Przez rok światowe ceny wieprzowiny spadły o 33%

Według Komisji Europejskiej (KE) w grudniu 2015 r. największą obniżkę cen w krajach UE w horyzoncie rocznym pośród najważniejszych gatunków mięsa wykazywała wieprzowina o 6,3% - podaje FAMMU/FAPA.

Przez rok światowe ceny wieprzowiny spadły o 33%

Ceny wieprzowiny

Porównując poziom cen w skali miesiąca okazuje się, że cena tego gatunku mięsa zmalała w grudniu 2015 r. w odniesieniu do listopada ub. r. o 4,4%. W analizowanym okresie cena wieprzowiny w krajach Wspólnoty kształtowała się w granicy 1262,10 EUR/t. Dla porównania cena mięsa wieprzowego na rynku globalnym wynosiła 1149,20 EUR/t -1250 USD/t.
 
W grudniu 2015 r. cena wieprzowiny na rynku światowym zmniejszyła się w porównaniu z ceną z grudnia 2014 r. aż o 32,8%, a w odniesieniu do ceny z listopada 2015 r. spadła o 1,4%. W analizowanym okresie cena wieprzowiny w Unii pozostawała na poziomie o 10% większym od ceny tego gatunku mięsa na rynku globalnym.

Ceny wołowiny

W grudniu 2015 r. cena wołowiny na rynku Wspólnoty kształtowała się na poziomie 3820,50 EUR/t, tj. była o 2,9% wyższa niż w grudniu 2014 r. Porównując poziom cen w ujęciu miesiąca okazuje się, że cena tego gatunku mięsa w grudniu ub. r. była o 0,5% większa niż w listopadzie 2015 r. W grudniu 2015 r. cena wołowiny na rynku globalnym wynosiła 3433,50 EUR/t - 3734,60 USD/t, czyli była niższa o 30,5 % niż rok wcześniej, i jednocześnie o 4,4% wobec ceny z listopada 2015 r. W omawianym okresie różnica w cenach wołowiny w Unii i na rynku światowym wynosiła +11%.

Ceny drobiu

Poza tym w grudniu 2015 r. cena mięsa drobiowego na rynku unijnym osiągnęła  1798,50 EUR/t. Była ona o 22% mniejsza w porównaniu ze średnią ceną tego gatunku mięsa notowaną na rynku globalnym, wynoszącą 2291,60 EUR/t - 2492,50 USD/t. W ujęciu rocznym cena mięsa drobiowego w Unii zmalała o 1,9%, a w miesięcznym o 1%. Na rynku światowym cena mięsa drobiowego w ujęciu roku zniżkowała o 0,6%, a w ciągu miesiąca o 0,3%.Tagi:
źródło: