Handel zagraniczny mięsem

W czasie jedenastu miesięcy 2018 r. przychody otrzymane z wysyłki produktów wieprzowych, wołowych oraz drobiowych z Polski wyniosły 5,5 mld EUR i były o 7% wyższe niż przed rokiem.

Handel zagraniczny mięsem
Od stycznia do listopada 2018 r. z kraju wysłano 1,4 mln ton produktów drobiowych w ekwiwalencie tuszek, a zatem o 12% więcej niż przed rokiem, a wpływy otrzymane z tego tytułu były o 19% większe i wyniosły 2,5 mld EUR. Jednocześnie do kraju sprowadzono 157 tys. ton drobiu, czyli o 11% więcej niż w tym samym okresie 2017 r., a wydatki poniesione na zakup wyniosły 289 mln EUR, tj. o 16% więcej.
 
Żywca, mięsa oraz przetworów i tłuszczów wieprzowych w ekwiwalencie tusz wyeksportowano 753 tys. ton, a więc o 3% więcej niż przed rokiem o wartości 1,5 mld EUR, a zatem o 6% mniej niż w tym samym czasie 2017 r. Jednocześnie do kraju zakupiono 902 tys. ton asortymentu wieprzowego, czyli o 7,5% więcej niż rok wcześniej. Wydatki poniesione na przywóz wyniosły 1,7 mld EUR i były o 7% niższe niż przed rokiem.
 
Eksport żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych w czasie jedenastu miesięcy 2018 r. w ekwiwalencie tusz wyniósł 439 tys. ton i był o 3% mniejszy niż przed rokiem, a całkowite przychody z wywozu zwiększyły się o 6% do 1,5 mld EUR. Import, podobnie jak przed rokiem, ukształtował się w granicy 47 tys. ton, a wydatki poniesione na zakup produktów wołowych i cielęcych wyniosły 163 mln EUR i były o 7% wyższe niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: