Kredyty i ubezpieczenia

 • 2017-06-16

  Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w III kw. 2017 r.

  W Monitorze Polskim z 9 czerwca 2017 r., poz. 552, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2017 r.

 • 2017-05-04

  ZUS wstrzymał wypłatę prawie 16,3 mln zł zasiłków chorobowych. Za oszustwa pracowników płacą pracodawcy

  Pracownicy nie zawsze wykorzystują zwolnienie lekarskie zgodnie z jego przeznaczeniem. Powinno ono służyć jak najszybszemu powrotowi do zdrowia. Nieuzasadnione zwolnienia to dodatkowe koszty dla pracodawców. Dlatego pracownicy są coraz częściej kontrolowani. W 2016 roku wydano 22,2 tys. decyzji wstrzymujących wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę prawie 16,3 mln zł.

 • 2017-04-27

  Okres karencji przy ubezpieczeniach upraw należy skrócić o połowę

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilną interwencję w sprawie braku możliwości podpisywania polis ubezpieczeniowych z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

 • 2017-04-21

  Ubezpieczenie upraw rolnych

  Ostatnia zmiana ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wprowadziła korzystniejsze warunki dostępu do 65% dopłaty z budżetu państwa do stawek ubezpieczenia. Zmiana ta jednak w żaden sposób nie ograniczała producentom rolnym możliwości zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych od skutków przymrozków wiosennych.

 • 2017-04-21

  Kiedy możliwa jest wypłata pełnego świadczenia z KRUS?

  W ubezpieczeniu społecznym rolników generalną zasadą jest, iż wypłata emerytur i rent rolniczych ulega częściowemu zawieszeniu, jeżeli emeryt/rencista nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, tj. jeżeli emeryt/rencista lub jego małżonek jest właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha...

 • 2017-04-20

  Mniejsza liczba wypadków w polskich gospodarstwach rolnych

  O tym, jak wyglądają aktualne statystyki na rok 2017 odnoszące się do liczby wypadków na terenie polskich gospodarstw rolnych, opowie Adam Sekściński, Prezes Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych.

 • 2017-04-14

  Dodatkowe środki na kredyty klęskowe w 2017 roku

  13 kwietnia 2017 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła współpracującym bankom dodatkowe środki w wysokości 750 mln zł, z przeznaczeniem na limity tegorocznej akcji kredytowej i 6,23 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych.

 • 2017-04-14

  Drogie OC? Cena ubezpieczenia nie zależy tylko od historii szkodowej klienta

  Statystyczny kierowca na początku tego roku za OC komunikacyjne musiał zapłacić przeszło 700 zł – ponaddwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Cena ubezpieczenia zależy przede wszystkim od historii szkodowej klienta, ale nie tylko. Na co jeszcze zwracają uwagę towarzystwa ubezpieczeniowe?

 • 2017-04-12

  Limity środków na udzielenie kredytów w I półroczu 2017 r.

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznała współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów, planowanych do udzielenia w I półroczu 2017 r. Limity te dotyczą kredytów inwestycyjnych oraz kredytów na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych.

 • 2017-04-10

  Rosnące wypłaty odszkodowań i świadczeń przyczyną wzrostu cen OC

  Konkurencja cenowa między ubezpieczycielami, zwiększające się koszty napraw, odszkodowań i zadośćuczynień za straty niematerialne dla ofiar wypadków oraz nowe regulacje prawne – wszystko to złożyło się na 40-proc. zwyżkę stawek obowiązkowych polis OC w 2016 roku. Branża postuluje, żeby – podobnie jak w innych europejskich krajach – prawodawca odgórnie określił...

 • 2017-04-06

  Nowości Banku BGŻ BNP Paribas w 2017 roku

  Bank BGŻ BNP Paribas na 2017 rok przygotował kilka nowości, z których będą mogli skorzystać szczególnie rolnicy zajmujący się produkcją w sektorach mleka, owocowo-warzywnym oraz trzody chlewnej.

 • 2017-04-05

  Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych podpisana przez Prezydenta

  Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Nowe przepisy mają na celu zmianę sposobu wyliczania wysokości dopłat do składek ubezpieczenia, aby zapewnić jak największej grupie producentów rolnych dostęp do ubezpieczeń upraw rolnych z maksymalną wysokością dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczenia.