Kredyty i ubezpieczenia

 • 2016-02-24

  Waloryzacja świadczeń z KRUS od 1 marca 2016 r.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2016 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 29 lutego 2016 r. podlegają podwyższeniu na podstawie wskaźnika waloryzacyjnego wynikającego z art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 748 z późn. zm.), wynoszącego...

 • 2016-02-19

  ZUS: Prawie 200 mln zł wstrzymanych świadczeń

  Kwota cofniętych lub zmniejszonych świadczeń po kontroli zwolnień lekarskich w ostatnim kwartale 2015 r. wyniosła prawie 47,7 mln zł, a w całym roku 2015 - 195,8 mln.

 • 2016-02-17

  BGŻ BNP Paribas: Ostatni rok kredytu bez odsetek

  W Banku BGŻ BNP Paribas rozpoczęła się promocja kredytu gotówkowego z możliwością uzyskania ostatniego roku spłaty kredytu bez odsetek. Oferta jest skierowana do obecnych, jak i nowych klientów Banku.

 • 2016-02-02

  Nowa linia kredytowa. Oprocentowanie pokryje ARiMR

  Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Rolnicy będą mogli otrzymać kredyty bankowe przeznaczone na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej w okresie oczekiwania na...

 • 2016-01-29

  1 lutego mija termin opłacenia kwartalnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne rolników

  Termin opłacenia kwartalnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników w gospodarstwach 6 i więcej hektarów przeliczeniowych oraz za domowników w gospodarstwach stanowiących samoistne działy specjalne upływa z dniem 31 stycznia 2016 r. Z uwagi na to, że 31 stycznia w br. przypada w niedzielę, ostateczny termin uregulowania...

 • 2016-01-28

  Elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) dla rolników

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w porozumieniu z Kasą Ubezpieczenia Społecznego Rolników (KRUS) informuje o regułach wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej (e-ZLA) w odniesieniu do osób ubezpieczonych w KRUS. Informacja dla lekarzy wystawiających elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) dla rolników.

 • 2016-01-26

  250 mln zł na kredyty na wznowienie produkcji rolniczej zniszczonej w wyniku działania klęsk żywiołowych

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (linia kredytowa o symbolu K01, K02).

 • 2016-01-25

  Dopłaty do preferencyjnych kredytów inwestycyjnych w I kwartale 2016 r.

  Są pieniądze na dopłaty do preferencyjnych kredytów inwestycyjnych udzielanych w I kwartale 2016 r. - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • 2016-01-04

  KRUS: Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2015 r.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) właściwe jednostki organizacyjne KRUS, co miesiąc pobierają zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent rolniczych.

 • 2015-12-28

  KRUS: Zwolnienia lekarskie od 1 stycznia 2016 r.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1066) dotycząca trybu i formy wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy.

 • 2015-12-28

  ZUS oferuje pomoc firmom z problemami finansowymi

  Przy bankructwie firmy tracą wszyscy – przedsiębiorcy, pracownicy i państwo. Dlatego należności wobec ZUS mogą zostać rozłożone na raty, a termin płatności – odroczony. Dzięki nowym przepisom, które weszły w życie z początkiem grudnia, możliwe jest rozłożenie na raty należności zarówno za pracowników w części finansowanej przez płatnika, jak i przez ubezpieczonych....

 • 2015-12-21

  KRUS: W I kwartale 2016 r. składki na ubezpieczenie społeczne rolników bez zmian

  Uchwałą nr 13 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 3 grudnia 2015 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2016 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł.