje Komisji Europejskiej reformy Wspólnej Polityki Rolnej

  12 października br. Komisja Europejska przedstawiła projekt reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na okres po 2013 r. Zgodnie z założeniami proponowane rozwiązania mają na celu zwiększenie konkurencyjności oraz zrównoważonego i trwałego charakteru rolnictwa na wszystkich obszarach, aby zagwarantować obywatelom Europy zdrową żywność wysokiej jakości, chronić środowisko i...

 • 2011-10-14

  VTT: nie ma praktycznie żadnych różnic w zakresie zużycia paliwa pomiędzy E10 a E5

  Na forum różnych mediów wielokrotnie twierdzono, że zużycie paliwa znacząco wzrasta w przypadku zastosowania E10 (benzyny z 10% zawartością etanolu) w porównania do obecnie dostępnej na krajowym rynku E5.

 • 2011-10-11

  Wkrótce dofinansowanie na prace badawcze nad OZE

  Do uruchomienia nowego programu, który wspierać będzie zespoły badawcze związane z ochroną środowiska, przygotowuje się Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • 2011-10-08

  Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej Green Power 2011

  W dniach 5-6 października br. w Warszawie, pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, już po raz trzeci zorganizowany został Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej Green Power.