Indeks cen produktów mięsnych

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa indeks cen produktów mięsnych FAO, po utrzymującym się od lipca 2023 r. spadku, w lutym i marcu 2024 zanotował zwyżki. W marcu 2024 r. wyniósł on 113 pkt i był o 1,9 pkt większy w stosunku do lutego br., ale o 1,7 pkt mniejszy niż w marcu 2023 r.

Indeks cen produktów mięsnych
Na wzrost indeksu wpływ miały wyższe ceny mięsa drobiowego, wieprzowego oraz wołowego. Zwyżce globalnych ceny mięsa drobiowego w marcu br. sprzyjał utrzymujący się popyt importowy przy stabilnych dostawach ze strony krajów producenckich.

Wyższy poziom cen mięsa wieprzowego był wynikiem przede wszystkim zwiększonego popytu wewnętrznego związanego ze Świętami Wielkanocnymi, pomimo większych dostaw, zwłaszcza w Europie Zachodniej.

Na zwyżkę globalnych cen wołowiny wpływ miały głównie zwiększone zakupy dokonywane przez czołowych importerów tego mięsa.

Natomiast światowe ceny mięsa owczego zmalały drugi miesiąc z rzędu, głównie w wyniku podniesienia dostaw z Australii, wynikającymi z sezonowych nadwyżek podaży.
 


Tagi:
źródło: