Kredyty i ubezpieczenia

 • 2017-03-29

  Ceny OC nie powinny już rosnąć

  Kierowcy mocno odczuli ubiegłoroczne podwyżki cen obowiązkowych polis OC. W niektórych przypadkach wzrosty sięgały nawet kilkuset procent. Eksperci podkreślają, że w tym roku raczej nie należy spodziewać się odwrócenia tego trendu.

 • 2017-03-23

  Ubezpieczenia upraw w 2017 roku

  Ministerstwo Rolnictwa na upowszechnienie ubezpieczeń upraw przeznaczyło pulę około 900 mln zł. W wyniku podpisanej umowy pomiędzy PZU a Ministerstwem Rolnictwa na sprzedaż dotowanych ubezpieczeń dla rolników, wysokość limitu na dopłaty do składek na 2017 został dwukrotnie zwiększony w zestawieniu z poprzednim rokiem.

 • 2017-03-22

  Rząd przyjął zmiany w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz podjęła uchwałę w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu pomocowego w zakresie dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia...

 • 2017-03-21

  Bank BGŻ BNP Paribas prezentuje nowy kredyt dla klientów Agro

  Bank BGŻ BNP Paribas wprowadził do oferty kredyt konsolidacyjny dla klientów, którzy prowadzą działalność wytwórczą w rolnictwie, bez względu na formę prawną – rolników indywidualnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni produkcyjnych. Oferta skierowana jest zarówno do obecnych, jak i nowych klientów.

 • 2017-03-20

  Składki na ubezpieczenie społeczne rolników w II kw. 2017 r.

  W Monitorze Polskim z 15 marca 2017 r., poz. 261, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2017 r.

 • 2017-03-13

  Pożyczka na spłatę nieuregulowanych należności budżetowych. Uwaga na ważne terminy

  Producenci mleka, świń lub owoców i warzyw, prowadzący gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej, których przychody są niewystarczające na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, mogli w 2016 r. ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe.

 • 2017-03-13

  Tylko do 30 kwietnia 2017 r. można zaciągać w bankach współpracujących z ARiMR kredyty na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych

  Kredytów z linii "ZC", przeznaczonych na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych, np. powstałych z tytułu zaciągniętych innych kredytów komercyjnych lub z dopłatami ARiMR do oprocentowania, nieuregulowanych płatności za zakupione pasze, nawozy, maszyny lub urządzenia rolnicze, udzielają trzy współpracujące z ARiMR banki: BGŻ BNP Paribas S.A., SGB S.A.,BPS S.A. oraz zrzeszone banki...

 • 2017-03-09

  Ponad 13 tysięcy rolników otrzymało preferencyjne kredyty

  W ubiegłym roku 13 025 producentów rolnych uzyskało preferencyjne kredyty z dopłatami do oprocentowania ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • 2017-03-03

  Pożyczka leasingowa w Banku BGŻ BNP Paribas

  Bank BGŻ BNP Paribas we współpracy z BGŻ BNP Paribas Leasing wprowadził do oferty pożyczkę leasingową, która umożliwia zastosowanie produktu leasingowego przy korzystaniu z dotacji unijnych oraz jako sposób finansowania przedsiębiorców niebędących płatnikami VAT, rolników oraz profesjonalistów.

 • 2017-02-28

  ZUS zwaloryzuje świadczenia emerytalno-rentowe

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 marca 2017 r. przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacją objęte zostaną świadczenia przyznane przed 1 marca 2017 r., do których prawo powstało do dnia 28 lutego 2017 r.

 • 2017-02-24

  Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2017 r.

  Od dnia 1 marca 2017 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2017 r. podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2) – wskaźnikiem waloryzacyjnym (wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia...

 • 2017-02-22

  Zmiany w świadczeniach z KRUS w 2017 r.

  Najważniejsze informacje i nowości w zapisach dotyczących wybranych świadczeń otrzymywanych z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2017 r.