Unijna produkcja mięsa

Jak wynika z krótkoterminowej prognozy Komisji Europejskiej produkcja drobiu w Unii Europejskiej w 2022 r. prawdopodobnie wyniesie 13,2 mln ton, czyli mniej o 0,9% niż w 2021 r.

Unijna produkcja mięsa
Poziom produkcji drobiu będzie determinowany z jednej strony wysokimi kosztami produkcji oraz grypą ptaków na niektórych obszarach UE, a z drugiej strony względną przystępnością cenową tego mięsa w czasach wysokiej inflacji.

Produkcja wieprzowiny w UE w 2022 r. prawdopodobnie wyniesie 22,4 mln ton, a zatem mniej o 5% niż w 2021 r. Będzie to konsekwencja zmniejszenia pogłowia świń w związku z utrzymującymi się wysokimi cenami pasz i rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz obniżki zapotrzebowania na wieprzowinę w UE.

W 2022 r. w UE produkcja wołowiny może być mniejsza o 0,6% niż w 2021 r. i wynieść 6,8 mln ton. Podobnie jak w odniesieniu do wieprzowiny i drobiu, zniżka produkcji wołowiny będzie determinowany wysokimi cenami pasz, co może skutkować niższą masą ubijanych tusz w drugiej połowie 2022 roku.


 


Tagi:
źródło: