Kredyty i ubezpieczenia

 • 2016-04-27

  Zbliża się termin płatności składek za II kwartał 2016 r.

  Uwaga rolnicy! W dniu 2 maja 2016 r. mija termin uregulowania składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz ubezpieczenie zdrowotne za II kwartał 2016 r.

 • 2016-04-21

  Całość w ZUS, czy część w OFE? Okienko transferowe trwa do końca lipca

  Od kwietnia otwarte jest okienko transferowe pozwalające na podjęcie decyzji o przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE lub pozostawienie całości w ZUS. W 2014 roku OFE wybrało 2,5 mln osób. – Pierwsze decyzje były podejmowane w ciemno. Po dwóch latach mogą być one opierane na konkretnych danych, choćby na stopie zwrotu z inwestycji – przekonuje wiceminister rodziny,...

 • 2016-04-08

  Kredyty inwestycyjne dla agrobiznesu w Banku BGŻ BNP Paribas

  W Banku BGŻ BNP Paribas trwa kampania promocyjna kredytów inwestycyjnych dla agrobiznesu. Środki z tych kredytów mogą być przeznaczone m.in. na zakup gruntów rolnych, modernizację gospodarstwa, zakup maszyn rolniczych, wyposażenie plantacji i wiele innych przedsięwzięć.

 • 2016-04-08

  Pożyczka i leasing coraz częstszym źródłem finansowania zakupu maszyn i urządzeń

  Rozpoczynająca się unijna perspektywa sprawia, że rosną potrzeby inwestycyjne rolników. Coraz częściej korzystają oni z finansowania zewnętrznego, głównie pożyczek i leasingu. Najchętniej w ten sposób finansują zakup maszyn i urządzeń rolniczych, ale także nawozów i materiału siewnego oraz gruntów rolnych. 

 • 2016-04-05

  Kredyt dla producentów rolnych w sześciu bankach

  Rolnicy, którzy czekają na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 rok mogą starać się o przyznanie nieoprocentowanego kredytu na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji, np. zakup nawozów, środków ochrony roślin lub paliwa. Kredyty takie dostępne są w sześciu bankach współpracujących z ARiMR.

 • 2016-03-29

  Kredyt dla producentów rolnych w pięciu bankach

  Rolnicy, którzy czekają na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 rok będą mogli starać się o przyznanie nieoprocentowanego kredytu na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji, np. zakup nawozów, środków ochrony roślin lub paliwa. Kredyty takie dostępne są, na razie, w pięciu bankach współpracujących z ARiMR.

 • 2016-03-17

  Składki na ubezpieczenie społeczne rolników za II kw. 2016 r.

  Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za II kwartał 2016 r. wynosi 42 zł. Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 88 zł.

 • 2016-03-16

  Szerszy dostęp do ubezpieczeń rolnych z dopłatą budżetową

  Powszechność ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich jest podstawowym celem nowelizowanej ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

 • 2016-03-16

  Wiosenny sezon ubezpieczeń upraw rolnych

  Bank BGŻ BNP Paribas we współpracy z firmą Concordia Polska TUW rozpoczął wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych. Nawet 65 proc. składki ubezpieczeniowej może być dofinansowane z budżetu państwa. Dopłaty do składki dokonywane są do wyczerpania limitu przyznanego ubezpieczycielowi w danym roku.

 • 2016-03-10

  Dodatkowe środki na kredyty na wznowienie produkcji rolniczej po klęskach żywiołowych

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych.

 • 2016-03-03

  ZUS: Świadczenia mogą być wypłacane w innym kraju, niż zostały nabyte do nich prawa

  Zasiłek chorobowy, macierzyński czy opiekuńczy mogą być pobierane w innym państwie, niż ubezpieczony nabył do nich prawa. Umożliwia to koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Każdy kraj Unii Europejskiej wymaga innych dokumentów, które pozwolą na wypłatę świadczenia. Dokumenty nie muszą być w języku państwa, w którym ubezpieczony przebywa, nie mogą też zostać...

 • 2016-03-02

  Nieoprocentowany kredyt dla producentów rolnych w 4 bankach

  Rolnicy, którzy czekają na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 rok będą mogli starać się o przyznanie nieoprocentowanego kredytu na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji, np. zakup nawozów, środków ochrony roślin lub paliwa. Kredyty takie dostępne są, na razie, w czterech bankach współpracujących z ARiMR.