Krajowy skup żywca rzeźnego

We wrześniu 2018 r. (dane GUS) krajowe zakłady skupiły 388 tys. ton żywca rzeźnego. Było to mniej o 2% niż w sierpniu br. oraz o 5% niż przed rokiem.

Krajowy skup żywca rzeźnego
Niższy poziom skupu we wrześniu wynikał głównie z mniejszych dostaw żywca drobiowego i wołowego.
 
W okresie dziewięciu miesięcy 2018 r., podobnie jak przed rokiem, łącznie skupiono 4 337 tys. ton żywca rzeźnego. Największy udział w całkowitym skupie żywca rzeźnego miał drób – 52,4%. Udział żywca wieprzowego wyniósł 35,0%, wołowego – 12,3%, a pozostałego żywca – 0,3%.


Tagi:
źródło: